Fokje-Kuiper-1
 
NL / EN / DE

“'Als advocaat ga je voor de winst van jouw cliënt; als mediator voor een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt. Om die win/win situatie te bereiken kan het helpen om de focus te verleggen naar een gelijk gericht belang, zoals een goede zorg voor de patiënt of de kinderen. Daarbij geldt: zacht op de persoon, maar hard als het gaat om de inhoud'”

Mr. Fokje Kuiper

Advocaat Gezondheidsrecht

Advocaat Familie- en Erfrecht

Mediator

Behandelt de volgende onderwerpen binnen het gezondheidsrecht:

 

  • zaken die op het snijvlak van familierecht en gezondheidsrecht liggen, bijvoorbeeld wils(on)bekwaamheid;
  • zaken met betrekking tot bewind, mentorschap, curatele;
  • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) (denk aan advisering/uitleg van de wet, bijstand bij het behandelen van een verlof en/of ontslagverzoek, klachtprocedures, bijstand bij het opstellen en/of controleren van interne protocollen);
  • patiëntenrechten;
  • de geneeskundige behandelingsovereenkomst;
  • niet—gecontracteerde zorg o.a. hinderpaalcriterium, artikel 13 Zvw en het weigeren van vergoeding van zorgkosten.

Wie is Fokje Kuiper?

In 1990 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de richtingen Privaatrecht en Sociaal Economisch Recht (arbeid & onderneming). Mijn eindscriptie had als onderwerp “De centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis”. Na eerst ruim 15 jaar de algemene praktijk te hebben beoefend, heb ik bij Thuis Partners advocaten de gelegenheid gekregen mij te specialiseren in het familierecht én mijn oude liefde voor het gezondheidsrecht nieuw leven in te blazen. In 2016 heb ik daarvoor de opleiding “Jurist in de Zorg” bij het studiecentrum voor Bedrijf en Overheid gevolgd. Ik kan echt genieten van de diversiteit aan vraagstukken waar ik door de combinatie van deze twee vakgebieden mee te maken krijg. Op Linkedin vindt u dit terug in de vorm van artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Ik houd van praktische oplossingen en streef er naar zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Bel of mail mij daarom gerust.

Expertises

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring