Maastricht-Interieur-1
 
NL / EN / DE

“Iedere ondernemer heeft een zekere mate van risk appetite. Zonder risico immers geen rendement.”

Ondernemingsrecht

De sectie ondernemingsrecht van Thuis Partners advocaten is er voor de onderneming én de ondernemer. Van eenmanszaak tot multinational, van BV tot stichting en van familiebedrijf tot beursgenoteerde onderneming; we staan voor u klaar van ‘wieg tot graf’. Startende ondernemers en participanten adviseren wij over de rechtsvorm en de inrichting van de nieuw op te richten onderneming. Aandeelhouders, bestuurders en commissarissen klankborden met onze advocaten over het beleid, de strategie en geschillen die in of bij de onderneming (dreigen te) ontstaan. We controleren of uw onderneming aan alle wet- en regelgeving voldoet, hoe u uw onderneming juridisch slimmer kunt organiseren en hoe zaken een zachte landing kunnen krijgen.

En als het dan tot een procedure komt, dan kunt u vertrouwen op onze ruime proceservaring. Wij zorgen ervoor dat u een goede uitgangspositie heeft, zodat een optimaal resultaat kan worden bereikt. In complexe(re) zaken werken we multidisciplinair en grensoverschrijdend.

Advisering

Iedere ondernemer heeft een zekere mate van risk appetite. Zonder risico immers geen rendement. Het is de kunst om het ondernemingsrisico te beheersen. Onze advisering is daarop gericht. Wij adviseren over strategische vraagstukken en de juridische implementatie daarvan. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de rechtspersoon (governance), het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) en wijzigingen in het beleid, de strategie of de structuur van de rechtspersoon. Een overname of desinvestering, een juridische fusie of een juridische splitsing, het aangaan van een samenwerking of juist het verbreken daarvan; wij nemen de juridische begeleiding graag ter hand en sturen desgewenst andere specialisten aan. Daarnaast begeleiden we u bij de besluitvorming van de onderneming. Desgevraagd versturen we de oproepen, nemen we de functie van voorzitter of notulist op ons en voeren de genomen besluiten juridisch voor u uit (corporate housekeeping).

Verder geven wij u inzicht in uw juridische positie als ondernemer of als functionaris bij een onderneming. We adviseren over de daarbij behorende vrijwillige en mogelijk onvrijwillige aansprakelijkheden. Op het moment dat er geschillen in of bij de onderneming dreigen te ontstaan of zijn ontstaan, nemen wij de conflicthantering op ons. We staan aandeelhouders, bestuurders of commissarissen collectief of individueel bij. We proberen de verhoudingen te herstellen, verantwoordelijkheid aan te wijzen en tegenstellingen tussen de verschillende organen van de vennootschap te overbruggen.

De onderneming neemt deel aan het handelsverkeer. Op dat vlak is de advisering van de ondernemingsrechtsectie ook full service. U kunt bij ons terecht voor het opstellen van commerciële contracten, het voeren van onderhandelingen en het regelen van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten.

Procedures

Een ondernemingsrechtelijk geschil is meestal een geschil met een belanghebbende, een stakeholder of een relatie van de onderneming. Daarom proberen we zo’n geschil eerst onderling op te lossen, vóórdat we een procedure opstarten. Een uitonderhandelde of commerciële oplossing en een goede verstandhouding voelen toch vaak prettiger dan een juridische beslissing. Zeker als je daarna nog moet samenwerken in de onderneming.

Toch is een procedure over een geschil in of bij de onderneming niet altijd te voorkomen. Dan is het goed om te weten dat onze advocaten thuis zijn in procedures bij gerechtelijke instanties, waaronder de Ondernemingskamer. Ook kunnen we u bijstaan in geval van arbitrages of bindend advies. De procespraktijk varieert van een eenvoudige incasso tot complexe aansprakelijkheidskwesties. Goed om te weten: we hebben ruime ervaring met procedures met aanzienlijke financiële belangen, die doorgaans een andere aanpak en benadering vergen.

Onderwerpen en opleiding

Tot het ondernemingsrecht behoren onder meer de volgende onderwerpen:

 • aandeelhoudersconflicten en (gedwongen) aandelenoverdracht
 • aandeelhoudersovereenkomst en participatieovereenkomst
 • aansprakelijkheid
 • compliance en corporate secretary
 • concernrecht
 • commerciële contracten (koop, SLA, licentie, etc.)
 • dividenduitkering
 • enquêteprocedure en geschillenregeling
 • governance (inrichting vaan de rechtspersoon, statuten, codes)
 • audit, inspectie en toezicht
 • auteursrecht en merken
 • bedrijfsopvolging
 • beleid en strategie
 • besluitvorming en corporate housekeeping
 • eenmanszaak en personenvennootschap (maatschap, VOF, CV en EESV)
 • reglementen
 • intellectueel eigendom
 • joint venture en andere samenwerkingsvormen
 • juridische fusie, juridische splitsing en ruziesplitsing
 • legal opinion
 • mededinging
 • organen (algemene vergadering, bestuur, raad van commissarissen)
 • overname en desinvestering
 • rechtspersonen (zoals BV, NV, gemeenschappelijke regeling, stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, ECV en Societas Europaea)
 • (her)structurering
 • zorgplichten (moedermaatschappij, banken en andere financiële instellingen)

Via onze nieuwsbrief Ondernemingsrecht en Insolventierecht houden wij u actief op de hoogte van interessante ontwikkelingen en actuele nieuwsberichten.

Thuis Partners advocaten heeft bijzondere aandacht voor de positie van toezichthouders. Wij zijn partner en initiatiefnemer van de Dag van de Limburgse Commissaris en het platform voor toezichthouders werkenalscommissaris.nl.

Voor al uw vragen op ondernemingsvlak: neem contact op met onze sectie Ondernemingsrecht.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring