Expertisegebied | Gezondheidsrecht

Thuis in gezondheidsrecht.

Als zorgaanbieder of zorgverlener heeft u te maken met het gezondheidsrecht: rechtsregels die betrekking hebben op zorg voor de gezondheid. Deze regels zijn complex en voor zorgprofessionals vaak onoverzichtelijk. Heeft u – als zorgondernemer, zorginstelling of beroepsbeoefenaar – juridische expertise nodig rondom een gezondheidsrechtelijk thema? Dan kunt u rekenen op de specialistische kennis en ervaring van onze advocaten gezondheidsrecht.

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Het medisch beroepsgeheim roept soms vragen op, bij zowel zorgaanbieders als zorgverleners.

  • Hoe zit het met een bezorgd familielid dat informeert naar de status van een patiënt?
  • Hoe reageer je als zorgaanbieder op vragen van politie en/of justitie over een (ex-)patiënt?
  • Wat als een nabestaande inzage wil in een medisch dossier?

Omdat deze vragen kunnen uitmonden in tuchtrechtelijke en/of strafrechtelijke procedures, is gezondheidsrechtelijke bijstand onontbeerlijk. Een advocaat gezondheidsrecht met kennis van zaken kan dan een hoop (juridisch) leed besparen.

Het tuchtrecht is een vorm van recht in de gezondheidszorg waarmee duizenden zorgverleners jaarlijks te maken krijgen. Het tuchtcollege beoordeelt of een BIG-geregistreerde, bijvoorbeeld een arts, zorgvuldig en deskundig heeft gehandeld. Zorgverleners ervaren een tuchtprocedure meestal als zwaar en soms zelfs als een bestraffing op voorhand. Bijstand van een ervaren gezondheidsrechtadvocaat maakt de gang naar de tuchtrechter draaglijker en is vaak zelfs onmisbaar.

Zorgverleners zijn net mensen. Ook in de zorg komt disfunctioneren voor. Soms zijn de consequenties voor u als zorginstelling groot: letselschade, medische aansprakelijkheid, (tucht)klachten en soms zelfs media-aandacht. Hoe pakt u een disfunctionerende zorgverlener aan voordat het te laat is? Een gespecialiseerde advocaat op het gebied van gezondheidsrecht ondersteunt u hierbij.

Agressie en geweld binnen de gezondheidszorg komt steeds meer voor. Toch zijn zorgverleners vaak bang om aangifte te doen. Zij weten niet hoe dat gaat, vrezen hun medisch beroepsgeheim te schenden of zijn bang dat de dader achter hun persoonlijke gegevens komt. In het geval van agressie en geweld helpen onze gezondheidsrechtadvocaten u bij het doen van aangifte en het daaropvolgende strafrechtelijke traject.

In de zorg wordt veel samengewerkt, samenwerking wordt zelfs steeds belangrijker. Voor het juridisch sluitend vormgeven van een gezondheidsrechtelijke samenwerking is bijstand van een gezondheidsrechtadvocaat onontbeerlijk. Dat geldt voor samenwerkingen tussen zorginstellingen, tussen zorgaanbieders en zorgverleners en tussen zorgaanbieders en cliëntenraden. Onze gespecialiseerde advocaten stellen een sluitende samenwerkingsovereenkomst voor u op die conflicten zo veel mogelijk voorkomt.

.

- .

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen