NL / EN / DE

Aanmelden seminar actualiteiten insolventierecht

De secties arbeidsrecht en faillissements- en ondernemingsrecht van Thuis Partners advocaten nodigen u hierbij graag uit voor het seminar met als titel:

"Actualiteiten Insolventierecht"

Conjunctureel gaat het gelukkig nog altijd goed in Nederland.

Ook bij een hoogconjunctuur spelen er echter nog altijd faillissementsrechtelijke vraagstukken: sommige ondernemingen zijn te snel gegroeid, sommige startende ondernemingen blijken het toch niet te redden, andere verliezen door personeelstekort veel omzet, weer andere hebben echt last van disruptie, etc.

Tegelijkertijd bieden deze (dreigende) insolventies voor andere ondernemingen weer kansen. De overnemende ondernemingen lossen het eigen personeelstekort op door overname van (uitsluitend) het personeel van de failliete vennootschap, ook omdat een via faillissement gesaneerde onderneming een aantrekkelijke aanvulling op de bestaande activiteiten kan zijn.

Ook de wetgever zit niet stil. Op het terrein van het insolventierecht is recent een aantal wetsvoorstellen wet geworden en zijn ook nog enkele wetsvoorstellen aanhangig.

Tot slot is het arbeidsrecht rondom insolventieprocedures (denk aan wel/geen overgang van onderneming, problematiek rondom opvolgend werkgeverschap, al dan niet vervallen van concurrentiebedingen, etc.) de afgelopen jaren door rechtspraak en wetgeving aanmerkelijk complexer geworden.

Kortom, voldoende reden om u als corporate finance adviseur, accountant, fiscalist of andere professional die potentieel met dit soort vraagstukken in aanraking komt, in de vorm van een seminar bij te praten.

Mr. drs. Rob Lemmens zal een inleiding verzorgen waarin de herstructurering van de onderneming in en buiten faillissement zal worden behandeld.

Mr. Dimitry Aertssen zal een inleiding verzorgen waarin de overname uit een faillissement zal worden behandeld.

Mr. Emile Savelkoul zal een inleiding verzorgen omtrent de arbeidsrechtelijke aspecten van een herstructurering in en buiten faillissement en bij een overname vanuit faillissement.

Mrs. Sylvana Vijn en Philippe van den Heuvel zullen afsluiten met een luchtige doch ook leerzame juridische quiz.

Naast relaties van ons kantoor hebben wij ook andere professionals uit de regio uitgenodigd.

Het seminar vindt plaats op woensdag 26 juni 2019 vanaf 15.30 uur.

De locatie is:

Landgoed Kasteel Limbricht

Allee 1

6141 AV LIMBRICHT

Omdat wij ook belang hechten aan het meer informele aspect, zal er na afloop een borrel vanaf 18.00 uur plaatsvinden.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u aan het seminar deelneemt. U mag uiteraard collega's, relaties en introducés meenemen.

Wij verzoeken u vriendelijk u vóór 19 juni 2019 aan te melden via deze link.

Mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn, wilt u dit ons dan tijdig laten weten?

Graag tot ziens op 26 juni a.s..