Christiaan-Riemens
 
NL / EN / DE

““In mijn vrije tijd ren of fiets ik graag in het mooie Limburgse landschap. Daarbij moeten de nodige heuvels worden bedwongen. Soms is het beter een vlakkere weg te vinden. Keuzes maken, dat is ook in de advocatuur belangrijk om de finish te bereiken.””

Mr. Christiaan Riemens

Advocaat gezondheidsrecht

Advocaat Arbeidsrecht


Behandelt de volgende onderwerpen binnen het gezondheidsrecht:

 • zaken die op het snijvlak van arbeidsrecht en gezondheidsrecht liggen;
 • de geneeskundige behandelingsovereenkomst;
 • het medisch beroepsgeheim en het verschoningsrecht;
 • privacy en uitwisseling van medische gegevens in de zorg;
 • bijstand bij klacht- en tuchtrechtprocedures;
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 • juridische begeleiding bij fysiek en verbaal geweld tegen hulpverleners;
 • toezicht en governance in de zorg;
 • samenwerking- en organisatieverbanden in de zorg;
 • conflicten in de zorginstelling;
 • contracteren binnen de zorg. 

Wie is mr. Christiaan Riemens?

In 2015 ben ik cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht in de richting Nederlands recht, Recht & Arbeid: Arbeid en Gezondheid. Sinds januari 2016 ben ik werkzaam bij Thuis Partners advocaten en houd ik mij met name bezig met het gezondheidsrecht en het arbeidsrecht. Ik sta op deze rechtsgebieden voornamelijk zorginstellingen, artsen en andere zorgprofessionals bij. Ook verzorg ik lezingen en/of inhouse cursus op deze rechtsgebieden. Op onze website en mijn LinkedIn deel ik regelmatig nieuws en kennis over het gezondheidsrecht. Bel of mail mij gerust bij gezondheidsrechtelijke vragen.

Expertises

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring