Yvonne-Dortant
 
NL / EN / DE

““Ik bijt me graag vast in een zaak om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Hierbij is het van belang om oog te hebben voor alle belangen van de cliënt, maar ook om helder en duidelijk te communiceren.””

Mr. Yvonne Dortant

Advocaat Gezondheidsrecht

Advocaat Arbeidsrecht


Behandelt de volgende onderwerpen binnen het gezondheidsrecht:

  • zaken die op het snijvlak van arbeidsrecht en gezondheidsrecht liggen;
  • niet—gecontracteerde zorg (o.a. hinderpaalcriterium, artikel 13 Zvw en het weigeren van vergoeding van zorgkosten);
  • zorginkoop;
  • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). Denk aan advisering/uitleg van de wet, bijstand bij het behandelen van een verlof en/of ontslagverzoek, klachtprocedures, bijstand bij het opstellen en/of controleren van interne protocollen;
  • de geneeskundige behandelingsovereenkomst;
  • contracteren binnen de zorg (bijvoorbeeld WMO of samenwerkingsverbanden);
  • aansprakelijkheidskwesties in de zorg;
  • regresrecht werkgevers (kosten t.a.v. zieke werknemers waarvoor een derde aansprakelijk is). 

Wie is Yvonne Dortant?

In 2015 ben afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in de richtingen privaatrecht en arbeidsrecht. In de master privaatrecht heb ik mij breed georiënteerd waaronder op het vlak van het gezondheidsrecht. Mijn masterscriptie had een gezondheidsrechtelijk onderwerp. Na mijn studie ben ik werkzaam geweest als jurist voor een revalidatiekliniek. Sinds juni 2018 werk ik met veel plezier als advocaat bij Thuis Partners advocaten. Ik houd mij met name bezig met het gezondheidsrecht en het arbeidsrecht. Mijn werkzaamheden binnen het gezondheidsrecht zien met name op het geven van adviezen, het opstellen van beleid, contracten of andere documenten en bijstand in (klacht)procedures. In onze nieuwsbrieven en via LinkedIn schrijf ik regelmatig artikelen en berichten over actuele onderwerpen binnen het gezondheidsrecht. 

Wilt u een keer kennismaken of heeft u een gezondheidsrechtelijke vraag? Bel of mail mij gerust.

Expertises

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring