Maastricht-Interieur-7
 
NL / EN / DE

“Een (verdenking van) fraude is vaak zeer bedreigend voor de reputatie en zelfs de continuïteit van de onderneming of instelling.”

Fraudeonderzoek

Wanneer een onderneming, instelling of overheid wordt geconfronteerd met een (vermoeden van) fraude, ontstaan er tal van juridische vragen: hoe wordt duidelijk wat er precies is gebeurd, wie zou daar onderzoek naar moeten doen, wie moet de opdrachtgever zijn van een dergelijk onderzoek, kunnen er strafrechtelijke risico's zijn, kunnen er arbeidsrechtelijke sancties worden getroffen, zijn er fiscale risico's, hoe moeten de regels van good governance worden toegepast bij vermoedens van fraude, kan er sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid, hoe kan de schade worden verhaald, zijn er problemen met data protectie, etc.

Een (verdenking van) fraude is vaak zeer bedreigend voor de reputatie en zelfs de continuïteit van de onderneming of instelling. Wij zijn de afgelopen jaren (meestal op de achtergrond, maar desgewenst ook op de voorgrond) als adviseur betrokken geweest bij een aantal bekende maar ook minder bekende fraudekwesties in Limburg. Zo nodig werken we daarbij in een multidisciplinair team, waarbij we onze kennis van goed onderzoek (die kennis is onder meer vanwege de onderzoeken naar de oorzaken van een faillissement aanwezig), arbeidsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, (fiscaal) strafrecht en privacy wetgeving bundelen. Daarnaast werken we met een breed netwerk van andere adviseurs, zoals (forensisch) accountants, communicatieadviseurs, bedrijfsrecherche, etc.

Doorgaans voeren we op verzoek van de cliënt de regie in de totale aanpak. We maken eerst een strategisch plan voor de aanpak: wie doet onderzoek (advocaat, bedrijfsrecherche, forensisch accountant) en in opdracht van wie (bestuur, raad van commissarissen, aandeelhouder). Dit is van groot belang. De keuze kan namelijk grote gevolgen hebben als het gaat om geheimhouding, verplichting tot melding bij overheidsinstanties, of het onderzoek wel of niet tot de administratie van de vennootschap gaat behoren, etc. Wij sturen andere adviseurs zo aan dat u de onderzoeksresultaten juridisch kunt gebruiken.

Soms zijn juridische procedures nodig om informatie boven water te krijgen (bijvoorbeeld een bewijsbeslag, een voorlopig getuigenverhoor of een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer). Ook daarin hebben wij de nodige expertise.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring