Maastricht-Interieur-2
 
NL / EN / DE

“Als de donkere wolken boven de onderneming samen pakken, wil de onderneming zo mogelijk overleven.”

Insolventierecht

Er zijn vele redenen waardoor ondernemingen in financiële problemen komen: economische crisis, veranderende wetgeving, te snelle groei, concurrentie, persoonlijke problemen van de ondernemer, etc. Dit levert voor vele betrokkenen een bijzondere dynamiek op. Als uw opdrachtnemer in de financiële problemen is, wilt u als opdrachtgever uw juridische positie kennen en zo mogelijk verbeteren. Als een concurrent van uw onderneming in zwaar weer zit, ziet u wellicht een overnamekans. Als bestuurder of toezichthouder van een onderneming in de problemen, vraagt u zich af of er persoonlijke aansprakelijkheid dreigt. Als de donkere wolken boven de onderneming samen pakken, wil de onderneming zo mogelijk overleven.

De advocaten van onze sectie Insolventierecht houden zich met al dit soort vraagstukken bezig. Zij hebben niet alleen juridische kennis, maar zijn ook bedrijfseconomisch geschoold. Daardoor worden ze veelvuldig benoemd tot bewindvoerder of curator door de rechtbanken in Nederland. Vanuit die expertise hebben zij ook veel kennis en ervaring met vraagstukken rondom een (dreigende) insolventie.

Advisering

Wij adviseren u als ondernemer over de (on-)mogelijkheden bij (financiële) herstructureringen, reorganisaties en doorstartscenario's. Vaak doen we dat in multidisciplinaire teams: met onze secties Arbeidsrecht en – als enige in Limburg – Fiscale advocatuur, maar ook met accountants en andere bedrijfsadviseurs. Daarnaast adviseren wij het bestuur en de raad van commissarissen over good governance en aansprakelijkheidskwesties bij (dreigend) faillissement.

Bij acquisitie vanuit een faillissementssituatie is snelheid cruciaal. Een overname vanuit insolventie biedt vaak veel kansen, maar is tegelijkertijd een juridisch mijnenveld. Onze insolventieadvocaten zijn gewend snel, pragmatisch en onder grote druk te handelen. Ons brede netwerk verschaft u een snelle toegang tot nagenoeg iedere curator in Nederland.

Procedures

Insolventies monden helaas ook regelmatig uit in procedures met de curator, de bank, de fiscus of andere crediteuren. Wij hebben een ruime ervaring met dit soort procedures, onder andere als het gaat om (bestuurders-)aansprakelijkheid, de zogenaamde actio pauliana, onrechtmatige daad en andere faillissementsgerelateerde procedures. Deze procedures voeren we voor ondernemingen, instellingen, overheden, bestuurders, commissarissen, banken, crediteuren en curatoren die om tal van redenen liever een advocaat van buiten hun eigen kantoor inschakelen. We hebben goede banden met de grote bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraars in Nederland en zij staan veelal toe dat wij voor hun verzekerden optreden.

Onderwerpen

Tot het insolventierecht behoren onder meer de volgende onderwerpen:

  • reorganisaties en herstructureringen van ondernemingen ter voorkoming van faillissement
  • crediteurenakkoorden (in en buiten rechte)
  • advies aan bestuurders, commissarissen en aandeelhouders bij strategische vragen rondom dreigend faillissement
  • procedures rondom bestuurdersaansprakelijkheid en actio pauliana
  • begeleiden van overnames vanuit (dreigend) faillissement

Voor informatie met betrekking tot een specifiek faillissement, een surseance van betaling of een schuldsanering verwijzen wij u naar het centraal insolventieregister.

Voor al uw vragen: neem contact op met onze sectie Insolventierecht.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring