Kenbaar maken BIG-nummer binnenkort niet meer wettelijk verplicht

03 oktober, 2023

Op 1 januari 2021 is de regelgeving gewijzigd waardoor zorgverleners verplicht zijn om hun BIG-nummer (a) op de professionele website te vermelden, (b) in de e-mailondertekening bij beroepsmatige e-mails kenbaar te maken en (c) op verzoek aan een burger te verstrekken.1 De achterliggende gedachte van deze wijziging was dat het BIG-register lastig doorzoekbaar kan zijn op naam (bijvoorbeeld bij veelvoorkomende namen of als een zorgverlener geregistreerd staat onder aan andere naam zoals haar meisjesnaam). De handhaving van deze verplichting is wegens de coronacrisis tot op heden uitgesteld.

De Minister heeft recent laten weten voornemens te zijn om de wet op dit punt opnieuw te willen wijzigen. De wijziging die de Minister wil doorvoeren is als volgt: het verplicht melden van het BIG-nummer bij de naam op de website en in de e-mail ondertekening wordt geschrapt. Na de wijziging zou een zorgverlener dus enkel op verzoek verplicht zijn om zijn of haar BIG-nummer te verstrekken.

Wat is de reden van de nieuwe wijziging? Minister Kuipers benoemt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat hij tot dit besluit is gekomen gelet op de hoge werkdruk van beroepsbeoefenaren, de krappe arbeidsmarkt, de urgente uitdagingen op de arbeidsmarkt en de nog steeds toenemende aandacht voor het ontregelen van de zorg. Volgens de Minister wegen de lasten van de verplichting voor de zorgverleners om het BIG-nummer kenbaar te maken niet op tegen het nut, de noodzaak en proportionaliteit van deze maatregel.2

Het is overigens nog niet duidelijk vanaf wanneer deze wijziging in zal gaan. Tot de wijziging is doorgevoerd blijft het eerder genomen besluit van de minister tot uitstel op de handhaving van de verplichting het BIG-nummer te vermelden, van kracht.

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen