Expertisegebied | Arbeidsrecht & re-organisaties

Thuis in arbeidsrecht & re-organisaties

Arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Elke onderneming met personeel heeft ermee te maken. Krijgt u, als werkgever of als werknemer, te maken met een arbeidsrechtelijk vraagstuk dan kunt u terecht bij onze arbeidsrechtadvocaten. Zij hebben zeer ruime en specialistische kennis en ervaring op het gebied van arbeidsrecht.

 • individueel en collectief ontslagrecht
 • ontslag op staande voet
 • reorganisaties
 • arbeidsconflicten
 • CAO-recht
 • arbeidsvoorwaarden
 • concurrentiebedingen
 • arbeidsovereenkomstenrecht
 • medezeggenschap
 • de zieke werknemer
 • rechten van werknemers bij overgang van onderneming ten gevolge van een overname

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

De arbeidsovereenkomst vormt de juridische basis van de relatie tussen werkgever en werknemer. Die relatie begint met het goed vastleggen van afspraken, om discussie op een later moment te voorkomen. In de arbeidsovereenkomst maken partijen afspraken over arbeidsvoorwaarden en bijzondere bedingen als een proeftijdbeding, een concurrentie- en relatiebeding, een verbod op nevenwerkzaamheden en een boetebeding. Voor het rechtsgeldig overeenkomen van deze bedingen, gelden specifieke wettelijke regels en voorwaarden. Daarnaast is een toepasselijke CAO (mede)bepalend voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst.

Een belangrijk deel van het arbeidsrecht vormt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een ontslag kan op diverse manieren worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld in goed onderling overleg, met afspraken die worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Of via een inhoudelijke ontslagprocedure.

Voor een ontslag is altijd een redelijke grond nodig. De gronden waarop een ontslag kan worden gebaseerd, zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Afhankelijk van de grond voor het ontslag, kan een ontslagaanvraag worden ingediend bij het UWV of een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter.

De meest verstrekkende vorm van ontslag is het ontslag op staande voet. Hierbij dient de nodige zorgvuldigheid te worden betracht. Het ontslag van een statutair bestuurder kent weer heel eigen, specifieke regels. Een arbeidsrechtadvocaat kan u adviseren over het te volgen ontslagtraject en de mogelijke financiële gevolgen en (wettelijke) ontslagvergoedingen.

De wens of noodzaak om te reorganiseren kan een redelijke grond voor ontslag zijn. Bij een reorganisatie komt veel kijken, bijvoorbeeld het opstellen van een reorganisatieplan en een sociaal plan, budgettering, het opstellen van prognoses, diverse overleg- en meldingstrajecten (ondernemingsraad/vakbonden/UWV) en het voeren van ontslagprocedures.

Bij ontslagen als gevolg van een reorganisatie gelden specifieke regels, die rekening houden met de rechten van de werknemers. Bijvoorbeeld ten aanzien van de ontslagvolgorde (afspiegeling) en betaling van transitievergoedingen. Een reorganisatie vergt een goede voorbereiding en afgewogen beslissingen. Een goede (en tijdige) begeleiding is dus onontbeerlijk.

Het arbeidsrecht verandert voortdurend. Onze arbeidsrechtspecialisten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zodat u verzekerd bent van up to date arbeidsrechtelijk advies.

‘Ik wens je veel personeel.’

- Joods/Arabisch gezegde

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen