Expertisegebied | Familiestatuut & opvolging familiebedrijf

Thuis in familiestatuut & opvolging familiebedrijf.

Familiebedrijven zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. In Limburg is het aandeel van familiebedrijven in de regionale economie zelfs bovengemiddeld. Om familiebanden gezond te houden, is het verstandig de structuur van een familiebedrijf tijdig, goed en professioneel te regelen. Dat kan op termijn een hoop discussie voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om eigendomsverhoudingen, de rol en samenstelling van de directie (wel of geen niet familieleden), de eventuele rol van een RvC, de wijze van waardering van de vennootschap, dividendbeleid en de gevolgen van echtscheidingen en overlijden op de zeggenschap.  

Thuis Partners (TP) heeft veel kennis en ervaring met betrekking tot het opstellen en uitvoeren van dit soort afspraken in een familiestatuut of vergelijkbaar document. Ook kunt u rekenen op onze expertise als het gaat om begeleiding bij governance, bedrijfsopvolging en bemiddeling bij conflicten in het familiebedrijf. 

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Vaak wordt gedacht dat een familiebedrijf conflictgevoelig is. Dat valt eigenlijk wel mee. Er zijn simpelweg veel familiebedrijven en dus horen we ook met regelmaat over conflicten bij een familiebedrijf. Ons beeld is echter niet dat conflicten bij familiebedrijven vaker of sneller voorkomen dan bij niet-familiebedrijven. 

Maar, áls het gebeurt dan zijn het vaak heftige conflicten. Juist omdat zakelijk en privé bij familiebedrijven in hoge mate vervlochten zijn. TP heeft al heel wat keren juridische bijstand verleend bij conflicten tussen broers en zussen, neven, verschillende familietakken en generaties die samenwerken in een familiebedrijf. Vrijwel altijd – soms met inzet van relevante procedures – weten we dit tot een regeling te brengen.  

Zie ook: aandeelhoudersconflicten. 

Onze expertise op dit gebied is óók belangrijk om structuren in te richten die conflicten juist moeten voorkomen. Diepgaande kennis en ervaring met conflicten binnen het familiebedrijf onderscheidt ons van andere adviseurs die op het terrein van een familiestatuut actief zijn, zoals notarissen en accountants. Juist doordat wij zien waar het vaak fout gaat, weten we wat belangrijk is om op voorhand in afspraken vast te leggen. 

Bij een groter familiebedrijf waar sprake is van meerdere familietakken, aandeelhouders en generaties, bestaat de behoefte aan good governance. Governance die de zeggenschap van de aandeelhouders goed regelt, als ook de wijze van benoeming en samenstelling van de directie, het dividendbeleid en de samenstelling en bevoegdheden van een RvC. Dit kan allemaal worden vastgelegd in een familiestatuut, maar ook in bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst of directiereglement. Vanuit onze ruime ervaring met familiebedrijven zijn onze advocaten zeer goed in staat om een minder conflictgevoelige governance in te richten. 

Een typische karaktertrek van een familiebedrijf is de focus op opvolging door de volgende generatie. Die focus op continuïteit is één van de redenen waarom familiebedrijven vaak zo succesvol zijn. Het is wel zaak de bedrijfsopvolging goed te regelen. Bijvoorbeeld de totstandkoming van de koopprijs, het moment en de wijze van betalen en de positie van de generatie die met pensioen gaat én van familieleden die wel aandeelhouder blijven, maar niet vertegenwoordigd zijn in de directie. Het is verstandig om deze zaken tijdig te regelen. In trajecten rond bedrijfsopvolging werken we vaak nauw samen met andere adviseurs van de familie, zoals de fiscalist, de accountant en de notaris. 

De laatste jaren is het familiestatuut in opkomst. Dit document omvat afspraken over familiewaarden, kernwaarden en identiteit van de onderneming, als ook afspraken over eigendomsverhoudingen, zeggenschap en de wijze waarop de directie, de RvC of STAK-bestuur wordt samengesteld. Ook staat in het familiestatuut beschreven op welke wijze de onderneming gewaardeerd dient te worden, wat het dividendbeleid inhoudt en wat de gevolgen zijn van echtscheiding en overlijden van familieleden voor de aandelen en zeggenschap. TP kan een centrale rol spelen bij het tot stand komen van een dergelijk statuut. Onder meer door als onafhankelijke professional gesprekken te voeren met alle familieleden over hun wensen en inhoud van het familiestatuut. 

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen