Maastricht-Interieur-9
 
NL / EN / DE

ICGI

Het Institute for Corporate Law, Governance, and Innovation Policies, kortweg: het ICGI, is een onderzoeksinstituut verbonden aan de rechtenfaculteit van Maastricht University. Vanaf de oprichting in 2009 is Thuis Partners advocaten partner van het ICGI, Maastricht University.

Het ICGI is als onderzoeksinstituut actief op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, opleiding, coaching, training en wetenschappelijke promoties. Het speelveld betreft de rechtspersoon en de daarop betrekking hebbende (internationale) wet- en regelgeving in de steeds veranderde juridische en maatschappelijke omgeving.

Thuis Partners is verbonden aan het ICGI associate programme. Bij dit programma staat kennisdeling centraal. De expertise en praktijkkennis van Thuis Partners wordt gecombineerd met de wetenschappelijke kennis en onderzoekskracht van het ICGI. Wetenschap en praktijk komen samen waarbij beide profiteren van de gezamenlijke up-to-date kennis van het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht. De parate kennis van het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht is daarom van het hoogste niveau. Hierdoor worden de cliënten van Thuis Partners optimaal bediend bij hun ondernemingsrechtelijke en arbeidsrechtelijke vraagstukken. Het ICGI kan daarbij behulpzaam zijn in het geval een legal opinion moet worden afgegeven of wanneer betaalbaar op wetenschappelijk niveau nader onderzoek moet worden gedaan.

Thuis Partners verzorgt daarnaast masterclasses voor studenten die het programma van het ICGI volgen. Bij deze opleiding staat de combinatie van juridische kennis en vaardigheden centraal. Zo komen onder meer de onderwerpen "geschillen in de onderneming" en "onderneming en aansprakelijkheid" via interactieve casusposities aan bod. Verder worden de studenten begeleid bij een fictieve rechtszaak, waarbij de procesvoering volledig in handen van de studenten is.

Thuis Partners organiseert samen met onder meer het ICGI de jaarlijkse Dag van de Limburgse Commissaris. Thuis Partners en het ICGI zijn beide founding partner van het platform voor toezichthouders werkenalscommissaris.nl.

Thuis Partners hecht belang aan de ondersteuning van, en het contact met, Maastricht University, haar medewerkers en haar studenten. Kennisdeling, opleiding en het enthousiasme en de gedrevenheid van de studenten houdt ons scherp.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring