Expertisegebied | Overheidsdeelnemingen

Thuis in overheidsdeelnemingen.

Een overheidsdeelneming is overheidsbezit in de vorm van aandelen in private ondernemingen. Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen (GR), provincies en ander overheidsorganen zijn vaak betrokken bij overheidsdeelnemingen, ook wel verbonden partijen genoemd. Denk bijvoorbeeld aan voetbalstadions, attractieparken, luchthavens, sociale werkplaatsen of afvalverwerkingsbedrijven. Overheidsdeelnemingen kennen specifieke eisen met betrekking tot inrichting van de governance, informatievoorziening naar de aandeelhouders en aansprakelijkheidsrisico’s.

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Thuis Partners (TP) heeft veel expertise op dit specifieke gebied. We hebben al heel wat overheidsdeelnemingen ondersteund bij het inrichten van hun governance en overheden begeleid bij het onderhouden en liquideren van overheidsdeelnemingen. Vaak, als een overheidsdeelneming in een crisissituatie terecht komt, bijvoorbeeld door dreigend faillissement of publicitair, zijn wij de trusted advisor. Als één van de weinige advocatenkantoren in Limburg zijn wij volledig thuis in het specifieke juridische gebied rond overheidsdeelnemingen. 

Bij het oprichten of verwerven van een overheidsdeelneming dient de governance zeer goed doordacht worden. Moet er wel of niet een Raad van Commissarissen komen? Wordt deze bemenst door wethouders, ambtenaren of juist door meer onafhankelijke personen? Of een mix? Inrichting van de governance kan gevolgen hebben voor de informatievoorziening. En dat kan weer doorwerken in bijvoorbeeld de relatie tussen het college van B & W en de gemeenteraad.

Juiste structuur

Ook het besluitvormingstraject dient goed ingericht te worden. Vaak is de gemeente aandeelhouder. Het is zaak om het uitbrengen van een stem op de aandelen op een juridisch juiste wijze tot stand te brengen. En wat is de rol van het college van B & W en/of gemeenteraad daarbij? De gekozen structuur dient daarnaast geïmplementeerd te worden in statuten, bestuursreglementen en aandeelhoudersovereenkomsten.

Veel overheidsdeelnemingen ontstaan doordat het overheidsorgaan bepaalde activiteiten wil verzelfstandigen, bijvoorbeeld een zwembad of een bibliotheek. Een dergelijke verzelfstandiging brengt de nodige juridische vraagstukken met zich mee. Denk daarbij aan arbeidsrechtelijke kwesties of financieringen. Ook bestaat vaak de behoefte deze verzelfstandigde activiteiten op afstand te zetten, wat leidt tot nieuwe governance en aansprakelijkheidsvraagstukken.  

Als een overheidsdeelneming in zwaar weer komt, dan wordt vaak naar de overheid gekeken als ‘redder’. Een overheid is daar vaak wel toe bereid, als het zeker is dat de steun eenmalig is. Specialisten van TP verrichten regelmatig due diligenceonderzoeken om te onderzoeken of de steun ook daadwerkelijk eenmalig zal zijn. 

Niet zelden wordt de overheidsdeelneming geheel of gedeeltelijk verkocht. TP begeleidt dan in het complete verkooptraject. Soms dreigen overheidsdeelnemingen failliet te gaan. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het risico op (faillissements)aansprakelijkheid van het overheidsorgaan. 

.Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships.'

- Michael Jordan

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen