Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders voor merkinbreuk door vennootschap

04 april, 2024

Als een vennootschap een onrechtmatige daad jegens een ander pleegt, is in beginsel alleen de vennootschap aansprakelijk voor de daaruit ontstane schade. De bestuurders van de vennootschap zijn in beginsel dus niet aansprakelijk. Onder bijzondere omstandigheden kan er echter ook sprake zijn van aansprakelijkheid van de bestuurders van die vennootschap. Voor aansprakelijkheid van de bestuurders is vereist dat hen een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Reden daarvoor is onder meer om te voorkomen dat bestuurders zich bij hun handelen als bestuurders van de vennootschap voornamelijk defensief gaan opstellen en zij risico’s – die bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan de groei van de onderneming – gaan vermijden.

Bestuurders kunnen dus bijvoorbeeld ook persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit een door de vennootschap gepleegde merkinbreuk. Dat was het geval in een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Den Haag.

In deze zaak had een vennootschap langere tijd namaakproducten van Apple, zoals oplaadkabels en adapters, aangeboden op het internet. Deze namaakproducten waren voorzien van tekens die gelijk zijn aan het bekende en als merk geregistreerde logo van Apple. Dat leverde een inbreuk op, omdat de vennootschap daardoor – zonder toestemming van merkhouder Apple – een aan het merk van Apple gelijk teken in het economisch verkeer had gebruikt voor waren die gelijk zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Middels meerdere brieven heeft Apple de vennootschap gesommeerd om de inbreuk op haar merkrecht te staken en gestaakt te houden. Op deze brieven werd niet gereageerd door de vennootschap en de merkinbreuk werd evenmin gestaakt.

Apple is vervolgens een procedure gestart waarin onder meer werd gevorderd dat de vennootschap iedere merkinbreuk zou staken en gestaakt zou houden. Daarnaast heeft Apple gevorderd dat de bestuurders, naast de vennootschap, zouden worden veroordeeld tot vergoeding van de door die merkinbreuk ontstane schade. Volgens Apple kon de bestuurders van de merkinbreuk een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt.

De rechtbank heeft overwogen dat een bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt van een merkinbreuk kan worden gemaakt als de bestuurder weet of redelijkerwijs moet begrijpen dat de door hem bestuurde vennootschap inbreuk maakt op merkrechten en dat hij, ondanks die wetenschap, de merkinbreuk door de vennootschap bevordert of niet verhindert. Gelet daarop heeft de rechtbank geoordeeld dat de bestuurders een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. De bestuurders hebben de inbreukmakende producten zelf ingekocht, te koop aangeboden en verkocht. Zij waren verder op de hoogte van de sommatiebrieven en wisten dan ook, althans moesten begrijpen, dat hun handelen tot schade bij de merkhouder Apple zou leiden. De bestuurders zijn daarom op grond van artikel 6:162 BW mede aansprakelijk voor de schade die Apple als gevolg van de door de vennootschap gepleegde merkinbreuk heeft geleden.

Deze uitspraak is een mooi voorbeeld van het gegeven dat merkhouders ook de bestuurders van een inbreukmakende vennootschap kunnen aanspreken als hen van die inbreuk een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Voor bestuurders van een vennootschap die inbreuk maakt op het merkrecht van een ander is het goed om te realiseren dat zij ook door de merkhouder aansprakelijk gesteld kunnen worden. Zeker als zij niets doen om de merkinbreuk te verhinderen of deze zelfs bevorderen.

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen