Expertisegebied | Fusie & overnames

Thuis in fusie & overnames.

Voor de meeste ondernemers geldt dat zij maar één keer in hun leven een bedrijf verkopen. Bij een bedrijfsverkoop is het van groot belang dat u een juridisch adviseur inschakelt die gewend is om dergelijke trajecten te begeleiden. Een ervaren adviseur die hoofdzaken van bijzaken kan scheiden, wéét wat wel en niet gebruikelijk is en het verschil tussen een theoretisch en een daadwerkelijk risico kent. Fusies en overnames zijn vaak pittige onderhandelingstrajecten waarvan de resultaten goed gedocumenteerd moeten worden. Onze fusie- en overnameadvocaten zijn specialisten die u begeleiden en ontzorgen gedurende het gehele overnametraject.

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Een fusie of bedrijfsovername is vaak een belangrijk moment in het leven van een ondernemer of investeerder. De vruchten van hard werken of een slimme investering worden geplukt of het is het start van een nieuw avontuur. Daarbij zijn de financiële belangen vaak groot. De overname van een bedrijf kan juridisch op drie manieren worden vormgegeven: via een bedrijfsfusie, een aandelenfusie of een juridische fusie. Deze verschillende vormen hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Gemene deler is dat het doorgaans uitgebreide trajecten zijn waar juridisch veel bij komt kijken. Ondertussen lopen de zaken gewoon door.

  • Verkennende besprekingen
  • Het opstellen en aangaan van een geheimhoudingsovereenkomst
  • Het samenstellen van een verkoopmemorandum
  • Onderhandelingen over en aangaan van een intentieovereenkomst
  • Het verrichten van een due diligence-onderzoek
  • Onderhandelingen over en aangaan van de koopovereenkomst
  • De daadwerkelijke levering van de aandelen

Het op (juridisch) juiste wijze doorlopen van deze fases is van significant belang. Bijstand door een gespecialiseerde advocaat is dan van onschatbare waarde. Die specialistische kennis en ervaring heeft Thuis Partners in huis.

Bij een bedrijfsfusie worden de bezittingen en schulden van de onderneming overgedragen aan de koper. Het voordeel is dat hierbij aan cherry picking kan worden gedaan door alleen de aantrekkelijke onderdelen over te nemen. Nadeel is dat elk onderdeel of vermogensbestanddeel afzonderlijk volgens de geldende regels dient te worden overgedragen, waarbij sommige vermogensbestanddelen niet overdraagbaar zijn. Ook zijn er regels voor de overname op grond waarvan werknemers onder bepaalde voorwaarden van rechtswege mee overgaan op de koper. Die kun je dus niet cherry picken. Kortom, juridische bijstand is zeker geen overbodige luxe.

Bij een aandelenfusie worden de door een verkoper gehouden aandelen in een onderneming (dit is altijd een rechtspersoon) overgedragen aan een koper. De koper neemt alle bezittingen en schulden van de gekochte onderneming over. Voordeel van een aandelenfusie is dat de levering eenvoudig is: alleen de aandelen worden overgedragen en daarmee is ‘alles’ in één keer overgedragen, dus ook werknemers, contracten en vergunningen. Nadeel is dat ook een heel verleden wordt overgenomen: eventuele claims uit het verleden zouden zich in de toekomst kunnen manifesteren. Op basis van due diligence-onderzoek dienen dus goede afspraken qua risicoverdeling te worden gemaakt in garanties en vrijwaringen. Onze fusie- en overnamespecialisten weten in dit soort trajecten vrijwel altijd een onderhandelde oplossing te bereiken.

Bij de juridische fusie worden twee ondernemingen (altijd rechtspersonen) samengevoegd in één van deze ondernemingen of in een nieuw opgerichte onderneming/rechtspersoon (in beide gevallen de ‘verkrijgende onderneming’ genoemd). Het vermogen gaat over op de verkrijgende onderneming en de aandeelhouders van de fuserende ondernemingen worden in de overeengekomen verhouding aandeelhouder in de verkrijgende onderneming. De voordelen zijn hetzelfde als bij een aandelenfusie: kort gezegd gaan alle bezittingen en schulden ineens over. Nadeel is dat de juridische fusie een wettelijke vastomlijnde procedure is met veel regels. Dat maakt het traject relatief kostbaar en tijdrovend. Het goed doorlopen van een fusietraject is vrijwel onmogelijk zonder een specialist. 

‘Bij fusies en overnames zijn de belangen groot, zowel financieel als persoonlijk.’

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen