Accountants opgelet bij opvolging advies door ondernemer

22 september, 2022

Niet alleen bij controlewerkzaamheden ligt aansprakelijkheid voor de accountant op de loer. Ook in de adviespraktijk hangt het aansprakelijkheidszwaard van Damocles boven het hoofd van de accountant. Is bij de accountant bekend dat de ondernemer het advies niet zal (gaan) opvolgen, dan dient de accountant de ondernemer te wijzen op de risico’s. Doet hij dit niet, dan kan hij aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

Wat knaagt er nou in deze zaak?

Een Nederlandse man had een eenmanszaak en fokte gebrils, een knaagdier. Ook verkocht de eenmanszaak middels een webshop spullen die te maken hebben met het houden van het knaagdier. Sommige kopers waren woonachtig in België en niet btw-plichtig. Op de vraag van zijn adviseur hoe hoog de Belgische omzet was, moest de Nederlandse ondernemer het antwoord schuldig blijven.[2] De ondernemer had geen trek in het uitzoekwerk. Wat volgt zijn naheffingsaanslagen omzetbelasting inclusief boetes en (nalatigheids)rente, opgelegd door de Belgische fiscus over de jaren 2015, 2016 en 2017. Daar begon het de ondernemer te knagen.

De ondernemer verbreekt de opdracht met de adviseur en stelt hem aansprakelijk voor de schade. Volgens de ondernemer had de adviseur de Belgische aangifte moeten doen en moeten aandringen tot opvolging van het advies. Dit leidt uiteindelijk tot een uitspraak van het gerechtshof Den Haag. Dat de ondernemer de benodigde gegevens voor de Belgische omzetbelasting niet aanlevert, is de ondernemer aan te rekenen. Wat de accountant wel is aan te rekenen is het feit dat de accountant had moeten aandringen(!) en op zijn minst had moeten wijzen op de risico’s van boetes en nalatigheidsrente. Slotsom: accountant is voor 20% aansprakelijk voor de geleden schade.

Kortom, let er bij advisering op dat u – ook al wordt uw advies niet opgevolgd – de risico’s in kaart brengt voor uw cliënt!

[1] Hof Den Haag, 26 juli 2022 ECLI:NL:GHDHA:2022:1328.

[2] In 2016 moeten ondernemers over zogenaamde “afstandsverkopen” de omzetbelasting afdragen van het land waar de koper/afnemer is gevestigd als zij een bepaalde grens aan omzet haalden/overschreden.

Is bij de accountant bekend dat de ondernemer het advies niet zal opvolgen, dan dient hij de ondernemer te wijzen op de risico’s.

Geschreven door

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen