Maastricht-Interieur-6
 
NL / EN / DE

“De meeste mensen zijn tegenwoordig wel doordrongen van de noodzaak tot het voeren van overleg, om zo een vechtscheiding of langslepende verdelingsprocedure te voorkomen.”

Personen- en Familierecht

Echtscheidingsbegeleiding is een belangrijk onderdeel van de sectie Personen- en familierecht. Als u op het punt staat uw huwelijk of samenwoning te beëindigen, moet u een aantal belangrijke beslissingen nemen. Beslissingen met verstrekkende gevolgen, zowel financieel als emotioneel. Een lastige combinatie, waardoor het echtscheidingsproces makkelijk kan ontsporen. Deze problemen spelen ook in erfeniskwesties.

Deskundige begeleiding, met oog voor beide aspecten, kan langslepende en kostbare procedures voorkomen. Dit kan zowel in de vorm van mediation als in een overlegmodel. Daarbij hebben de partijen weliswaar ieder een eigen advocaat, maar spreken ze af om de uitgangspunten en spelregels van mediation te hanteren. Het resultaat: een snellere oplossing met meer mogelijkheden tot inbreng van partijen en minder emotionele belasting.

Advisering

Bestaat er recht op co-ouderschap, hoe werkt een kinderrekening, op welke toeslagen kan een alleenstaande ouder aanspraak maken? En wat is het effect van die toeslagen op de alimentatieberekening? Moeten bij een gemeenschap van goederen alle bezittingen 50/50 worden verdeeld of zijn daarop ook uitzonderingen mogelijk? Als in de huwelijkse voorwaarden zowel een periodiek als een finaal verrekenbeding is overeengekomen, wat gaat dan voor? Wat is beter: conversie of verevening van pensioenrechten? Wanneer kan ik aanspraak maken op mijn legitieme portie? Hoe ver reikt de macht van een executeur? Wij helpen u graag met uitgebreide informatie en advies over deze en tal van andere vragen.

Procedures

De meeste mensen zijn tegenwoordig wel doordrongen van de noodzaak tot het voeren van overleg, om zo een vechtscheiding of langslepende verdelingsprocedure te voorkomen. Het sluiten van een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst behoort echter niet altijd tot de mogelijkheden. Soms moet de rechter eraan te pas komen om de knoop door te hakken. Ook dan bent u bij Thuis Partners advocaten in goede handen.

Onderwerpen

Tot het personen- en familierecht behoren onder meer de volgende onderwerpen:

  • Gezag en omgang
  • Kinder- en partneralimentatie
  • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
  • Verdeling gemeenschap van goederen
  • Verevening pensioenrechten
  • Curatele, bewindvoering en mentorschap
  • Legitieme portie
  • Bevoegdheden en verplichtingen executeur
  • Vereffening en verdeling nalatenschap

Voor al uw vragen: neem contact op met onze sectie Personen- en Familierecht.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring