NL / EN

Artikelen

De advocaten van Thuis Partners publiceren regelmatig artikelen. Hieronder volgt een overzicht van de meest recente publicaties:

17/05/2018

Het Uur U: Het toepasselijk worden van de AVG

De laatste tips & tricks en waarschuwingen Het is bijna zover. Over minder dan 10 dagen wordt de AVG van toepassing en vanaf dat moment kan de nationale privacy-waakhond, de autoriteit... Lees verder

15/05/2018

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Per 1 juli 2017 is het eerste gedeelte van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking getreden. Het tweede deel van deze wet wordt ingevoerd per 1... Lees verder

15/05/2018

Verloskundige bestraft voor onvoldoende opleiding waarneemster

Een verloskundige heeft van het RTG in Zwolle[1] een tuchtrechtelijke waarschuwing gekregen, omdat ze niet heeft gecontroleerd of haar waarneemster wel voldoende opleiding heeft gevolgd om een echografie te maken.... Lees verder

15/05/2018

Het opzeggen van een zorgovereenkomst: aanwezigheid gewichtige reden voldoende?

In de algemene voorwaarden van zorginstellingen is dikwijls (en mogelijk ten overvloede) opgenomen dat de wettelijke bepalingen uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (afdeling 7.7.5. van het Burgerlijk Wetboek, ‘WGBO’) ten... Lees verder

12/04/2018

Stiekeme geluidsopnamen

Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen de beschikking over een smartphone waarmee gemakkelijk geluid (in hoge kwaliteit) kan worden opgenomen. Er bestaan zelfs al apps die de opgenomen audio direct omzetten in... Lees verder

12/04/2018

Bestuurder eist rectificatie van Raad van Commissarissen

Op 29 november 2017 heeft de rechtbank Amsterdam[1] geoordeeld dat het Gemeentelijke Vervoersbedrijf (“het GVB”) bij monde van de Raad van Commissarissen (“de RvC”) niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens de... Lees verder

26/03/2018

De beloning van de bestuurder en de rol van de Ondernemingsraad

Recent is weer veel commotie ontstaan over de hoogte van de beloning van een topbestuurder. ING wilde het salaris van haar bestuursvoorzitter met 50% verhogen. Dit voorstel leidde tot een... Lees verder

13/03/2018

Een kleiner huis dan op Funda vermeld: is de makelaar aansprakelijk?

Inleiding Internet is tegenwoordig een belangrijke marktplaats voor de verkoop van huizen. Makelaars maken veelvuldig gebruik van websites als Funda om te koop aangeboden huizen onder de aandacht te brengen. Maar... Lees verder

13/03/2018

Vergunningverlening mag niet volledig afhankelijk zijn van positief deskundigenadvies

Inleiding In een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:54), kwam de vraag aan de orde of het verlenen van een omgevingsvergunning volledig afhankelijk... Lees verder

13/03/2018

Winst terugbetalen bij verboden onderverhuur: oneerlijk beding?

Inleiding In veel huurovereenkomsten voor woonruimte is opgenomen dat het niet toegestaan is de woning onder te verhuren aan een derde. De huurder die de woning toch onderverhuurt, loopt niet alleen... Lees verder

27/02/2018

Slotdocument Commissie-Van Manen

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft op 29 januari 2018 haar slotdocument aan Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat overhandigd. Het betreft het vierde en tevens laatste... Lees verder