Expertisegebied | Arbitrage & mediation

Thuis in arbitrage & mediation

Als u betrokken raakt in een geschil, dan zijn, naast onderhandelingen en gerechtelijke procedures, ook andere vormen van geschilbeslechting mogelijk, zoals arbitrage, mediation en bindend advies. Thuis Partners kan een waardevolle sparringpartner voor u zijn als het gaat om risicobeheersing en conflicthantering. We hebben expertise in huis voor elke denkbare vorm van conflictmanagement. Voor een (dreigend) conflict stellen we, samen met u, een realistisch strategisch plan op dat we in het gewenste tempo uitvoeren. Zo lossen we geschillen op een efficiënte manier op. 

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Arbitrage is een vorm van geschilbeslechting die onder bepaalde omstandigheden de nodige voordelen biedt:

  • de procedure is niet openbaar en blijft dus vertrouwelijk
  • arbiters hebben niet alleen juridische kennis maar zijn vaak ook deskundig op de inhoud van het geschil
  • arbitrage gaat relatief snel (de mogelijkheid van hoger beroep moet worden overeengekomen).

Onze advocaten hebben veel expertise op het gebied van arbitrages, in het bijzonder als het gaat om bouwzaken, ondernemingsrechtelijke geschillen, handelscontracten en geschillen binnen maatschappen.

Naast de ervaring aan de procederende zijde van een arbitrage, treden Eugène Rosier en Nico van der Peet ook op als arbiter. Eugène Rosier is arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) in Rotterdam.

Procedures kunnen veel kapot maken tussen partijen. Er zijn situaties waarin het wenselijk is dat het geschil wordt opgelost, maar de goede verstandhouding behouden blijft. Denk aan een arbeidsconflict met een waardevolle werknemer, een echtscheiding, een conflict tussen aandeelhouders binnen een (familie-)vennootschap of een geschil tussen ondernemingen die een klant-leverancierrelatie hebben, waarbij ze van elkaar afhankelijk zijn. Conflictoplossing onder begeleiding van een mediator is dan een ideale oplossing.

Fokje Kuiper (geschillen op het terrein van familierecht), Karina Lemmens (werksituaties, gezondheidszorg en familiebedrijven) en Dimitry Aertssen (geschillen binnen de rechtspersoon of personenvennootschappen, commerciële geschillen tussen ondernemingen) zijn mediators met senioriteit die u kunt inschakelen voor mediation.

Bindend advies is een efficiënte vorm van geschilbeslechting. Met een vaststellingsovereenkomst spreken partijen vóór of na het ontstaan van een conflict af dat zij zich conformeren aan het oordeel van de bindend adviseur(s). De procedure voor een bindend advies bestaat doorgaans uit een schriftelijke ronde, gevolgd door een mondelinge behandeling en uiteindelijk het bindend advies.  

Onze specialisten in geschiloplossing hebben veel ervaring als bindend adviseur, maar ook met het voeren van procedures in het kader van een bindend advies. 

Onderhandelen is een vak. Onze advocaten zijn ervaren onderhandelaars. Zij kennen niet alleen de theorie achter de diverse onderhandelingsmethodes, maar vooral ook de praktijk. Daarbij is het doel om uw onderhandelingspositie te maximeren door het innemen van realistische, goed beargumenteerde juridische standpunten. Uiteraard verliezen we het einddoel nooit uit het oog. 

Soms lopen onderhandelingen (vooralsnog) op niets uit en lijkt de gang naar de overheidsrechter onvermijdelijk of strategisch gezien het meest wenselijk. Ook is een aantal procedurele mogelijkheden – bijvoorbeeld beslaglegging of een faillissementsaanvraag – uitsluitend voorbehouden aan de overheidsrechter.  

Thuis Partners heeft één van de grootste procespraktijken in Limburg en beschikt over ruime proceservaring op alle rechtsgebieden. We procederen niet alleen zeer regelmatig bij kantonrechters en rechtbanken, maar ook bij de gerechtshoven, Ondernemingskamer en – in samenwerking met cassatieadvocaten – de Hoge Raad.  

Bijzondere ervaring hebben wij met procedures met aanzienlijke financiële belangen die een speciale aanpak vergen. Het managen van dit soort – voor de ondernemer vaak zeer bedreigende – procedures, met doorgaans véél betrokken partijen en véél media-aandacht, is ons niet vreemd. 

‘Vrede is niet de afwezigheid van conflicten, maar de mogelijkheid conflicten met vreedzame middelen te op te lossen.’

- Ronald Reagan, Amerikaans acteur, staatsman en 40e president van de USA (1911-2004)

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen