Expertisegebied | Financieringen & zekerheden

Thuis in financieringen & zekerheden.

Een passende financiering is de levensader voor elke onderneming. Bancaire kredietverlening als onderdeel van de totale financiering is de afgelopen jaren steeds verder teruggelopen. Tegenwoordig bestaat een veelheid van financieringsvormen, zoals private equity, leverancierskrediet, factoring en crowdfunding. Bij het opstellen van een goede financieringsbegroting, die de omvang van de financiering bepaalt en financieringskosten zo veel mogelijk beperkt, is het belangrijk de juiste financieringsvoorwaarden overeen te komen en goed te documenteren. Onze specialisten op het gebied van financiering en zekerheden voorzien u van uitstekende bijstand, als financier bent óf als gefinancierde partij.

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Bij het kiezen van een financieringsvorm is het belangrijk een vorm te kiezen die past bij het doel en onder de juiste voorwaarden kan worden afgesloten. Mogelijke financieringsvormen zijn een (combinatie van) bancaire financiering, private equity, business angels, leverancierskrediet, factoring, kredietunies, subsidies en crowdfunding. Bijstand van een gespecialiseerde advocaat bij het maken van de keuze kan van grote meerwaarde zijn. 

Een financier wenst doorgaans zekerheid voor de terugbetaling van zijn financiering: het bedingen van zekerheid is in de financieringspraktijk dus gebruikelijk. Dat kan bijvoorbeeld met zekerheidsrechten als hypotheekof pandrechten, borgtochten, hoofdelijkheden, eigendomsvoorbehouden of bankgaranties. Aan de andere kant wil de gefinancierde de meest gunstig voorwaarden. Uitgangspunt is dat beide partijen de financiering willen aangaan: er is een gemeenschappelijk commercieel belang waarbij het zaak is om je hand niet te overspelen. Onze zekerheidsspecialisten helpen u om een goed onderhandelde oplossing te bereiken. 

Een onderneming die een andere onderneming overneemt, zal in veel gevallen de koopsom voor de over te nemen aandelen (gedeeltelijk) moeten financieren. De koopovereenkomst en de kredietdocumentatie dient goed op elkaar aan te sluiten. Het biedt grote voordelen als dit in één hand is. Thuis Partners ondersteunt met grote regelmaat bij trajecten rond financiering van overnames.

Onze vastgoedadvocaten en onze advocaten op het terrein van financiering en zekerheden werken intensief samen als het gaat om (financiering van) complexe vastgoedtransacties en herontwikkeling van vastgoed. Dit integrale team houdt zich ook bezig met sale & leasebackconstructies en herfinanciering van vastgoedportefeuilles. Focus ligt daarbij op het sluiten van deals en het oplossen van problemen, met veel oog voor de commerciële en strategische belangen van beleggers, projectontwikkelaars en fondsen. 

Gerechtelijke procedures kosten veel geld. Dit kan leiden tot onevenwichtigheid tussen procespartijen als de ene partij ‘deep pockets’ heeft en de andere niet. Maar ook ondernemingen die de kosten wél kunnen dragen, hebben soms de wens deze gelden anders te alloceren. Partijen zien zich dan genoodzaakt een goede winkans in een procedure te laten liggen, omdat zij de kosten van de procedure niet kunnen of willen dragen. Procesfinanciering kan dan uitkomst bieden.

Procesfinancierders zijn vaak bereid om advocaatkosten voor te financieren als een zaak een goede kans van slagen heeft en het materieel belang van de hoofdvordering ten minste € 500.000, – bedraagt. Thuis Partners heeft in dit kader een samenwerkingsovereenkomst met Liesker Procesfinanciering.

‘De juiste tijd om het dak te herstellen is als de zon schijnt.’

- JFK

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen