Maastricht-Interieur-10
 
NL / EN / DE

“Of het nu gaat om individuele of collectieve patiëntenrechten, tuchtrechtelijke en/of civielrechtelijke aansprakelijkheid, onderhandelingen met zorgverzekeraars of good governance; we denken met u mee.”

Gezondheidsrecht

Een definitie van gezondheidsrecht? Het geheel aan rechtsregels dat betrekking heeft op de zorg voor de gezondheid en de toepassing van overig burgerlijk, bestuurs- en strafrecht in dat verband. Maar ‘het geheel van regels dat op de gezondheidszorg betrekking heeft’ is breed. Thuis Partners advocaten kan u – als zorgondernemer, zorginstelling of beroepsbeoefenaar – als een van de weinige Limburgse advocatenkantoren bijstaan in vrijwel alle kwesties op het gebied van het gezondheidsrecht. Van eenvoudig tot ingewikkeld; wij hebben veel ervaring en kennis in het adviseren en procederen rondom allerlei gezondheidsrechtelijke thema’s. Onze specialisten hanteren hierbij een doortastende, doch tactvolle aanpak. Betrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij ontzorgen u en/of uw medewerkers graag.

Advisering

Wij adviseren graag over het brede spectrum van gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Of het nu gaat om individuele of collectieve patiëntenrechten, tuchtrechtelijke en/of civielrechtelijke aansprakelijkheid, onderhandelingen met zorgverzekeraars of good governance; we denken met u mee. We zijn vertrouwd met alle sectoren in de zorg. Dankzij onze kennis en ervaring kunnen we iedereen begeleiden en adviseren die in de zorg opereert en zich geconfronteerd ziet met een gezondheidsrechtelijk probleem.

Procedures

Gerechtelijke procedures zijn helaas niet altijd te vermijden. Of het nu gaat om de aangifte van geweld tegen een ambulancebroeder, een tuchtrechtelijke procedure of beklagprocedures of een procedure over een governance vraagstuk. Thuis Partners advocaten staat u hierin graag bij. Uw belangen staan in dit proces uiteraard voorop. Wij houden daarbij in het oog dat een procedure voor alle betrokkenen als belastend wordt ervaren en partijen (mogelijk) ook na de procedure nog met elkaar door moeten. Daarom hanteren we een doortastende, tactvolle en op de toekomstgerichte aanpak. Wij hebben een ruime ervaring in procedures bij de rechtbank, maar ook bij het Regionaal en Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg, bij bijzondere adviescommissies en geschillencommissies waaronder de Governancecommissie Gezondheidszorg.

Onderwerpen en opleiding

Tot het gezondheidsrecht behoren onder meer de volgende onderwerpen:

 • toezicht en governance in de zorg
 • kwaliteitseisen in de zorg
 • financiering van de zorg
 • samenwerking- en organisatieverbanden in de zorg
 • de geneeskundige behandelingsovereenkomst
 • onvrijwillige zorg
 • het medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht
 • privacy en uitwisseling van medische gegevens in de zorg
 • bijstand bij klacht- en tuchtrecht
 • maatregelen van de inspectie
 • juridische begeleiding bij fysiek en verbaal geweld tegen hulpverleners
 • advisering inzake wet- en regelgeving professionele bewindvoerders
 • zorgvastgoed
 • scheiden wonen en zorg

Via onze nieuwsbrief Gezondheidsrecht houden wij u actief op de hoogte van interessante ontwikkelingen en actuele nieuwsberichten.

Jaarlijks organiseren wij eveneens een gezondheidsrecht seminar. Daarnaast organiseren we met regelmaat inhouse cursussen over bijvoorbeeld het medisch beroepsgeheim en het verschoningsrecht.

Voor al uw vragen op gezondheidsrechtelijk vlak: neem contact op met onze sectie Gezondheidsrecht.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring