Van uitstel komt geen afstel

16 november, 2021

Gelet op de vrijdag 12 november 2021 door de overheid afgekondigde verscherpte Corona-maatregelen achten we het noch verantwoord noch wenselijk om het arbeidsrechtseminar op 18 november a.s. doorgang te laten vinden. De redenen hiervan zijn kort gezegd dat we in de huidige omstandigheden de gezondheid van de deelnemers alsook de kwaliteit van het evenement in onvoldoende mate kunnen waarborgen. Bovendien willen we graag gehoor geven aan de dringende oproep van de zorgbestuurders en de burgemeesters om de zorg niet extra te belasten. Alles afwegende hebben we daarom helaas moeten besluiten om het arbeidsrechtseminar te cancelen.

Echter, uitstel betekent zeker geen afstel. Het arbeidsrechtseminar zal alsnog plaatsvinden in het voorjaar van 2022 of zodra dat gelet op de alsdan geldende beperkingen mogelijk en verantwoord zal zijn. We zullen u te zijner tijd nader informeren over de nieuwe datum van het arbeidsrechtseminar.

De sectie Arbeidsrecht ThuisPartners advocaten
Met vriendelijke groet,
Mr. Emile Savelkoul

Arbeidsrechtseminar schuift door naar voorjaar 2022

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen