Bezwaar ≠ melding betalingsonmacht

22 september, 2022

U bent het waarschijnlijk in artikels of seminars van Thuis Partners al vaker tegengekomen: het indienen van een bezwaarschrift betekent nog geen rechtsgeldige melding betalingsonmacht.

Op grond van art. 36 Invorderingswet 1990 kan de Ontvanger de bestuurder (hoofdelijk) kort gezegd aansprakelijk stellen voor bedragen die de rechtspersoon aan belasting is verschuldigd. Onder de bestuurder valt niet alleen de formele bestuurder, maar ook de feitelijke, de gewezen en de bestuurder van de bestuurder indien die laatste een lichaam is.

Ziet de bestuurder dat de rechtspersoon niet in staat zal zijn belastingen en premies te betalen, dan zal deze een schriftelijke melding betalingsonmacht moeten doen, met opgave van omstandigheden die hebben geleid tot die betalingsonmacht.

Zonder rechtsgeldige melding treedt een vermoeden in werking: het niet betalen van belasting en premies wordt geacht te wijten te zijn aan het kennelijk onbehoorlijk bestuur van de bestuurder. De bestuurder die daartegen wil ageren, zal eerst moeten aantonen dat het niet melden niet aan hem is te wijten. Slaagt hij hierin, dan wordt de bestuurder toegelaten bewijs te leveren tegen het kennelijk onbehoorlijk bestuur.

De kwestie

Een vrouw was bestuurder van een (detacherings)bedrijf vanaf medio 2011 tot medio 2015. Enig aandeelhouder van deze B.V. was een op Gibraltar gevestigd lichaam. Omdat de aangiftes loonheffingen niet in orde waren en gebreken vertoonden, legde de Belastingdienst een drietal naheffingsaanslagen op. De B.V. ging in beroep, maar trok dit na enige tijd weer in omdat het bedrijf op Gibraltar niet meer actief was. Uiteindelijk werd de vrouw hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de openstaande loonheffingen en vergrijpboetes op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Hierop volgend startte de vrouw een procedure bij de rechtbank. De rechtbank oordeelde dat de vrouw de juistheid van de naheffingsaanslagen mag aanvechten, omdat deze in rechte nog niet vast stonden. Met betrekking tot de loonheffingen en boetes die zien op de bestuursperiode vóór aantreden van de vrouw, oordeelt de rechtbank dat de vrouw daarvoor niet aansprakelijk is. Met betrekking tot de overige naheffingsaanslagen oordeelt de rechtbank dat de vrouw geen tijdige melding betalingsonmacht heeft gedaan. Het bezwaarschrift was immers gericht aan de inspecteur, daar waar de melding betalingsonmacht gericht moet zijn aan de Ontvanger. Omdat de fiscus zelf ook nog stukken moest overleggen, volgt heropening van het onderzoek.

Kortom: let op dat u – indien nodig – expliciet en apart van het bezwaarschrift een melding betalingsonmacht doet!

 

[1] Rechtbank Gelderland, 14 juni 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2955.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent nog geen rechtsgeldige melding betalingsonmacht.

Geschreven door

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen