Expertisegebied | Intellectuele eigendom

Thuis in intellectueel eigendom.

Intellectueel eigendom omvat auteursrecht, portretrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht. Onze specialisten helpen u bij het beschermen en commercialiseren van uw intellectuele eigendomsrechten, als inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten wordt gemaakt of als u wordt verweten inbreuk te hebben gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht van een ander. Ook adviseren wij u bij overdracht van intellectueel eigendomsrecht of bij het verstrekken of verkrijgen van een licentie.

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Als u een werk – bijvoorbeeld een boek, een schilderij of een foto – heeft gemaakt dat aan de criteria van het auteursrecht voldoet, dan ontstaat auteursrecht van rechtswege. Juridische vraagstukken rond auteursrecht gaan vaak over de vraag of er sprake is van auteursrecht of inbreuk op dit recht. Ook krijgen wij regelmatig vragen over het vercommercialiseren van auteursrecht, bijvoorbeeld via overdracht of licenties. Bij al dit soort vragen rond auteursrecht staan de specialisten van Thuis Partners u bij.

Wordt u geconfronteerd met onrechtmatig gebruik van uw portret? Of krijgt u het verwijt van een ander dat u onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van diens portret? Ook in deze gevallen staan wij u graag bij.

Merkenrechten bepalen in steeds belangrijkere mate de identiteit en daarmee ook de waarde van een onderneming. Goede bescherming van uw merkenrechten is dus cruciaal.

Merkenrecht op een naam of logo ontstaat door registratie. Daarbij kunt u kiezen uit bescherming van uw naam of logo in de Benelux, in de Europese Unie of wereldwijde bescherming. Wij hebben de nodige ervaring met deze registraties en maken gebruik van het wereldwijde IPG-netwerk voor de exploitatie en bescherming van merken.

Voor welke producten of diensten?

Bij het aanvragen van een registratie is het van belang om vooraf goed te bepalen voor welke diensten en/of producten u de naam of het logo wilt gaan gebruiken. De bescherming geldt in beginsel namelijk enkel voor de aan uw naam of logo verbonden diensten en/of producten.

U kunt uw onderneming onder één of meerdere handelsnamen drijven. Handelsnaamrecht ontstaat vanzelf als de handelsnaam in het economisch verkeer wordt gebruikt voor het drijven van de onderneming. Het registeren van uw handelsnaam in het handelsregister is aan te raden, maar geen vereiste voor het ontstaan van het handelsnaamrecht. Wij helpen u graag als een ander inbreuk maakt op uw handelsnaam of als u wordt verweten inbreuk te hebben gemaakt op de handelsnaam van een ander.

Bij een overdracht of het aangaan van een licentieovereenkomst die betrekking heeft op intellectueel eigendomsrecht is het van groot belang om zaken schriftelijk vast te leggen. Zo dient bij een overdracht precies te worden gedefinieerd welk intellectueel eigendomsrecht wordt overgedragen. Bij een licentie dient goed te worden vastgelegd in welk gebied en onder welke voorwaarden van de licentie gebruik mag worden gemaakt, zodat hierover achteraf geen discussie kan ontstaan. Wij adviseren u daarbij graag. Ook het opstellen van de licentieovereenkomst pakken wij graag voor u op.

‘Intellectueel eigendom heeft de houdbaarheid van een banaan.’

- Bill Gates, Amerikaans zakenman, medeoprichter van Microsoft en filantroop

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen