Expertisegebied | Failissementsrecht & herstructureringen

Thuis in failissementsrecht & herstructureringen.

Als u ondernemer bent en een scenario van faillissement en (mogelijke) aansprakelijkheid dreigt werkelijkheid te worden, dan is specialistische juridische ondersteuning onmisbaar. U heeft dan een rots in de branding nodig die rust weet te creëren richting schuldeisers en het thuisfront. Die een gelijkwaardige gesprekspartner voor bijzonder beheer en/of de belastingdienst is en samen met uw financiële vertrouwenspersoon een herstructureringsplan uitwerkt en uitvoert. Bijvoorbeeld via een herstructurering met een WHOAakkoord, met surseance van betaling of met een doorstart na faillissement. Ook als een belangrijke debiteur van uw onderneming failliet dreigt te gaan, ontstaan tal van juridische vragen. Gespecialiseerde advocaten van Thuis Partners worden met regelmaat door de rechtbank benoemd in grote(re) faillissementen en surseancesDeze advocaten beschikken over grote juridische expertise op dit gebied, gekoppeld aan een bedrijfseconomische achtergrond. Ze zijn bovendien gewend om te werken in crisissituaties rondom een onderneming in zwaar weer. 

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Als een onderneming in zwaar weer dreigt te komen, is het van belang om, samen met de financieel adviseur, insolventieadvocaat en andere specialisten, een herstructureringsplan op te stellen. In zo’n herstructureringsplan worden eerst de problemen in kaart gebracht. Hoe zijn ze ontstaan? Wat is de liquiditeitsplanning? Wat zijn de gevolgen voor financiering? Vervolgens worden oplossingen voor de problemen gezocht en wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld inbreng van vers kapitaal, herstructurering van schulden of verkoop van bedrijfsonderdelen. Tot slot blijkt uit het plan hoe de herstructurering juridisch geïmplementeerd zou moeten worden.

De WHOA (ingevoerd op 1 januari 2020) maakt het mogelijk om buiten faillissement (dus zonder curator) een crediteurenakkoord aan schuldeisers aan te bieden. Als voldoende schuldeisers aan het akkoord willen meewerken, dan kan de rechter een dergelijk akkoord zelfs dwingend opleggen aan schuldeisers die niet willen meewerken. Ook kunnen in het kader van een WHOAakkoord zwaar op de onderneming drukkende overeenkomsten (bijvoorbeeld huur of leaseovereenkomsten) worden aangepast. Bij een WHOAtraject is specialistische kennis van een insolventieadvocaat onmisbaar. 

Veel ondernemers beschouwen het belanden bij de afdeling Bijzonder Beheer van de bank als het begin van het einde. Dat hoeft het zeker niet te zijn. U heeft dan wél een juridisch adviseur nodig die de weg kent en als gesprekspartner acceptabel is voor deze machtige partij. Een goede adviseur zet alleen zaken op scherp als dat echt nodig is en kent ook de kansen en mogelijkheden van bijzonder beheer. Omdat Thuis Partners vaak optreedt als advocaat bij herstructureringen hebben wij veel ervaring in deze rol. 

Insolventies monden helaas ook regelmatig uit in procedures met de curator, de bank, de fiscus of andere crediteuren. Het gaat dan bijvoorbeeld om (bestuurders-)aansprakelijkheid, de zogenoemde actio pauliana, een onrechtmatige daad en andere faillissementsgerelateerde procedures. We procederen voor ondernemingen, instellingen, overheden, bestuurders, commissarissen, banken, crediteuren en curatoren die om tal van redenen liever een advocaat buiten hun eigen kantoor inschakelen. Ook hebben we goede banden met de grote bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraars in Nederland en vertegenwoordigen we vaak hun verzekerden.

‘Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan.’

- Confucius, Chinees filosoof (551 v.C. - 479 v.C.)

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen