Expertisegebied | Belastingrecht & fiscale advocatuur

Thuis in belastingrecht & fiscale advocatuur

Thuis Partners advocaten biedt als een van de weinige full service advocatenkantoren in Nederland de specialisatie fiscaal recht aan. Wij staan u, als ondernemer of als particulier, bij in alle belastingrechtkwesties. Bij de specialisatie fiscaal recht staat de belastingplichtige en/of inhoudingsplichtige centraal. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor de juridische positie van de accountant en/of de belastingadviseur. Ook deze personen kunnen namelijk persoonlijk worden getroffen door geschillen die uitmonden in procedures voor de bestuursrechter, de strafrechter of de civiele rechter.

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

De Belastingdienst mag, op grond van het formele belastingrecht, ervan uitgaan dat u voldoet aan uw wettelijke fiscale verplichtingen. Meestal doet u dat door het indienen van belastingaangiften. De Belastingdienst is gerechtigd om daarop toezicht uit te oefenen: bijvoorbeeld door bij belastingplichtigen boekenonderzoeken in te stellen. Soms stelt de Belastingdienst ter controle een boekenonderzoek in. Er zijn dan signalen ontvangen dat mogelijk iets niet deugt: aan de hand van de ingediende belastingaangiften, onderzoeken (door derden), via klikbrieven of andere (geheim) verkregen informatie.

Het begeleiden van een belastingcontrole vergt een bijzondere aanpak vanwege de gedetailleerde regelgeving en jurisprudentie. De Belastingdienst kan van alles vragen, maar u hoeft niet overal antwoord op te geven. Een goede, vooraf bepaalde strategie kan tijdens een boekenonderzoek veel discussies in het vervolg voorkomen. Vragen als: welke informatie moet ik nu wel geven en welke niet? Mag de Belastingdienst zomaar in mijn computer kijken? Goede bijstand van een fiscaal advocaat leidt tot minimalisering van risico’s.

De fiscaal advocaat of advocaat-belastingkundige is niet betrokken geweest bij eerdere belastingaangiften en belastingadviezen en heeft geen eigen belangen. Hij heeft dus een onafhankelijke positie. Hierdoor is hij het beste in staat uw juridische positie te beoordelen en u eerlijk en onafhankelijk advies te geven.

Op grond van een boekenonderzoek kan de Belastingdienst tot correcties op de ingediende aangiften over gaan. Dat gebeurt over het algemeen door middel van het opleggen van naheffings- of navorderingsaanslagen. De bevoegdheden tot het opleggen van deze aanslagen zijn aan strikte voorwaarden gebonden. De extra verschuldigde belasting kan worden verhoogd met bestuurlijke boetes en belastingrente.

Het is mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen opgelegde aanslagen. De hierop volgende bezwaarfase is met de nodige regels en waarborgen omgeven. Zo kan bijvoorbeeld inzage worden genomen in de dossiers van de Belastingdienst, waardoor u en de Belastingdienst op meer gelijke voet komen te staan. Dit biedt de mogelijkheid om te onderzoeken of geschillen via een schikking op te lossen zijn. Ook kan een verdere beoordeling van uw positie plaatsvinden. Een belangrijk punt hierbij is dat de belastingheffing en bestuurlijke beboeting een ander toetsingskader hebben: uw positie is in deze geschillen dus volstrekt anders. Uw beoordeling bovendien van groot belang voor een mogelijke fiscale procedure bij de rechter.

In de situatie dat de bezwaarfase niet bevredigend kan worden afgerond, kunt u tegen de beslissing op bezwaar in beroep bij de rechtbank. Het voeren van deze procedure vergt deskundigheid en ervaring. Bij een fiscaal advocaat bent u daarvoor aan het juiste adres.

De Belastingdienst kan naar aanleiding van een controle of na verkregen informatie besluiten dat uw zaak voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking komt. U bent dan verdachte en de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) zal een opsporingsonderzoek uitvoeren.
Als u (mogelijk) in deze situatie terechtkomt, dan vergt dat bijzondere bijstand van uw advocaat-belastingkundige.

‘In this world, nothing is certain except death and taxes’

- Ben Franklin

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen