Co-Med Zorg failliet verklaard

05 juli, 2024

Maastricht, 5 juli 2024.

Vandaag heeft de Rechtbank Limburg Co-Med Zorg B.V., statutair gevestigd in Maastricht, failliet verklaard en Mrs D.E.A.F. Aertssen en R. Lemmens benoemd tot curator.

Het faillissement is uitgesproken op eigen verzoek van de directie van Co-Med Zorg B.V.

De curatoren zullen vandaag achtereenvolgens spreken met de directie van de failliete vennootschap, de betrokken zorgverzekeraars, de IGJ en de Nza. Het doel bij deze gesprekken is om een inventarisatie te maken van de meest urgente kwesties en daarop een plan van aanpak te ontwikkelen. De verdere uitwerking van een dergelijk plan kan een aantal dagen duren.

Wij begrijpen dat dit bericht vragen oproept bij verschillende stakeholders van Co-Med. Die willen wij zo tijdig en goed mogelijk beantwoorden. Om de informatiestromen in juiste banen te leiden, zijn de volgende communicatiekanalen ingesteld:

Patiënten van de huisartsenpraktijken van Co-Med B.V. worden verwezen naar de informatie van de betrokken zorgverzekeraars: www.cz.nl/co-med. In principe worden patiënten door hun zorgverzekeraar verder geïnformeerd over relevante ontwikkelingen.

Werknemers van Co-Med zullen via de interne communicatie Co-Med Zorg op de hoogte worden gebracht van de verdere gang van zaken, intake UWV, etc.

Media worden verwezen naar de door de curatoren ingeschakelde woordvoerders van Huijskens Sassen Communications, Clemens Sassen en Jordi Bouman. U kunt hen bereiken via co-med@hscomms.nl.

Correspondentie met betrekking tot boedelaangelegenheden (zoals interesse in overname, aanmelding van vorderingen door crediteuren, vragen over lopende overeenkomsten, etc.) kunt u richten aan Co-med@thuispartners.nl. Patiënten, media en werknemers worden nadrukkelijk verzocht dit e-mail adres niet te gebruiken, maar gebruik te maken van de voor hen ingerichte communicatiekanalen.

Zodra er nieuwe relevante informatie beschikbaar is zullen de curatoren een nieuw bericht plaatsen.

Geschreven door

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen