Maastricht-Interieur-3
 
NL / EN / DE

“ Uw sparringpartner voor risicobeheersing en conflicthantering”

Conflicthantering

Thuis Partners advocaten is uw sparringpartner voor risicobeheersing en conflicthantering. Dit betekent dat wij expertise in huis hebben voor iedere denkbare vorm van conflicthantering. Daardoor kunnen we voor ieder (dreigend) conflict een realistisch strategisch plan met u maken en in het gewenste tempo uitvoeren. Zo lossen we samen met u geschillen effectief op.

Onderhandelingen

Onderhandelen is een vak. Onze advocaten zijn ervaren onderhandelaars. Zij kennen niet alleen de theorie achter de diverse onderhandelingsmethodes, maar vooral ook de praktijk. Wij zien het als een permanente doelstelling om uw onderhandelingspositie te maximeren door het innemen van realistische en goed beargumenteerde juridische standpunten. Uiteraard verliezen we het einddoel niet uit het oog.

Gerechtelijke procedures

Soms lopen onderhandelingen (vooralsnog) op niets uit en is een gang naar de overheidsrechter onvermijdelijk of in ieder geval strategische gewenst. Bovendien is een aantal procedurele mogelijkheden uitsluitend voorbehouden aan de overheidsrechter (zoals bijvoorbeeld beslaglegging, faillissementsaanvraag, etc.).

Thuis Partners heeft één van de grootste procespraktijken in Limburg. Met betrekking tot al onze expertises beschikken wij over ruime proceservaring. Niet alleen bij de kantonrechters en rechtbanken, maar ook bij de gerechtshoven, Ondernemingskamer en – in samenwerking met cassatieadvocaten – de Hoge Raad. Bijzondere ervaring hebben wij met procedures met aanzienlijke financiële belangen die doorgaans een andere aanpak en benadering vergen. Het managen van dit soort – voor de ondernemer ook zeer bedreigende – procedures, waar vaak vele partijen bij zijn betrokken en die doorgaans ook veel media aandacht krijgen, is ons niet vreemd.

Mediation

Procedures kunnen tussen partijen veel kapot maken. Er zijn situaties waarin het wenselijk is dat het geschil wordt opgelost, maar de goede verstandhouding behouden blijft. Denk aan een arbeidsconflict met een waardevolle werknemer, een echtscheiding, een conflict tussen aandeelhouders binnen een (familie-)vennootschap of een geschil tussen ondernemingen die een klant-/leverancierrelatie hebben, waarbij ze van elkaar afhankelijk zijn. Conflictoplossing onder begeleiding van een mediator is daarvoor vaak de beste oplossing.

Fokje Kuiper (geschillen op het terrein van personen- en familierecht), Karina Lemmens (werksituaties, gezondheidszorg en familiebedrijven) en Dimitry Aertssen (geschillen binnen de rechtspersoon of personenvennootschappen, commerciële geschillen tussen ondernemingen) zijn onze mediators met senioriteit.

Arbitrage

Arbitrage is een vorm van geschilbeslechting die onder omstandigheden een aantal voordelen biedt:

  • de procedure is niet openbaar en blijft dus vertrouwelijk;
  • arbiters hebben niet alleen juridische kennis maar zijn vaak ook deskundig op de inhoud van het geschil;
  • arbitrage gaat relatief snel (de mogelijkheid van hoger beroep moet worden overeengekomen).

Onze advocaten beschikken over de nodige expertise en ervaring met arbitrages, in het bijzonder als het gaat om bouwzaken, ondernemingsrechtelijke geschillen, geschillen binnen maatschappen en tal van handelscontracten.

Naast de ervaring aan de procederende zijde van een arbitrage, treden Eugène Rosier en Nico van der Peet ook op als arbiter. Eugène Rosier is arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

Bindend advies

Bindend advies is een efficiënte vorm van geschilbeslechting. Met een vaststellingsovereenkomst spreken de partijen voor of na het ontstaan van een conflict af dat zij zich zullen conformeren aan het oordeel van een (of meer) bindend adviseur(s). De procedure voor een bindend advies bestaat doorgaans uit een schriftelijke ronde, gevolgd door een mondelinge behandeling en het bindend advies. Wij hebben ruime ervaring als bindend adviseur, maar ook met het voeren van procedures in het kader van een bindend advies.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring