Maastricht-Interieur-5
 
NL / EN / DE

“Van begin tot eind zetten wij onze fiscaalrechtelijke kennis in – ook vanuit internationaal perspectief – om tot het voor u meest optimale resultaat te komen.”

Fiscale advocatuur

Thuis Partners advocaten biedt als een van de weinige full service advocatenkantoren in Nederland de specialisatie fiscaal recht aan. Wij staan u, als ondernemer of als particulier, bij in alle belastingrechtkwesties. Bij de specialisatie fiscaal recht staat de belastingplichtige en/of inhoudingsplichtige centraal. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor de juridische positie van de accountant en/of de belastingadviseur. Ook deze personen kunnen namelijk persoonlijk worden getroffen door geschillen die uitmonden in procedures voor de bestuursrechter, de strafrechter of de civiele rechter.

Advisering

Wij adviseren over belastingrechtkwesties, geven inzicht in uw fiscale positie en uw fiscale aansprakelijkheden. Ook verlenen we bijstand bij een aanslagregeling en (fiscale) controles, waaronder de omvang van de informatieverplichtingen en de daaruit voortvloeiende informatiebeschikkingen. Maar we zijn er ook voor u bij aansprakelijkstellingen door de ontvanger van de Belastingdienst, waaronder inleners-, keten- en bestuurdersaansprakelijkheid. Of bij aansprakelijkstellingen van bijvoorbeeld een accountant en/of belastingadviseur door (voormalige) cliënten. Verder behoort tuchtrechtelijke aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten door beoefenaren van vrije beroepen tot onze fiscale specialisatie. Wij kunnen u hierdoor uitgebreid informatie en advies geven over diverse aspecten van fiscaal recht.

Verder staan we u bij in geval van fraude of wanneer u wilt inkeren. In sommige gevallen heeft een onderneming behoefte aan een intern vertrouwelijk onderzoek, bijvoorbeeld als u vermoedt dat werknemers fraude plegen of hebben gepleegd. Aan een dergelijk onderzoek zitten grote risico's voor de onderneming. De resultaten moeten namelijk onder dwang worden overlegd aan de autoriteiten. Wanneer een advocaat het fraudeonderzoek verricht (eventueel met behulp van forensische accountants), is dat niet het geval. Wij hebben de nodige ervaring op dit gebied en kunnen interne onderzoeken uitvoeren en aansturen.

Procedures

Gerechtelijke procedures zijn helaas niet altijd te vermijden. Bij de behandeling van een zaak kijken we ook naar de mogelijkheid om het geschil op te lossen in onderling overleg. Uw belangen als cliënt staan in dit proces uiteraard voorop. Waar nodig én gewenst betrekt de fiscaal advocaat ook de accountant en/of belastingadviseur bij het proces. De begeleiding is gericht op een sterke processtrategie: van begin tot eind zetten wij onze fiscaalrechtelijke kennis in – ook vanuit internationaal perspectief – om tot het voor u meest optimale resultaat te komen. We kiezen voor een proactieve, uiteraard discrete benadering en een gedegen voorbereiding op de procesgang. Dit houdt in dat de fiscaal advocaat een risicoanalyse opstelt. Hij staat zijn cliënt bij in het geval van doorzoekingen, (getuigen-)verhoren en voorlopige hechtenis. Waar nodig stemmen we andere (fiscale) procedures hierop af.

Daarnaast staan we u bij in de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures, waaronder WWFT-aspecten. Ook nemen we de verdediging op ons tegen bestuurlijke boetes voor de belastingplichtige en/of inhoudingsplichtige, maar ook voor de belastingadviseur en/of accountant.

Onderwerpen en opleiding

Tot de fiscale advocatuur behoren onder meer de volgende onderwerpen:

 • (belasting-)fraude en fraudeonderzoek
 • bestuurlijke boetes
 • doorzoekingen
 • economische delicten
 • FIOD-ECB
 • fiscale controle
 • fiscale rechtspositie
 • fiscale aansprakelijkheid
 • inkering
 • internationale informatie-uitwisseling
 • invordering
 • milieudelicten
 • valsheid in geschrifte
 • vermogensdelicten
 • WWFT

Voor praktische en snel te raadplegen instructies bij doorzoekingen van bijvoorbeeld de FIOD-ECD hebben we een praktische app ontwikkeld. Deze kunt u gratis downloaden in de appstore als u zoekt op trefwoord FIOD. Deze app is er voor alle direct en indirect betrokkenen, van receptioniste tot kantoorleiding. De informatie uit deze app is ook via onze website te raadplegen: 'Thuis Partners advocaten: onaangekondigd bezoek'.

Niet elk accountants- of belastingadvieskantoor heeft een afdeling Procesvoering of een bureau Vaktechniek. En dat terwijl er wel specifieke belastingrechtelijke vraagstukken zijn of bijvoorbeeld procesposities beoordeeld moeten worden. Daarom bieden we interne bijstand, begeleiding en waar gewenst opleiding aan. Interesse? Neem dan contact op met mr. Eugène Rosier voor een passend voorstel.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring