Maastricht-Interieur-2
 
NL / EN / DE

Artikelen

De advocaten van Thuis Partners publiceren regelmatig artikelen. Hieronder volgt een overzicht van de meest recente publicaties:

24/11/2021

Zelf Aangebrachte Voorzieningen: hoe zit het ook alweer?

Huurders van huurwoningen worden in Nederland goed beschermd door middel van specifieke wetgeving. Zo kan een verhuurder een huurder niet zomaar dwingen een woning te verlaten of de huurprijs onevenredig... Lees verder

16/11/2021

Arbeidsrecht seminar 2021 wordt uitgesteld

Gelet op de vrijdag 12 november 2021 door de overheid afgekondigde verscherpte Corona-maatregelen achten we het noch verantwoord noch wenselijk om het arbeidsrechtseminar op 18 november a.s. doorgang te laten... Lees verder

15/11/2021

Korting voor huurders van bedrijfsruimte in Coronatijd?

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft sinds het voorjaar van 2020 verstrekkende gevolgen. Zo moesten onder meer hele branches zoals horeca, sportscholen, contactberoepen en niet essentiële winkels verplicht hun... Lees verder

15/11/2021

Aanbesteding: rechtsverwerking, of toch niet?

Op 27 maart 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland vonnis gewezen in een aanbestedingsprocedure. Die uitspraak verdient meer aandacht dan daaraan tot nu toe is gegeven. Het draait om de vraag... Lees verder

02/11/2021

Ontwikkelingen rondom de billijke vergoeding: even bijpraten!

De billijke vergoeding heeft sinds haar introductie in de WWZ de rechtspraak beziggehouden. Hoewel de billijke vergoeding ook wel “het muizengaatje” is genoemd, zijn er inmiddels enkele spraakmakende hoge billijke... Lees verder

27/10/2021

De i-grond in de praktijk

Om een werknemer te ontslaan, heeft een werkgever een geldige ontslagreden nodig, de zogenaamde redelijke grond. Artikel 7:669 lid 3 BW bevatte aanvankelijk een limitatieve lijst van 8 redelijke gronden.... Lees verder

26/10/2021

De platformarbeider: zelfstandige of werknemer?

Eten bestellen via Thuisbezorgd, een taxirit met een chauffeur van Uber of een timmerman inschakelen via Werkspot, het lijkt tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Ook in ons land... Lees verder

19/10/2021

Een rechtsoverweging ten overvloede

1 inleiding 1.1 Rechters beslissen over geschillen die aan hen worden voorgelegd. Advocaten proberen die beslissingen toe te passen op andere geschillen om daarmee de juridische positie van... Lees verder

31/08/2021

Ongekende prijsstijgingen van bouwmaterialen: een doorn in het oog voor aannemers

De coronacrisis heeft de hele wereld in haar greep. Ook de bouwsector heeft de nodige klappen ontvangen. In het begin van de pandemie werd de productie van bouwmaterialen stilgelegd. Tegen... Lees verder

31/08/2021

Beginselplicht tot handhaving: niet bij bestuurlijke boetes

Overtreding van wet- en regelgeving wordt niet alleen gehandhaafd door politie en justitie. Afhankelijk van het soort regels waar je mee te maken krijgt kan ook het college van B&W,... Lees verder

31/08/2021

Waterschade in Valkenburg: hoe nu verder?

 Het waterniveau is inmiddels terug naar normale standen en ook de straten zijn inmiddels leeggepompt. Door de overstromingen afgelopen juli is veel schade veroorzaakt in Valkenburg en ook in de... Lees verder

17/08/2021

De omkering en verzwaring van de bewijslast in fiscale zaken “revisited”

Elke belastingprofessional weet dat wanneer zijn cliënt geconfronteerd wordt met de sanctie van de omkering en verzwaring van de bewijslast, de juridische positie van de cliënt nagenoeg hopeloos is geworden.... Lees verder

30/06/2021

Het beroepsgeheim na overlijden van de patiënt

Het beroepsgeheim van artsen en zorgprofessionals is een constant onderwerp van aandacht. De grenzen van het beroepsgeheim zijn over het algemeen zeer duidelijk, maar grensgevallen leiden nog wel eens tot... Lees verder

30/06/2021

Wils(on)bekwaamheid in de zorg

In het Nederlandse zorgstelsel is zelfbeschikking een belangrijk uitgangspunt. Zelfbeschikking verwijst naar het vermogen om zelf te bepalen wat goed is voor de eigen persoon of voor het eigen lichaam.... Lees verder

30/06/2021

Kan de familie van een patiënt de toepassing van een specifieke behandeling afdwingen?

Begin dit jaar werd een patiënt in het ziekenhuis opgenomen die besmet was geraakt met Covid-19. Enkele dagen later werd de patiënt in slaap gebracht om het herstel te bevorderen.... Lees verder

09/06/2021

Rechtsverwerking bij vastgoedkwesties: hoe zat het ook alweer?

Het bouwen van een appartementencomplex, het aanleggen van een parkeergarage of het opknappen van een woonwijk zijn allemaal handelingen die gevolgen hebben voor de (directe) omgeving. In sommige gevallen kan... Lees verder

08/06/2021

Enkele handvaten bij het procederen in NOW-zaken

Thuis Partners heeft een speciale NOW-desk zodat u snel en goed geholpen kunt worden. Doorgaans volgt een eerste kort advies binnen drie werkdagen nadat u de zaak besproken heeft met... Lees verder

02/06/2021

Korting voor ondernemer-huurders: een jaar na de intrede van corona

Een jaar geleden was de eerste coronagolf een feit. Het aantal coronadoden en ziekenhuisopnames bleef stijgen en kort daarna volgde een eerste semi-lockdown. Een jaar later beginnen de maatregelen steeds... Lees verder

02/06/2021

‘Varkens in Nood’ zet de deur naar de bestuursrechter wagenwijd open

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij al over een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 14 januari 2021. In dit beruchte ‘Varkens in Nood’-arrest, oordeelt het Europees Hof... Lees verder

31/05/2021

Regeling Vervroegd Uittreden

De komende jaren schuift de AOW-leeftijd steeds verder op. Veel werknemers moeten daardoor langer doorwerken. Tot begin van dit jaar was het voor werkgevers een kostbare aangelegenheid om werknemers vervroegd... Lees verder

31/05/2021

Vakantie(geld) en corona: waar moet een werkgever rekening mee houden?

Mei is voor de meeste personen in loondienst een graag geziene maand; naast het gebruikelijke maandloon krijgt men ook vakantiegeld uitgekeerd (en een eventuele belastingteruggave). Ook worden normaal gesproken rond... Lees verder

31/05/2021

Privacy op de (thuis)werkvloer; wat mag een werkgever controleren?

De thuiswerkplek is na meer dan een jaar corona niet meer weg te denken uit ons werkzame leven en zal daaruit ook na corona niet verdwijnen, zo is de verwachting.... Lees verder

18/05/2021

Zwevend vermogen legt het af tegen de zwaartekracht

1 Inleiding Eind vorige eeuw en het begin van deze eeuw kwam een adviesproduct in zwang dat er toe moest leiden dat vermogende particulieren hun vermogen konden laten “zweven”.... Lees verder

12/05/2021

Het uitkeringsregister voor stichtingen

1 Inleiding De invoering van het UBO-register had veel haken en ogen. Voor stichtingen kwam daar nog een afterburner bij. Bij de “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en... Lees verder

12/05/2021

“Die € 28,- kan me (niet) gestolen worden”

Inleiding Onderstaande uitspraak heeft de belastingkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op Koningsdag gedaan en is toevalligerwijs op de voormalige Koninginnedag gepubliceerd.[1]  De materiële inhoud van de zaak gaat... Lees verder

12/04/2021

Vernieuwde KNMG-richtlijn over het niet-aangaan of beëindigen van de geneeskundige behandelingsovereenkomst: radicale wijziging of voortborduren op huidige regels?

Afgelopen januari is een nieuwe KNMG-richtlijn verschenen over het niet-aangaan of beëindigen van de geneeskundige behandelingsovereenkomst.[1] In deze richtlijn staat centraal met welke factoren de arts rekening moet houden bij... Lees verder

12/04/2021

Staken van een medisch zinloze Covid-19 behandeling: wie beslist?

Eisers, familieleden van een man die als gevolg van een Covid-19 infectie op de IC van het LUMC wordt behandeld (onder meer met kunstmatige beademing), vorderen bij de voorzieningenrechter s’-Gravenhage... Lees verder

12/04/2021

Primeur: beroep op verzachtende omstandigheden door CTG gehonoreerd. Arts die in strijd met de regels een geneeskundige verklaring had afgegeven krijgt enkel waarschuwing.

Geneeskundige verklaringen, in de praktijk ook aangeduid met termen als medisch attest en doktersbriefje, komen in verschillende vormen voor. Voorbeelden zijn urgentieverklaringen, fit-to-fly-verklaringen en verklaringen waarin conclusies worden gevraagd over... Lees verder

09/04/2021

Geen zienswijze, toch naar de rechter

Toegang tot de bestuursrechter heb je niet zomaar: van een belanghebbende wordt verwacht dat hij in de voorfase een zienswijze heeft ingediend of bezwaar heeft gemaakt. Heeft een belanghebbende dat... Lees verder

08/04/2021

Corona! Huurkorting?

Op 27 januari 2021 heeft de kantonrechter te Den Haag uitspraak gewezen in een bodemzaak ten aanzien van de gevolgen van de coronacrisis op de huur van een horecazaak(ECLI:NL:RBDHA:2021:461). De... Lees verder

08/04/2021

Energielabel C: de klok tikt

Het is al lang bekend: volgens het Energieakkoord moeten kantoren op 1 januari 2023 minimaal Energielabel C hebben. Sommige eigenaren/verhuurders van kantoorruimten hebben alle aangebrachte verbeteringen al achter de rug.... Lees verder

24/03/2021

UWV vordert de ontvangen NOW-subsidie (gedeeltelijk) terug: en nu?

Thuis Partners heeft een speciale NOW-desk zodat u snel en goed geholpen kunt worden. Doorgaans volgt een eerste kort advies binnen drie werkdagen nadat u de zaak besproken heeft met... Lees verder

25/02/2021

De commissaris en de WHOA

De taken van de raad van commissarissen bestaan uit het houden van toezicht op het bestuur en het geven van advies. De intensiviteit van het vereiste toezicht is afhankelijk van... Lees verder

16/02/2021

De zorgplicht van de accountant nader bepaald

Inleiding Bij de uitoefening van een wettelijke (anders gezegd: publieke) taak, zoals de wettelijk voorgeschreven jaarrekeningcontrole, heeft de accountant een zorgplicht ten opzichte van derden. Derden moeten hun gedrag dan immers... Lees verder

26/01/2021

Hij was het!

Bij veel ondernemingen bestaat het bestuur niet uit één bestuurder maar uit twee of meer bestuurders. Uitgangspunt in het ondernemingsrecht is dat “het bestuur als zodanig” beslissingen neemt en ook... Lees verder

26/01/2021

De Belastingdienst als gluurder

1. Inleiding De Belastingdienst is de grootste verzamelaar van gegevens van ondernemingen en personen in Nederland. Die gegevens gebruikt de Belastingdienst om te controleren of de belastingplichtigen hun belastingaangiften... Lees verder

25/01/2021

Reorganisatie of bedrijfsbeëindiging

In het onverhoopte geval dat de aanhoudende coronacrisis, ondanks het derde steunpakket, ertoe leidt dat u op enig moment toch genoodzaakt bent te besluiten tot een reorganisatie of een beëindiging... Lees verder

25/01/2021

De NOW3-regeling

De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, zoals de NOW3-regeling volledig heet, volgt de eerste twee NOW-regelingen op. De eerste regeling was bedoeld als compensatie van de loonkosten... Lees verder

05/01/2021

De WHOA in 12 vragen en antwoorden

INLEIDING Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Het betreft de meest ingrijpende wijziging in de Faillissementswet sinds jaren. Juist ook op... Lees verder

10/11/2020

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen

Op dinsdag 10 november 2020 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat een aantal bepalingen inzake het bestuur en toezicht... Lees verder

26/10/2020

Werken bij Thuis Partners? Er zijn drie nieuwe vacatures!

Wij zoeken (fulltime m/v): Twee advocaat-stagiaires én een ervaren advocaat-medewerker arbeidsrecht Wat vragen wij van jou? Je bent van nature oplossingsgericht maar strijdvaardig wanneer de zaak daarom vraagt. Met je pro-actieve mentaliteit, je flexibiliteit en... Lees verder

26/10/2020

Onroerende zaak aspecten bij bedrijfsbeëindiging

Inleiding Als u van plan bent uw onderneming te staken – om daarmee erger te voorkomen – zal ook de (eventueel door u als ondernemer-huurder gesloten) huurovereenkomst beëindigd moeten worden.... Lees verder

26/10/2020

Arbeidsrechtelijke aspecten van bedrijfsbeëindiging

Het besluit om tot bedrijfsbeëindiging over te gaan, heeft ook arbeidsrechtelijke gevolgen. Deze gevolgen zien met name op de bij u werkzame werknemers. Hoe snel en op welke wijze kunt... Lees verder

26/10/2020

Beëindiging van een onderneming: ondernemingsrechtelijke en fiscale aspecten

1 Inleiding Een onderneming kan voor rekening en risico van een natuurlijk persoon worden gedreven. Bijvoorbeeld als eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma. De onderneming kan echter ook voor rekening en... Lees verder

12/08/2020

Multi-problematiek: is de Wzd of de Wvggz van toepassing?

Op 1 januari 2020 is de Wet BOPZ vervangen door de Wzd en de Wvggz. De Wzd is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en voor psychogeriatrische patiënten. De... Lees verder

12/08/2020

Gemiste diagnose: automatisch een tuchtrechtelijke maatregel?

Iedere arts ziet weleens een (ernstige) ziekte over het hoofd. Soms zijn de gevolgen ernstig voor de patiënt. Maar hoe zit dat met de gevolgen voor de betreffende arts? Betekent... Lees verder

12/08/2020

Wie mag klagen over mogelijk financieel misbruik door een verpleegkundige?

Het erfrecht (artikel 4:59 BW) bepaalt dat BIG-geregistreerde personen, die de erflater gedurende de ziekte waaraan hij is overleden hebben behandeld, niets mogen erven wanneer het testament is opgemaakt in... Lees verder

31/07/2020

Op vakantie naar het buitenland in coronatijd en de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever

De zomervakantie is begonnen! Hoewel de corona-onrust voor veel vakantiegangers roet in het eten gooit, is er toch nog een aantal vakantiegangers dat hun plannen niet wijzigt. Veel voorkomende vragen... Lees verder

29/07/2020

Loondoorbetalingsverplichting voor werknemer die in thuisquarantaine verblijft

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg heeft zich in kort geding op 23 juli 2020 uitgelaten over de vraag of een werknemer die in thuisquarantaine verbleef vanwege een mogelijke besmetting... Lees verder

29/07/2020

De verantwoordelijkheid van de werkgever voor de ‘thuiswerkplek’

Als gevolg van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen zijn veel werknemers (meer) thuis gaan werken. Het thuiswerken lijkt zelfs, om met de woorden... Lees verder

29/07/2020

Een plicht of recht om thuis te werken?

In de bestrijding van het coronavirus luidt het advies van de overheid om tot 1 september 2020 “zo veel mogelijk thuis te werken”. De overheid heeft laten weten dat het... Lees verder

29/07/2020

Selectief betalen van schuldeisers van uw onderneming: mag dat?

Inleiding Tijdens de normale bedrijfsuitoefening is de kans groot dat u, bewust en onbewust, de ene schuldeiser van de onderneming eerder betaalt dan de andere, bv. een belangrijke leverancier of... Lees verder

29/07/2020

Oorzakenonderzoek door faillissementscurator

Wanneer de rechtbank een faillissement uitspreekt wordt tegelijkertijd een curator aangesteld. Na de eerste drukke fase van het faillissement waarin de curator beslissingen moet nemen over onder meer het al... Lees verder

29/07/2020

De op de zaak betrekking hebbende stukken

1. Inleiding Bij de beoordeling en behandeling van een geschil met de Belastingdienst is het van grootste belang dat alle op de zaak betrekking hebbende stukken door de Belastingdienst worden... Lees verder

29/07/2020

Het UBO-register is er: registreer op tijd

In de nieuwsbrief van januari werd u door mr. Thomas Houben geïnformeerd over het in te voeren UBO-register. De Eerste Kamer heeft op 23 juni 2020 ingestemd met het wetsvoorstel... Lees verder

29/07/2020

update corona steunregelingen

1 Inleiding Per 1 juli 2020 is een groot gedeelte van de Nederlandse coronamaatregelen versoepeld. Ondernemers hebben hierdoor (een klein beetje) meer lucht. Daarbij helpt dat ondernemers inmiddels aanspraak kunnen... Lees verder

06/07/2020

Het vertrouwensbeginsel en schadevergoeding

Een burger moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid doet wat zij zegt. Dit is het zogeheten vertrouwensbeginsel. Vorig jaar, op 29 mei 2019, is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van... Lees verder

06/07/2020

Ontbindende voorwaarde ? Je moet er wel wat voor doen!

De koopovereenkomst voor onroerend goed bevat vaak één of meerdere ontbindende voorwaarden. Zo zal de koper de koopovereenkomst voor de nieuwe woning willen kunnen ontbinden, als hij de eigen woning... Lees verder

06/07/2020

Huur bedrijfsruimte en Corona

Vanaf maart 2020 is Nederland in de ban van het Corona-virus. Op 12 maart 2020 werden er van overheidswege ingrijpende maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 van kracht,... Lees verder

16/06/2020

Seminar "conflicten in de vennootschap" van 18 juni 2020 wordt uitgesteld

Beste seminardeelnemer,Helaas moeten wij u berichten dat ons seminar “Conflicten in de vennootschap” van donderdag 18 juni 2020 vanaf 15.30 uur in de Kloosterbibliotheek te Wittem nader wordt uitgesteld. Alhoewel... Lees verder

03/06/2020

De WHOA en de verhouding tussen de verschillende schuldeisers

Tijdens de behandeling van de WHOA in de Tweede Kamer op 11 mei 2020 is door de SP, de Christenunie, de PvdA en Groenlinks een motie ingediend, waarin de regering... Lees verder

03/06/2020

Herstructurering met behulp van WHOA of door faillissement met doorstart?

Inleiding Een “klassieke” methode van herstructurering is het na een gedegen voorbereiding aanvragen van het eigen faillissement. Waarbij dan vervolgens de curator overgaat tot het beëindigen van diverse duurovereenkomsten zoals huur-... Lees verder

03/06/2020

De WHOA komt eraan!

De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en op de financiële positie van ondernemingen. De verwachting is dat veel bedrijven in financieel zwaar weer terecht zullen komen en... Lees verder

02/06/2020

De WHOA en belastingheffing

1 Inleiding 1.1 Ondanks het feit dat de WHOA in dit tijdsgewricht van groot belang is en de opstelling van de Belastingdienst mede bepalend is voor het succesvol toepassen van deze... Lees verder

11/05/2020

Reorganiseren na de NOW: een goede voorbereiding is het halve werk

Op 31 maart 2020 is de NOW-regeling gepubliceerd. We informeerden u eerder al kort over de highlights van de NOW-regeling in onze algemene corona-nieuwsbrief. In een daaropvolgende aanvullende nieuwsbrief informeerden... Lees verder

29/04/2020

Huurrecht in tijden van corona

In de reeks interviews die Thuis Partners advocaten in samenwerking met Sander Kleikers heeft opgenomen over juridische actualiteiten in het kader van de coronacrisis is vandaag het derde en voorlopig... Lees verder

28/04/2020

Arbeidsrecht in tijden van corona

In de reeks interviews omtrent juridische actualiteiten in het kader van de coronacrisis die Thuis Partners advocaten onlangs met Sander Kleikers heeft opgenomen, is vandaag het interview met Emile Savelkoul... Lees verder

24/04/2020

Herstructurering in tijden van corona

Wij informeren onze cliënten en relaties graag op een toegankelijke wijze over juridische actualiteiten. Emile Savelkoul, Rick Jongen en Dimitry Aertssen van Thuis Partners advocaten hebben in een hele prettige... Lees verder

17/04/2020

In de (alimentatie)problemen door corona

Het coronavirus maakt in vele opzichten slachtoffers. Terecht gaat de eerste zorg uit naar het zoveel mogelijk beperken van de gezondheidsrisico’s. Maar ook de economische gevolgen van deze pandemie liegen... Lees verder

17/04/2020

Aandachtspunten voor een bestuurder bij financiële problemen

Het besturen van een onderneming is geen gemakkelijke taak. Ondernemen, het bepalen van het beleid en het uitzetten van de koers van de onderneming impliceren immers het nemen van risico’s.... Lees verder

10/04/2020

Is de NOW-regeling ook beschikbaar voor de zorg?

Op 31 maart 2020 is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. De regeling ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een... Lees verder

10/04/2020

Corona en digitale communicatie

Door de coronacrisis is de digitalisering van de zorg in een stroomversnelling terecht gekomen. Steeds meer zorgaanbieders maken gebruik van beeldbellen en videoconsulten om zorg te kunnen blijven bieden zonder... Lees verder

10/04/2020

Inzage medisch dossier in tijden van een (corona)crisis: nood breekt wet?

Het probleem De huisartsenpost (“HAP”) krijgt het steeds drukker met (de triage van) coronapatiënten. Op een huisartsenpost of coronapost worden patiënten meestal niet door hun eigen huisarts gezien, die over hun... Lees verder

02/04/2020

Aanvullende nieuwsbrief NOW-regeling

Op 31 maart 2020 is de NOW-regeling gepubliceerd. We informeerden u eerder al kort over de highlights van de regeling in onze algemene corona-nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij u... Lees verder

02/04/2020

Ook in tijden van crisis: doe uw belastingaangiften tijdig en zorgvuldig

Wanneer de onderneming slecht draait of in tijden van crises –zeker in deze coronacrisis- kunnen ondernemers vaak de neiging niet onderdrukken om te gaan “slepen” met hun aangifteverplichtingen. Daar bedoel... Lees verder

31/03/2020

Betalingsproblemen als gevolg van de corona-crisis: praktische tips

Het coronavirus houdt het bedrijfsleven in zijn greep. Veel bedrijven ondervinden direct dan wel indirect de negatieve gevolgen van de coronavirus. Hoe langer deze coronacrisis voortduurt, (helaas) hoe groter de... Lees verder

31/03/2020

NOW-regeling gepubliceerd

Het coronavirus heeft ondernemingen en zzp-ers zwaar getroffen. De verhalen zijn schrijnend. Bij veel ondernemers staat het water aan de lippen. Het kabinet heeft daarom op 17 maart jl. een... Lees verder

31/03/2020

Staatssteun in tijden van corona-crisis

De afgelopen dagen heeft het kabinet ingrijpende maatregelen getroffen in verband met het coronavirus, met grote gevolgen voor de economie. Ondernemingen en zzp’ers komen in acute problemen doordat hun omzet... Lees verder

31/03/2020

Huurrecht bedrijfsruimte en het Coronavirus

In dit artikel wordt een kort antwoord gegeven op diverse huurrechtelijke rechtsvragen die op dit moment spelen in de praktijk. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar onze recent verschenen... Lees verder

27/03/2020

Staatssteun in tijden van corona-crisis

De afgelopen dagen heeft het kabinet ingrijpende maatregelen getroffen in verband met het coronavirus. Met de lockdown is de horeca gesloten, gelden er reisbeperkingen, sluiten winkels de deuren en is... Lees verder

26/03/2020

Huurrecht bedrijfsruimte en het Coronavirus

Vanaf 16 maart 2020, 18.00 uur, is het horecagelegenheden (cafés, restaurants) verboden de deuren open te houden. Daarnaast hebben diverse ondernemers/ondernemingen – door “de stilte op straat/in de winkel” maar... Lees verder

26/03/2020

Contractpartijen in de bouw zullen worstelen met de vraag wat de maatregelen en vertragingen als gevolg van het coronavirus tot gevolg hebben voor lopende contracten. Waar moeten aannemers en opdrachtnemers nu op letten?Welke acties kunnen zij ondernemen?

Een epidemie is een bijzondere omstandigheid waarmee in een aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht geen rekening zal zijn gehouden. Over de gevolgen kan worden geprocedeerd bij de rechter of Raad... Lees verder

16/03/2020

Juridische aandachtspunten bij het coronavirus voor uw bedrijfsvoering

Het coronavirus heeft het Nederlandse bedrijfsleven geïnfecteerd. De branches horeca, evenementen, sport, vrije tijd en toerisme zijn de eerste die de harde gevolgen van het coronavirus voelen. De maakindustrie, het... Lees verder

16/03/2020

Toezicht houden in tijden van corona

De bestrijding van het coronavirus heeft een ongekende impact op onder meer de sociale en bedrijfseconomische omstandigheden. Door teruglopende omzet, doorlopende kosten en kostbare maatregelen staan de nodige ondernemingen en... Lees verder

12/03/2020

Seminar "conflicten in de vennootschap" uitgesteld naar donderdag 18 juni 2020

Beste seminardeelnemer, Helaas moeten wij u berichten dat ons seminar “conflicten in de vennootschap” wordt uitgesteld naar donderdag 18 juni 2020 vanaf 15.30 uur in de Kloosterbibliotheek te Wittem. Thuis Partners advocaten... Lees verder

21/02/2020

Seminar "Conflicten in de vennootschap"

Datum: woensdag 18 maart 2020 vanaf 15.30 uur. Locatie: Kloosterbibliotheek Wittem, Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem Doelgroep: adviseurs en functionarissen van ondernemingen Als adviseur van ondernemingen zag u het wellicht al... Lees verder

27/01/2020

Belgische seminars "Juridische aspecten van zaken doen in Nederland"

In 2018 werd er door Vlaamse ondernemingen voor maar liefst € 328 miljard geëxporteerd. Daarvan ging € 42,2 miljard, oftewel 12,8% naar Nederland. Daarmee is Nederland na Duitsland de belangrijkste... Lees verder

23/01/2020

Uitgenodigd voor een verificatievergadering…en dan?

Inleiding Als ondernemer kent u het vast wel: uw klant gaat failliet en enkele weken later krijgt u een standaardbriefje van de curator waarin u wordt verzocht uw vordering in... Lees verder

22/01/2020

1 januari 2020: invoering van een schandpaal voor de belastingprofessional

1. Inleiding Op 1 januari jl. is art. 67r van de AWR wet geworden.[1] Dit artikel bepaalt – kort gezegd – dat een bestuurlijke boete opgelegd door de Belastingdienst aan... Lees verder

22/01/2020

Ook het UBO-register heeft nog een pitstop nodig

Inleiding 10 januari 2020. Dat is, of beter gezegd “was”, de datum waarop het UBO-register in werking moest treden.[1] Echter, in navolging van het centraal aandeelhoudersregister waar eerder over schreef,... Lees verder

17/12/2019

Initiatiefwet snellere ontruiming krakers

Het blijft irritatie wekken bij vastgoedeigenaren; de krakers. Al in 2010 is de Wet kraken en leegstand in werking getreden. Tot op heden heeft de wet niet het gewenste effect.... Lees verder

17/12/2019

Let op met het stellen van een redelijke termijn voor nakoming

“Ik verzoek – en voor zover nodig sommeer ik u – om binnen (…) dagen over te gaan tot nakoming”. Afspraken worden regelmatig niet nagekomen en termijnen verstrijken. Als een... Lees verder

17/12/2019

Een schaarse vergunning: wat is dat?

“Heerlen lapte regels voor verstrekken van vergunningen aan gokhallen aan de laars”, zo luidden de krantenkoppen op 24 september 2019. De gemeente Heerlen zou niet transparant hebben gehandeld bij het... Lees verder

12/11/2019

Terugblik op de Dag van de Limburgse Commissaris 2019

Op donderdag 7 november 2019 bundelden de Universiteit Maastricht, Delfin Executives en Thuis Partners advocaten wederom hun krachten en vond voor de – inmiddels - zesde keer de Dag van... Lees verder

08/11/2019

Hoge Raad: verplicht einde “slapende dienstverbanden”

Vanochtend heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de zogenaamde “slapende dienstverbanden”. Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij een werknemer langer... Lees verder

25/10/2019

Dwang in de thuiszorg

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in werking. Deze wet gaat in de ouderen- en gehandicaptenzorg de wet BOPZ vervangen. De nieuwe wet beschermt mensen... Lees verder

23/10/2019

Het beëindigen van een behandelingsovereenkomst wegens de weigering van een patiënte om de arts een hand te geven: mag dat zomaar?

De vraag of een behandelovereenkomst kan worden beëindigd, komt in de praktijk regelmatig aan de orde. Zo ook recent toen de vraag aan het tuchtcollege werd voorgelegd of een arts... Lees verder

23/10/2019

De nieuwe wet medezeggenschap cliëntenzorginstellingen 2018

Op 21 december 2017 is het wetsvoorstel wet medezeggenschap cliëntenzorginstellingen 2018, dat strekt tot vervanging van de huidige wet medezeggenschap cliëntenzorginstellingen, ingediend. De Wmcz 2018 beoogt de positie van cliënten... Lees verder

09/10/2019

Waar woont u?

1 Inleiding Een eenduidig antwoord formuleren op deze toch eenvoudige vraag kan met betrekking tot de belastingheffing gecompliceerd zijn. Niet in de laatste plaats komt dat doordat wij in Nederland... Lees verder

09/10/2019

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Inleiding Nederland is een handelsland. Ondernemen in Nederland wordt daarom gestimuleerd. Als gevolg daarvan genieten ondernemers die met een Nederlandse rechtspersoon (zoals de B.V., de N.V. en de commerciële stichting) deelnemen... Lees verder

08/10/2019

Het werkgeversauteursrecht

Van het plaatsen van een foto op je eigen blog, het draaien van muziek in een winkel tot je portfolio met foto’s of kunstwerken; het auteursrecht speelt een rol. Voor... Lees verder

08/10/2019

Centraal aandeelhoudersregister voorlopig on hold

Inleiding De initiatiefwet Wet centraal aandeelhoudersregister is sinds begin 2017 aanhangig.[1] Medio september heeft het kabinet bij monde van staatssecretaris Snel van Financiën laten weten dat het thans niet het... Lees verder

08/10/2019

WHOA: wat is dat?

De letters WHOA staan voor Wet homologatie onderhands akkoord. Voor velen van u zal dit nog steeds niet meteen een belletje doen rinkelen. Kort en goed komt het erop neer... Lees verder

25/09/2019

Dag van de Limburgse Commissaris 2019

Op donderdag 7 november 2019 organiseert Thuis Partners advocaten, inmiddels samen met andere partners, voor de zesde keer de Dag van de Limburgse Commissaris. Deze interactieve dag is bedoeld voor... Lees verder

25/09/2019

Illegaal verkregen inkomsten uit onderverhuur woonruimte

Op grond van de wet mag je als huurder een deel van de woning onderverhuren en is de verhuur van de gehele woning niet toegestaan. Verhuurders nemen doorgaans in de... Lees verder

25/09/2019

Aandachtspunten back-to-back contracteren

De UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken) en de UAV-GC 2005 (Uniforme Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen) zijn standaard voorwaarden die gebruikt worden... Lees verder

24/09/2019

Woningsluitingen na drugsvondst: een overzicht van de Raad van State

Op grond van de Opiumwet kan de burgemeester een woning (of een bedrijfsruimte) voor een bepaalde periode sluiten, als in dat pand drugs wordt aangetroffen. Burgemeesters maken van deze bevoegdheid... Lees verder

24/07/2019

Autoriteit Persoonsgegevens legt HagaZiekenhuis een hoge AVG-boete op

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van kracht. De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder die onafhankelijk toezicht houdt op naleving van de AVG. Als toezichthouder... Lees verder

24/07/2019

Vrije artsenkeuze en het recht op een vergoeding in dat verband bij niet-gecontracteerde zorg

Op grond van artikel 13 lid 1 Zorgverzekeringswet (Zvw) mag een verzekerde met een naturaverzekering zich wenden tot de zorgaanbieder van zijn keuze, ook als zijn zorgverzekeraar geen contract met... Lees verder

24/07/2019

Wetsvoorstel transparantieregister zorg

Inleiding In 2012 heeft de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (hierna: ‘CGR’) de Stichting Transparantieregister Zorg opgericht. Het doel van deze stichting is om een centraal register met gegevens over bepaalde... Lees verder

23/07/2019

De agressieve patiënt: balanceren op het scherpst van de snede tussen het doen van een succesvolle aangifte en het bewaken van het medisch beroepsgeheim

Inleiding Zorgverleners hebben vaak te maken met agressie en/of geweld van patiënten. Afgelopen week berichtte Trouw in dat kader nog dat ruim een derde(!) van de huisartsenposten in Nederland het... Lees verder

12/07/2019

Hoe zat het ook alweer met… mijn vordering op grond van de 403-verklaring?

Inleiding Stel u heeft een vordering op een BV en deze BV betaalt de vordering niet. Of stel u wenst de gegoedheid van uw wederpartij vast te stellen. U vraagt een... Lees verder

09/07/2019

Wijziging WW-premiesystematiek

Inleiding Op dit moment wordt de betaling van de eerste zes maanden van een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (hierna: WW) gefinancierd via 67 verschillende sectorpremies. Iedere werkgever wordt... Lees verder

09/07/2019

De cumulatiegrond (i-grond)

Inleiding Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter kan enkel op grond van één van de redelijke gronden die opgenomen zijn in de wet (artikelen 7:671b lid 1 sub a... Lees verder

09/07/2019

Wijziging transitievergoeding

Momenteel bestaat er in beginsel recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft geduurd. De transitievergoeding is: A. over de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst... Lees verder

09/07/2019

De payrollovereenkomst

Inleiding De Wab bevat verstrekkende wijzigingen op het gebied van payrolling. Deze wijzigingen én de gevolgen daarvan, worden in deze bijdrage besproken. Tot nu toe bestaat er in juridische... Lees verder

08/07/2019

Versterking positie oproepkrachten

De Wab bevat een aantal wijzigingen die de negatieve effecten van flexibele arbeidsovereenkomsten voor werkgevers beperken. Om onzekerheid over werk en inkomen voor werkenden te beperken doet de regering aanpassingen... Lees verder

04/07/2019

Don't judge a book by its cover

Vakbladen trachten met passende en beknopte titels en dito samenvattingen het lezerspubliek te interesseren. Met deze handelswijze kan aan de uitspraak in kwestie geweld worden aangedaan. Dit bleek het geval... Lees verder

04/06/2019

De gedoogbeslissing: de bestuursrechter beschermt niet meer

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 24 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1356) een duidelijke uitspraak gedaan. Tegen een besluit waarin een bepaalde situatie wordt gedoogd, is het niet... Lees verder

04/06/2019

De rechtsverwerking van een ontbindende voorwaarde in een huurovereenkomst

De hoofdregel in het Nederlandse contractenrecht is dat de overeenkomst moet worden nagekomen. Toch is het mogelijk dat onder bepaalde omstandigheden de overeenkomst niet meer hoeft te worden nagekomen door... Lees verder

04/06/2019

Gevolgen voor taxateur na een te hoge schatting van de woningwaarde

Een hypotheekgever lijdt na de executoriale verkoop van een woning maar liefst een verlies van € 331.250,-. De hypotheekgever daagt de taxateur en diens werkgever voor de rechter, omdat de... Lees verder

15/05/2019

Minister wijzigt wetsvoorstel: Wzd-functionaris moet arts raadplegen bij toepassing dwangmaatregelen

Op 9 mei jl. heeft Minister Hugo de Jonge de Tweede kamer geïnformeerd over het wetsvoorstel tot aanpassing van (onder andere) de Wet zorg en dwang (Wzd). Daarin wordt voorgesteld... Lees verder

15/05/2019

Kan een zorgovereenkomst met een partner of familielid een arbeidsovereenkomst zijn?

Inleiding Eenieder kan zorg verlenen aan zijn of haar partner en/of familieleden op basis van een zgn. zorgovereenkomst. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u hiervoor modelovereenkomsten... Lees verder

15/05/2019

Zzp’ers in de zorg: (on)mogelijk?

Inleiding Zzp’ers, ofwel zelfstandigen zonder personeel, werken op basis van een overeenkomst van opdracht en niet op basis van een arbeidsovereenkomst. Reden waarom ze winst uit onderneming als inkomen ontvangen... Lees verder

01/05/2019

De risico’s van het te laat publiceren van de jaarrekening: verwaarloosbaar of reëel?

Uit een recent in het Financieel Dagblad gepubliceerd artikel blijkt dat Nederlandse ondernemingen vanwege concurrentieoverwegingen vaag zijn over hun financiële situatie. Zo ontbreekt vaak informatie die essentieel is om inzicht... Lees verder

23/04/2019

Kantonrechter Maastricht: werkgever is (nog steeds) niet verplicht een slapend dienstverband op te zeggen

Wij informeerden u eerder over een bijzondere uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (Scheidsgerecht), waarin het Scheidsgerecht (onverwacht) oordeelde dat een werkgever op grond van art. 7:611 BW verplicht kan zijn... Lees verder

23/04/2019

Gedeeltelijke transitievergoeding na vervaltermijn toegewezen

De kantonrechter Roermond wees op 11 april jl. een voor de arbeidsrechtpraktijk belangrijke uitspraak. In deze zaak, waarin Thuis Partners advocaten optrad namens de werknemer, heeft de kantonrechter geoordeeld, dat... Lees verder

23/04/2019

Het beëindigen van slapende dienstverbanden: de Hoge Raad is aan zet!

Inleiding Al enige tijd is het een veelbesproken onderwerp: is een werkgever verplicht om een slapend dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen? Een werkgever heeft op grond... Lees verder

17/04/2019

Hoe zit het met verhuren via het online platform Airbnb?

Airbnb is een online marktplaats dat de verhuur en boeking van privé-accommodaties mogelijk maakt tegen een zelf vastgestelde vergoeding. Het verhuren van een woonruimte via Airbnb blijft zorgen voor onrust... Lees verder

17/04/2019

Let op: ook WhatsAppberichten sms’jes van privételefoons vallen onder de Wob

De Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’) regelt welke overheidsdocumenten openbaar zijn, en welke niet. Burgers kunnen met een zogenaamd ‘Wob-verzoek’ informatie - van e-mails tot geluidsopnames - die betrekking heeft... Lees verder

17/04/2019

De aanbestedingsplicht van Nederlandse woningcorporaties

In december 2017 heeft de Europese Commissie Nederland op het matje geroepen, omdat zij van oordeel is dat Nederlandse woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsrichtlijn vallen. De Europese Commissie stuurde een... Lees verder

12/04/2019

Gedeeltelijke transitievergoeding ná vervaltermijn toegewezen

Een primeur in het arbeidsrecht: de kantonrechter in Roermond oordeelde gisteren, 11 april 2019, dat de werknemer aanspraak kan maken op een gedeeltelijke transitievergoeding, ondanks het feit dat de vervaltermijn... Lees verder

28/03/2019

Van de Belastingprofessional, het Openbaar Ministerie en het tuchtrecht

1. Inleiding De accountant of belastingadviseur (hierna: de belastingprofessional) lopen bepaalde beroepsrisico’s wanneer zij cliënten begeleiden bij het nakomen van de fiscale verplichtingen van die cliënten. Eén van die risico’s... Lees verder

27/03/2019

Procederen bij de Ondernemingskamer: Hoe werkt het en wat levert het op?

Wanneer een enquêteprocedure starten? De enquêteprocedure is bij uitstek een procedure die in de categorie “corporate litigation” valt. In beginsel is deze procedure erop gericht conflicten tussen de verschillende organen... Lees verder

27/03/2019

Recht van reclame: Een geheim wapen in geval van faillissement van uw afnemer!

Inleiding Klanten die facturen onbetaald laten of zelfs failliet gaan zijn een doorn in het oog van ondernemers. Voor leveranciers kan een eigendomsvoorbehoud een belangrijk instrument zijn om de schade... Lees verder

26/03/2019

Waardering van de onderneming bij echtscheiding

Voor veel rechters en advocaten is waardering van ondernemingsvermogen in het kader van echtscheiding een lastig onderwerp. Als partijen er niet in slagen om in onderling overleg de waarde van... Lees verder

21/03/2019

Seminar "Risico's bij de beroepsuitoefening van de fiscale professional" op 11 april 2019

De secties ondernemingsrecht en fiscale advocatuur van ThuisPartners advocaten nodigen u hierbij graag uit voor het seminar met als titel: "Risico's bij de beroepsuitoefening van de fiscale professional" Accountants en belastingadviseurs (de... Lees verder

21/03/2019

Vaccinatie – straks een wettelijke verplichting?

“De VS kampt met zoveel gevallen van mazelen, dat de roep om verplicht vaccineren steeds luider wordt”. Dit bericht stond in De Limburger van woensdag 6 maart jl. Ook in... Lees verder

20/03/2019

Google moet zoekresultaten over arts verwijderen

In 2014 oordeelde het Hof van Justitie over het recht om vergeten te worden, wat tot gevolg had dat zoekmachines als Google en Bing kunnen worden veroordeeld tot verwijdering van... Lees verder

20/03/2019

De zorgprofessional is een nummer?

Met ingang van 1 april zijn zorgverleners verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. De Artsenfederatie KNMG, de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging hebben stevige kritiek geuit... Lees verder

18/03/2019

Bouwrecht: wetsvoorstel versterking rechtspositie van de (consument) opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer

Het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) was al op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel nog niet aangenomen, maar als... Lees verder

18/03/2019

Zwaard van Damocles scherper geslepen: burgemeesters mogen drugspand eerder sluiten

Het is regelmatig te lezen in de krant of op sociale media: een woning of bedrijfspand wordt op last van de burgemeester gesloten omdat er een hennepplantage of harddrugs is... Lees verder

18/03/2019

Huurverhoging 2019: de mogelijkheden om te komen tot en/of bezwaar te maken tegen een huurverhoging

Recent heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend gemaakt met welke percentages de huur in 2019 kan worden verhoogd. Bij woonruimte Huurverhoging 2019 De meeste verhuurders van woonruimte verhogen de huur... Lees verder

11/03/2019

Inkleuring begrip ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer’

Inleiding Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid bestaat er voor werknemers na 24 maanden dienstverband een recht op een transitievergoeding. De wetgever heeft duidelijke vereisten voor het bestaan... Lees verder

01/03/2019

Erfgenamen slechts in uitzonderingsgevallen beschermd tegen schulden van de nalatenschap

Wie een nalatenschap erft, heeft de keuze deze te aanvaarden of te verwerpen. Een erfgenaam die de nalatenschap zonder enig voorbehoud (zuiver) aanvaardt, wordt aansprakelijk voor alle schulden van de... Lees verder

06/02/2019

‘Baanbrekend’ arbitraal vonnis voor langdurige zieke werknemers met een slapend dienstverband

Zieke werknemers die op initiatief van de werkgever, na 104 weken loondoorbetaling, worden ontslagen, hebben recht op een transitievergoeding. Als gevolg hiervan is een hardnekkig probleem ontstaan dat bij zieke... Lees verder

06/02/2019

Wijzigen van functie: Hoge Raad verduidelijkt criterium “Welbewuste instemming”

Het wijzigen van met de werknemer afgesproken arbeidsvoorwaarden is mogelijk door aanbod en aanvaarding. Een werknemer stemt dan in met een wijzigingsvoorstel van de werkgever. Op 23 november 2018 heeft... Lees verder

06/02/2019

Bezorgers Deliveroo zijn -toch- werknemer!

De platformeconomie neemt een vlucht en platformwerk is aan de orde van de dag. Al een tijd bestaat er discussie in literatuur en politiek over welke invloed dat juridisch zou... Lees verder

06/02/2019

1 januari 2019: Déze zaken veranderden er op arbeidsrechtelijk gebied

De jaarwisseling is een datum waarop vaak nieuwe wetten of wetswijzigingen in werking treden. Per 1 januari 2019 zijn er ook een aantal wijzigingen op arbeidsrechtelijk gebied van kracht geworden.... Lees verder

06/02/2019

Een gedragslijn van de werkgever als een geldende arbeidsvoorwaarde

Inleiding Stel, u kent regelmatig en sinds langere tijd jaarlijks of periodiek een salarisverhoging aan uw werknemers toe als extraatje. Deze salarisverhoging is niet gebaseerd op afspraken die tussen... Lees verder

04/02/2019

‘Baanbrekend’ arbitraal vonnis voor langdurige zieke werknemers met een slapend dienstverband?!

Het probleem Zieke werknemers die op initiatief van de werkgever, na 104 weken loondoorbetaling, worden ontslagen, hebben recht op een transitievergoeding. Als gevolg hiervan is een hardnekkig probleem ontstaan... Lees verder

29/01/2019

Ontslag op h-grond vanwege het ontbreken van herplaatsingsmogelijkheden

Inleiding Vóór het ontslag van een werknemer dient de werkgever de herplaatsingsmogelijkheden van de werknemer te onderzoeken. Tevens dient er sprake te zijn van een redelijke grond voor ontslag. Wat onder... Lees verder

21/01/2019

Naming and Shaming van belastingprofessionals

De Staatsecretaris van Financiën heeft een wetsontwerp ter internetconsultatie voorgelegd. Onderdeel van dat wetsontwerp is dat de Belastingdienst kan overgaan tot het openbaar maken van opgelegde vergrijpboetes aan belastingprofessionals, zoals... Lees verder

18/01/2019

Wat doen we met het pensioen?

Kennelijk is dit een vraag die te weinig wordt gesteld door partners die willen gaan scheiden. Uit een evaluatie van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is gebleken dat er... Lees verder

18/01/2019

De juridische goede voornemens voor de DGA

Vanuit zakelijk en juridische perspectief is het goed om als DGA op gezette tijden een aantal checks te doen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan het navolgende. Zijn mijn samenwerkingsovereenkomsten... Lees verder

09/01/2019

De bezoldigingsmaxima Wet Normering Topinkomens (WNT) 2019

Het doel van de WNT is (onder meer) het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen... Lees verder

09/01/2019

Het wetsvoorstel tot aanpassing van de WGBO

Op 17 juli jl. is er een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van (onder meer) de WGBO (afdeling 7.7.5. van het Burgerlijk Wetboek, hierna: ‘het Wetsvoorstel’). In deze bijdrage wordt door... Lees verder

09/01/2019

De belangrijkste wijzigingen van de Wet BIG voor het tuchtrecht

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Deze wetswijziging zal waarschijnlijk in de... Lees verder

09/01/2019

De goede(?) juridische voornemens van de wetgever voor de arbeidsmarkt

Het einde van het jaar is altijd een mooi moment om de balans op te maken en goede voornemens te formuleren voor het nieuwe jaar. De wetgever is wat dat... Lees verder

02/01/2019

Bezoldigingsmaxima Wet Normering Topinkomens (WNT) 2019

Algemeen bezoldigingsmaximum Het algemeen bezoldigingsmaximum op grond van de WNT (€ 189.000,- in 2018, na tussentijdse indexatie) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Bij... Lees verder

12/12/2018

Toezeggingen bonus aan bestuurders door raad van commissarissen

De voorzitter (“de Voorzitter”) en twee leden van de raad van commissarissen (“de Twee leden”) van een holding zeggen omvangrijke bonussen toe aan de bestuurders van twee dochtervennootschappen. Voorwaarde voor... Lees verder

04/12/2018

Wat te doen als de FIOD om zeven uur in de ochtend aanbelt

Slaperig doet u de deur open. U ziet een FIOD-invalteam, gewapend en wel. Dat is vaak het eerste zichtbare teken dat een opsporingsonderzoek tegen u of uw onderneming is aangevangen.... Lees verder

21/11/2018

Mag je vertrouwen op informatie op een website van de overheid?

Het internet bulkt van de informatie. Ook als het gaat om informatie van de overheid. Wanneer kan ik aanspraak maken op een subsidie? Heb ik voor een aanbouw een omgevingsvergunning... Lees verder

20/11/2018

Onbehoorlijke taakvervulling commissaris wegens aannemen steekpenningen

De commissaris van een familiebedrijf verkoopt een schilderij aan de bestuurder van een andere vennootschap voor een bedrag van € 500.000,-. Tot zover een op het oog gebruikelijke (wellicht niet... Lees verder

07/11/2018

Ondernemingskamer ontslaat commissaris Stichting Wonen Zuid

Een commissaris van de Stichting Wonen Zuid is door de Ondernemingskamer ontslagen nadat zij in conflict was gekomen met de huurdersbelangenorganisaties. Als gevolg van de wijze waarop zij met dat... Lees verder

07/11/2018

Studiedag Actualiteiten Arbeidsrecht

Op 29 november a.s. vindt in het Theaterhotel Oranjerie Roermond de Studiedag Actualiteiten Arbeidsrecht plaats, georganiseerd door het Juridisch Genootschap Maastricht. Het programma is inmiddels vastgesteld en dat treft u... Lees verder

23/10/2018

Institutionele beleggers in actie voor genderdiversiteit in de board

De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers zijn in actie gekomen voor genderdiversiteit in de board. Deze institutionele beleggers zijn er namelijk sterk van overtuigd dat een diverse board betere en... Lees verder

18/10/2018

De exhibitieplicht voor commissarissen

In het strafrecht hoeft een verdachte niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. In het civiel recht kan dat anders zijn. Als een eiser voor de beoordeling van zijn... Lees verder

17/10/2018

Eerste uitspraak gerechtshof inzake een bestuurlijke boete voor een medepleger

Inleiding Sedert de invoering van de vierde tranche van de Awb medio 2009, is er veel geschreven over de (potentiële) risico’s voor belastingadviseurs in het kader van de uitoefening van... Lees verder

17/10/2018

Het uur U voorbij: …: De AVG in de praktijk

Er is de voorbije maanden veel gezegd en geschreven over de datum van 25 mei 2018, de datum waarop alles anders zou worden. Vanaf die datum zou het afgelopen zijn... Lees verder

17/10/2018

Het voorbehoud van goedkeuring van de raad van commissarissen: een handzaam overzicht

Contracteren is een vak. Dat geldt zeker indien wordt gecontracteerd met het voorbehoud van goedkeuring van de raad van commissarissen. Dat dit voorbehoud de gemoederen blijft bezighouden, werd onlangs bevestigd... Lees verder

10/10/2018

VACATURE: Advocaat-medewerker Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Ben jij klaar voor een nieuwe stap? Wij zijn op zoek naar een advocaat-medewerker Ondernemingsrecht & Insolventierecht. Heb je interesse, reageer dan vóór 1 november 2018. De volledige vacature staat... Lees verder

09/10/2018

Een gedragslijn van de werkgever als een geldende arbeidsvoorwaarde

Inleiding Stel, u kent regelmatig en sinds langere tijd jaarlijks of periodiek een salarisverhoging aan uw werknemers toe als extraatje. Deze salarisverhoging is niet gebaseerd op afspraken die tussen u... Lees verder

09/10/2018

Dag van de Limburgse Commissaris 2018

Op donderdag 1 november 2018 organiseert Thuis Partners advocaten, inmiddels samen met andere partners, voor de vijfde keer de Dag van de Limburgse Commissaris. Deze interactieve dag is bedoeld voor... Lees verder

26/09/2018

Wie bepaalt wanneer de nacht begint?

Om tien uur ’s avonds nog een brood bij Albert Heijn halen, een nieuwe telefoon in het weekend laten bezorgen of om half drie ’s nachts na het stappen nog... Lees verder

25/09/2018

De gedeeltelijke transitievergoeding bij (gedwongen) minder werken

Werkgevers opgelet: bij een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan uw werknemer recht hebben op een pro-rato transitievergoeding! Inleiding Art. 7:673 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) brengt tot uitdrukking... Lees verder

19/09/2018

Bindend advies: een alternatieve wijze van geschilbeslechting tussen de RvC en andere organen van de rechtspersoon

Wanneer tussen de Raad van Commissarissen en een andere orgaan van een rechtspersoon een conflict ontstaat, kunnen zij zich tot de overheidsrechter wenden om op die manier te proberen het... Lees verder

24/08/2018

Alternatieve geschillenbeslechting (III): bindend advies

Inleiding In deze laatste column van het drieluik ‘de alternatieve vormen van geschillenbeslechting’ besteden wij aandacht aan het bindend advies. Het bindend advies zal – wellicht onbewust – bij het... Lees verder

16/08/2018

De Belastingdienst en het OM geflitst rijdend over de vluchtstrook tegen het verkeer in!

Het arrest van het Hof 's-Hertogenbosch van 12 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2472, heeft mijn aandacht getrokken vanwege een wel heel bijzondere collusie, of beter gezegd, doorkruising van de bestuursrechtelijke procesgang rondom... Lees verder

07/08/2018

Alternatieve geschillenbeslechting (II): Mediation

De meest bekende vorm van alternatieve geschillenbeslechting is mediation. Maar, wat is mediation eigenlijk? En, in welke situaties ligt mediation voor de hand. Wat zijn de voor- en nadelen van... Lees verder

31/07/2018

Alternatieve geschillenbeslechting: Arbitrage

Inleiding Wanneer partijen een geschil hebben proberen ze natuurlijk eerst via overleg tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is het gebruikelijk dat één van de partijen... Lees verder

24/07/2018

Thuis Partners steunt sociale advocatuur

Thuis Partners steunt de sociaal advocaten in Nederland die door de bezuinigingen in het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand hun hoofd nog amper boven water kunnen houden.Vandaar dat wij aan de... Lees verder

02/07/2018

Autoriteit woningcorporaties stuurt brief over de regeling voor belet en ontstentenis van de raad van commissarissen

Bij brief van 19 juni 2018 is het bestuur van iedere woningcorporatie door de Autoriteit woningcorporaties aangeschreven. In deze brief vraagt de Autoriteit woningcorporaties bijzondere aandacht voor de regeling voor... Lees verder

02/07/2018

De zwijgplicht van de teamarts van Ajax

Vorig jaar werd Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door hartfalen. Hij liep daarbij ernstige en blijvende hersenschade op en ligt nog altijd in coma. Sindsdien zijn de... Lees verder

26/06/2018

De H-grond: vloek of zegen bij de stichtingsbestuurder?

Het komt helaas geregeld voor dat een Raad van Toezicht haar vertrouwen in een bestuurder verliest. Aan het verlies van vertrouwen kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen, waaronder onder meer: niet... Lees verder

19/06/2018

Agenderingsrecht houdt geen recht op stemming in

Het bestuur en de raad van commissarissen van een vennootschap zijn bevoegd om te bepalen welke onderwerpen tijdens een algemene vergadering worden besproken. Tijdens deze algemene vergaderingen leggen het bestuur... Lees verder

12/06/2018

​Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad van commissarissen… of toch niet?

Een bekend voorbehoud bij een belangrijke transactie is dat de overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring van de raad van commissarissen. Het voorbehoud wordt opgenomen op grond van de... Lees verder

07/06/2018

Dividendbeleid en aansprakelijkheid

In dit video artikel wordt Nico van der Peet geïnterviewd over de do's and don'ts bij het invoeren van een dividendbeleid. Het dividendbeleid en de risico's die daarbij behoren, worden... Lees verder

07/06/2018

De risico’s van het te laat publiceren van de jaarrekening: verwaarloosbaar of reëel?

Uit een recent in het Financieel Dagblad gepubliceerd artikel blijkt dat Nederlandse ondernemingen vanwege concurrentieoverwegingen vaag zijn over hun financiële situatie. Zo ontbreekt vaak informatie die essentieel is om inzicht... Lees verder

07/06/2018

Interview: de raad van commissarissen als procespartij

In dit video artikel wordt Nico van der Peet geïnterviewd over het optreden van de raad van commissarissen van Akzo Nobel N.V. in een procedure. Normaal gesproken is het zijn... Lees verder

07/06/2018

Kunst kopen

Van 8 tot en met 18 maart 2018 vond in Maastricht de TEFAF plaats. De grootste kunstbeurs ter wereld. Menig directiekamer in Limburg wordt opgesierd met kunst die op de... Lees verder

06/06/2018

Uitzenden of aannemen “that’s the question”

1. Inleiding Dienstverlenende bedrijven in de grensstreek die aan in Nederland gevestigde bedrijven diensten verlenen worden regelmatig geconfronteerd met nare discussies met de Nederlandse Belastingdienst. Het gevolg is vaak dat een... Lees verder

06/06/2018

Tijdelijke verhuur: de leegstand voorbij

Ondanks de sterk aantrekkende economie en talloze inspanningen van organisaties zoals stichting Streetwise, blijft het een bekend probleem: leegstand! Op 1 april 2017 stond in Heerlen bijna 11 % van... Lees verder

06/06/2018

Inkeren anno 2018

In de pers verschijnen met enige regelmaat berichten dat de Belastingdienst informatie vanuit het buitenland ontvangt over aldaar aangehouden vermogen dat niet in de belastingaangiften is verantwoord. Tot 1 januari... Lees verder

06/06/2018

Rechtspraak: autoritaire raad van toezicht botst met statutair bestuurder

Op 30 mei 2018 deed de kantonrechter in Leeuwarden uitspraak in de zaak van de onderwijsinstelling Stichting Nordwin College in Leeuwarden die het ontslag van haar statutair bestuurder had verzocht.... Lees verder

29/05/2018

CAV Den Ham: gebrek aan openheid van zaken leidt tot onderzoek

Op 28 februari 2018 heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat het verstrekken van gebrekkige informatie over vergoedingen aan commissarissen een gegronde reden is om aan een juist beleid te twijfelen. De... Lees verder

29/05/2018

Waar blijft de Wet Herziening Partneralimentatie?

De politiek houdt zich momenteel opvallend stil over de aanpassing van de regels voor partneralimentatie. Wetsvoorstellen over dit onderwerp zijn in de loop der tijd gesneuveld of lijken in de... Lees verder

17/05/2018

Het Uur U: Het toepasselijk worden van de AVG

De laatste tips & tricks en waarschuwingen Het is bijna zover. Over minder dan 10 dagen wordt de AVG van toepassing en vanaf dat moment kan de nationale privacy-waakhond, de autoriteit... Lees verder

15/05/2018

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Per 1 juli 2017 is het eerste gedeelte van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking getreden. Het tweede deel van deze wet wordt ingevoerd per 1... Lees verder

15/05/2018

Verloskundige bestraft voor onvoldoende opleiding waarneemster

Een verloskundige heeft van het RTG in Zwolle[1] een tuchtrechtelijke waarschuwing gekregen, omdat ze niet heeft gecontroleerd of haar waarneemster wel voldoende opleiding heeft gevolgd om een echografie te maken.... Lees verder

15/05/2018

Het opzeggen van een zorgovereenkomst: aanwezigheid gewichtige reden voldoende?

In de algemene voorwaarden van zorginstellingen is dikwijls (en mogelijk ten overvloede) opgenomen dat de wettelijke bepalingen uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (afdeling 7.7.5. van het Burgerlijk Wetboek, ‘WGBO’) ten... Lees verder

08/05/2018

Uitzenden of aannemen “that’s the question”

1. Inleiding Dienstverlenende bedrijven in de grensstreek die aan in Nederland gevestigde bedrijven diensten verlenen worden regelmatig geconfronteerd met nare discussies met de Nederlandse Belastingdienst. Het gevolg is vaak dat... Lees verder

03/05/2018

Onvoorziene omstandigheden in de UAV-GC 2005

Op 18 oktober 2017 heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw een interessante uitspraak gedaan over de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005). Uit deze uitspraak... Lees verder

03/05/2018

Aanpak ondermijnende criminaliteit: wetsvoorstel uitbreiding Bibob-onderzoek

Ondermijnende criminaliteit en vermenging van de onderwereld en de bovenwereld: het is een maatschappelijk probleem dat steeds vaker aan de orde wordt gesteld. De Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door... Lees verder

03/05/2018

Goed nieuws voor verhuurders en VvE’s: Tweede Kamer stemt in met wijziging Warmtewet

Bij de invoering van de Warmtewet zijn ook verhuurders, die warmte leveren aan hun huurders via bijvoorbeeld stadsverwarming of blokverwarming, aanvankelijk als warmteleverancier aangemerkt. Daardoor dienen zij op dit moment... Lees verder

12/04/2018

Stiekeme geluidsopnamen

Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen de beschikking over een smartphone waarmee gemakkelijk geluid (in hoge kwaliteit) kan worden opgenomen. Er bestaan zelfs al apps die de opgenomen audio direct omzetten in... Lees verder

12/04/2018

Bestuurder eist rectificatie van Raad van Commissarissen

Op 29 november 2017 heeft de rechtbank Amsterdam[1] geoordeeld dat het Gemeentelijke Vervoersbedrijf (“het GVB”) bij monde van de Raad van Commissarissen (“de RvC”) niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens de... Lees verder

27/03/2018

Positieve ervaringen met de gedragsaanwijzing in het huurrecht

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben afgelopen februari een lezenswaardig onderzoek gepresenteerd over de gedragsaanwijzing in het huurrecht.[1] De gedragsaanwijzing wordt door woningcorporaties... Lees verder

27/03/2018

Recht op ontbinding bij bouwkundige gebreken

Sinds 1 februari 2018 hoeven huizenkopers niet meer te vragen om een bouwkundig voorbehoud in de standaard koopovereenkomst. In de model-overeenkomst is een wijziging opgenomen die ervoor zorgt dat huizenkopers... Lees verder

27/03/2018

B&W kan vergunning niet weigeren met enkele verwijzing naar beleid

Bij het weigeren van een omgevingsvergunning, kan het college van B&W niet volstaan met de algemene verwijzing naar beleid. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de... Lees verder

26/03/2018

De beloning van de bestuurder en de rol van de Ondernemingsraad

Recent is weer veel commotie ontstaan over de hoogte van de beloning van een topbestuurder. ING wilde het salaris van haar bestuursvoorzitter met 50% verhogen. Dit voorstel leidde tot een... Lees verder

23/03/2018

Wat heeft een ondernemer aan een raad van commissarissen?

Voor veel ondernemers is de meerwaarde van een raad van commissarissen niet direct duidelijk. Het instellen van een raad van commissarissen wordt - evenals het instellen van een ondernemingsraad -... Lees verder

13/03/2018

Een kleiner huis dan op Funda vermeld: is de makelaar aansprakelijk?

Inleiding Internet is tegenwoordig een belangrijke marktplaats voor de verkoop van huizen. Makelaars maken veelvuldig gebruik van websites als Funda om te koop aangeboden huizen onder de aandacht te brengen. Maar... Lees verder

13/03/2018

Vergunningverlening mag niet volledig afhankelijk zijn van positief deskundigenadvies

Inleiding In een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:54), kwam de vraag aan de orde of het verlenen van een omgevingsvergunning volledig afhankelijk... Lees verder

13/03/2018

Winst terugbetalen bij verboden onderverhuur: oneerlijk beding?

Inleiding In veel huurovereenkomsten voor woonruimte is opgenomen dat het niet toegestaan is de woning onder te verhuren aan een derde. De huurder die de woning toch onderverhuurt, loopt niet alleen... Lees verder

28/02/2018

Aanbestedingsplicht woningcorporaties?

Op 8 december 2017 heeft de Europese Commissie (EC) aangekondigd dat zij een inbreukprocedure tegen Nederland start. Volgens de EC zijn woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn een aanbestedende dienst... Lees verder

28/02/2018

Dochters van verhuurder willen een restaurant exploiteren: dringend eigen gebruik?

Het Hof Amsterdam heeft op 29 augustus 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:3508) geoordeeld over de vraag of het willen exploiteren van een restaurant door de dochters van een verhuurder, dringend eigen gebruik oplevert.... Lees verder

28/02/2018

Detailhandel, de Dienstenrichtlijn en branchering in bestemmingsplannen

Het is een graag gebruikt middel in bestemmingsplannen: branchering. Op die manier kan een gemeente branchegerichte gebieden ontwikkelen, bijvoorbeeld om een woonboulevard of outletcentrum te ontwikkelen. Op 30 januari 2018... Lees verder

27/02/2018

Slotdocument Commissie-Van Manen

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft op 29 januari 2018 haar slotdocument aan Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat overhandigd. Het betreft het vierde en tevens laatste... Lees verder

23/02/2018

Verpleegkundige gunt (een gedwongen opgenomen) alcoholverslaafde patiënte één glas wijn: Hoe oordeelt het Centraal Tuchtcollege?

In onze nieuwsbrief van oktober 2017 schreef mijn collega Christiaan Riemens over de spraakmakende kwestie van een psychiatrisch verpleegkundige die een alcoholverslaafde patiënte één glas wijn gunde in een gecontroleerde... Lees verder

23/02/2018

25 mei 2018 nadert…: bent u al AVG-proof?

Het is 2 voor 12… Over drie maanden wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG")[1] van toepassing. Toch zijn er partijen werkzaam in de zorg die nu nog moeten beginnen met... Lees verder

23/02/2018

Medisch vertegenwoordiger vervangen door professioneel mentor

Een verstoorde relatie tussen zorginstelling en de medisch vertegenwoordiger van een wilsonbekwame meerderjarige kan er toe leiden dat de rechter bij het instellen van een mentorschap gegronde redenen aanwezig acht... Lees verder

23/02/2018

Collega’s voor de tuchtrechter slepen: kan dat zomaar?

Het is algemeen bekend dat een tuchtklacht een grote impact heeft op het leven van een arts. Het komt dan ook gelukkig zelden voor dat een arts een tuchtklacht indient... Lees verder

10/01/2018

"Worst nightmare" van een toezichthouder

1 Inleiding Stelt u zich eens voor: de onderneming of instelling waar u toezicht op houdt, is onderwerp van een (strafrechtelijk) onderzoek dat met publiciteit is omgeven. De worst nigthmarevan een... Lees verder

20/12/2017

De samenwerking tussen belastingadviseur en belastingplichtige: kans op bestuurlijke boeten?

Inleiding: tot 1 december 2006 Tot zijn arrest van 1 december 2006 ging de Hoge Raad er van uit dat wanneer er een bestuurlijke boete werd opgelegd omdat er te weinig... Lees verder

20/12/2017

Dekt uw bestuurders-/bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering de lading?

Bestuurders en bestuurders van rechtspersonen (hierna gezamenlijk “bestuurders”) worden de laatste jaren steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld voor fouten die zij in de uitoefening van hun functie zouden hebben begaan.... Lees verder

20/12/2017

Statutair bestuurder maakt gebruik van diensten van het bedrijf van haar echtgenoot: geen (schijn van) belangenverstrengeling

Op 2 november 2017 heeft de kantonrechter van de rechtbank Gelderland geoordeeld dat een stichting er niet in is geslaagd om te bewijzen dat de statutair bestuurder zich schuldig heeft... Lees verder

20/12/2017

Hoe werkt een een turboliquidatie?

Wat is een turboliquidatie Een turboliquidatie is de liquidatie van een rechtspersoon waarbij geen vereffening plaatsvindt. Hoe vindt een turboliquidatie plaats Een turboliquidatie kan tot stand komen doordat het... Lees verder

12/12/2017

Ondernemingskamer: wanbeleid van raad van commissarissen ZED+ B.V.

Op 8 december 2017 heeft de Ondernemingskamer vastgesteld dat er in de periode van 5 juni 2012 tot en met 27 november 2014 sprake is geweest van wanbeleid bij ZED+... Lees verder

07/12/2017

Hoelangwerkloos.nl: (voorlopig) niet meer betrouwbaar

Sinds eind 2012 bestaat er een rekentool voor de berekening van de verwachte werkloosheidsduur, te raadplegen via www.hoelangwerkloos.nl. Deze tool is veelvuldig gebruikt in ontslagzaken om het inkomensverlies te onderbouwen.... Lees verder

07/12/2017

Het studiekostenbeding: hoe zit het ook alweer?

Scholingsverplichting Sinds de invoering van de WWZ bevat het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:611a) de uitdrukkelijke inspanningsverplichting voor de werkgever om de werknemer in staat te stellen scholing te volgen.... Lees verder

07/12/2017

De Wet Normering Topinkomens aangepast

Inleiding Per 1 januari 2018 wordt de hoogte van de WNT beloning aangepast. Dit betreft de normering voor de topfunctionaris in loondienst en voor de interim-topfunctionaris zonder dienstbetrekking. Ook verdwijnt... Lees verder

07/12/2017

Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag wijzigt per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 wijzigt de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag op een aantal opvallende punten. Ondermeer wijzigt de toepasselijkheid van de wet bij overeenkomsten van opdracht. De wijziging heeft tevens... Lees verder

28/11/2017

Rechtspraak: spanningen tussen bestuurder en raad van commissarissen treffen controller

Sinds de zomer van 2016 zijn de verhoudingen tussen de bestuurder en de raad van commissarissen van familiebedrijf Budé Holding Meerssen/Maastricht B.V. ("Budé") gespannen. Op 24 juni 2017 leidt dit... Lees verder

21/11/2017

Onduidelijkheid over vroegpensioenregeling ook te wijten aan de Raad van Commissarissen

Op 14 november 2017 oordeelde het hof Den Bosch dat het op de weg van de raad van commissarissen ligt om erop toe te zien dat de voorwaarden van een... Lees verder

21/11/2017

Geluidsopnames door patiënten: niet verbieden maar stimuleren

Op 25 oktober jl. is de “Handreiking voor het opnemen van gesprekken door patiënten” van de KNMG in werking getreden. Het uitgangspunt van de Handreiking is dat het maken van... Lees verder

21/11/2017

Het (aangekondigde) initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks: Een totaalverbod op winst maken in de zorg

Naar aanleiding van berichtgeving in de media[1] dat veel zorginstellingen met een simpele truc (onder meer) het verbod op winstuitkering in de zorg omzeilen, heeft GroenLinks begin november 2017 een... Lees verder

21/11/2017

De Verwerking van persoonsgegevens in de praktijk; Eens gegeven blijft gegeven...?

Berichten over privacy en de verwerking van persoonsgegevens kleuren regelmatig de nieuwsberichten. Zowel de uitbreiding van de rechten van betrokkenen en de aanscherping van de verplichtingen van de verwerkende partijen... Lees verder

21/11/2017

Niet de verzekeraar maar behandelend arts beslist over zorg

Zorgverzekeraar Univé is ook in hoger beroep veroordeeld tot vergoeden van de behandelkosten van de ziekte van Lyme. Univé trok zowel de diagnose als de noodzaak en effectiviteit van de... Lees verder

24/10/2017

Opkomst van de RvC due diligence

Voordat een kandidaat-commissaris zijn benoeming als lid van de Raad van Commissarissen ("RvC") aanvaardt, stelt hij zichzelf veelal de vraag waar hij instapt en wat hij binnen dat nieuwe verband... Lees verder

16/10/2017

Nieuwe wet voor huurkoop van onroerende zaken

Per 1 januari 2017 is boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gewijzigd, waardoor de oude regelingen met betrekking tot consumentenkrediet, huurkoop, koop op afbetaling en verbruikleen zijn vervallen en... Lees verder

16/10/2017

Hoge Raad staat zaagtandtarief leges toe

Het gerechtshof Den Haag heeft op 7 september 2016 een uitspraak over de leges voor een omgevingsvergunning voor bouwen gedaan die veel stof heeft doen opwaaien, zeker binnen gemeenten. Met... Lees verder

16/10/2017

Laatste-kans-overeenkomst: eens houdt het op

Op basis van een laatste-kans-overeenkomst kunnen woningcorporaties aan een huurder de kans bieden zich nog één keer te bewijzen. Te denken valt aan huurders van wie de huurovereenkomst eerder is... Lees verder

05/10/2017

Medisch beroepsgeheim na overlijden

Op 19 juli van dit jaar heeft de rechtbank Limburg (zittingsplaats Roermond) een uitspraak gedaan over de vraag of ouders inzage mogen krijgen in het medisch dossier van hun door... Lees verder

05/10/2017

Verpleegkundige gunt (een gedwongen opgenomen) alcoholverslaafde patiënte één glas wijn: wat zijn de gevolgen?

Verpleegkundigen hebben (veelal) als kracht ten aanzien van patiënten dat zij een groot inlevingsvermogen en een sterke betrokkenheid hebben. Tegelijk moeten zij een professionele distantie houden. Dat dit niet altijd... Lees verder

05/10/2017

De meldplicht bij een ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren

Sinds 1 januari 2016 rust ingevolge de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (‘Wkkgz’) op zorgaanbieders een meldplicht indien er sprake is van een ontslag wegens disfunctioneren. Bedoeling van de... Lees verder

11/08/2017

Elliott vs Akzo Nobel: de Raad van Commissarissen als procespartij

In de inmiddels welbekende soap rondom de pogingen van Elliott cs tot overname van Akzo Nobel N.V. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam op 10 augustus 2017 beslist dat... Lees verder

03/08/2017

Wist u dat de no-riskpolis binnen de banenafspraak structureel is vanaf 1 februari 2017?

Wat houdt de no-riskpolis ook al weer in? De no-riskpolis dekt voor bepaalde groepen werknemers het werkgeversrisico af van loondoorbetaling bij ziekte. Wanneer een arbeidsgehandicapte werknemer zich ziek meldt en... Lees verder

03/08/2017

Doorstart na pre-pack is overgang van onderneming

Het Europese Hof van Justitie heeft op donderdag 22 juni 2017 een belangrijke uitspraak in de zaak Estro gedaan met (waarschijnlijk) verstrekkende gevolgen voor de doorstart uit faillissement na een... Lees verder

03/08/2017

De vernieuwde Arbowet per 1 juli 2017 in werking getreden

In een eerdere nieuwsbrief arbeid hebben we melding gemaakt van het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandigheden wet, teneinde de gezondheid en veiligheid van werknemers nog meer te bevorderen. De... Lees verder

03/08/2017

Wet Normering Topinkomens (WNT) per 1 juli 2017 gewijzigd

De WNT heeft sinds de inwerkingtreding al veel stof doen opwaaien en heel veel vragen en onduidelijkheden opgeleverd voor instellingen die met de WNT worden geconfronteerd. In 2015, twee jaar... Lees verder

18/07/2017

Het recht op zelfbeschikking van een minderjarige patiënt - jongen van 12 mag zelf beslissen over chemokuur

Wat doe je als arts wanneer een 12-jarige patiënt laat weten dat hij geen chemotherapie wil ondergaan? Voor deze moeilijke vraag kwam een oncoloog in Noord-Holland te staan, zo blijkt... Lees verder

18/07/2017

Het gebruik van technische hulpmiddelen binnen de zorg: lees de gebruiksaanwijzing of loop tuchtrechtelijke risico’s

Tijd is kostbaar en de (uitgebreide) gebruiksaanwijzing van simpele apparaten lezen doen veel mensen niet. Wanneer een arts de gebruiksaanwijzing van een technisch hulpmiddel niet leest, kan dit echter tuchtrechtelijke... Lees verder

11/07/2017

Actualiteiten Herstelkader Rentederivaten

Sinds enkele jaren wordt u via deze nieuwsbrief en via door mij (in samenwerking met Harm Loopstra van Nash Consulting) georganiseerde masterclasses op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen... Lees verder

11/07/2017

Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale (schijn)Constructies

De rol van Nederland bij belastingontwijking Vanaf 7 juni jl. kunt u “genieten” van de verhoren van deze ondervragingscommissie. Diverse fiscale deskundigen uit het veld komen de commissie voorlichten over... Lees verder

11/07/2017

Doorstart na pre-pack is overgang van onderneming

Het Europese Hof van Justitie heeft op donderdag 22 juni 2017 een belangrijke uitspraak in de zaak Estro gedaan met (waarschijnlijk) verstrekkende gevolgen voor de doorstart uit faillissement na een... Lees verder

11/07/2017

De Agentuurovereenkomst en de klantenvergoeding: hoe zit het ook al weer...?

Dat er bij het einde van de agentuurovereenkomst een klantenvergoeding moet worden betaald aan de agent, is bij de meeste ondernemingen die daar regelmatig mee werken wel bekend. Maar wat... Lees verder

06/07/2017

Boetebeding in beeld

In aanneemovereenkomsten is het gebruikelijk dat de opdrachtgever van de aannemer een boetebedrag bedingt voor het geval dat de overeengekomen datum van oplevering, of de mijlpaaldatum van deeloplevering, niet wordt... Lees verder

06/07/2017

Wet aanpak woonoverlast per 1 juli 2017

Geluidsoverlast door harde muziek of blaffende honden, buren die weigeren het portiek schoon te houden: uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek volgt dat een half miljoen Nederlanders... Lees verder

08/05/2017

Het verschoningsrecht in beweging? Een korte beschouwing n.a.v. het concept wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Het (professioneel) verschoningsrecht is in beweging. In het concept Vaststellingswet Boek 1 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (‘Sv’), dat begin februari 2017 is gepubliceerd (zie hier de bijgevoegde bijlage... Lees verder

08/05/2017

Het voeren van een goed PSA-beleid: kan uw beleid de toets der kritiek doorstaan?

Psychosociale arbeids(over)belasting is sinds jaar en dag een veel voorkomende oorzaak van werkgerelateerd ziekteverzuim binnen de sector Zorg & Welzijn. De Inspectie SZW heeft ook in 2017 weer de preventie... Lees verder

08/05/2017

Huisarts en (v)echtscheiding

Twee tuchtrechters oordelen over het handelen van huisartsen, die ieder voor zich betrokken raakten bij de echtscheidingsproblematiek van hun patiënt(en). De ene huisarts kreeg een waarschuwing, naar aanleiding van een... Lees verder

12/04/2017

Geldigheid van concurrentie- of relatiebeding in een personeelsreglement

In het arrest van 3 maart 2017 heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat, ook na de inwerkingtreding van de WWZ, nog steeds strenge eisen blijven gelden voor het rechtsgeldig... Lees verder

12/04/2017

Ontslag op staande voet en toch recht op transitievergoeding? Raar maar waar!

Met de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 is het Nederlandse ontslagstelsel drastisch gewijzigd. Sinds die datum kan de werknemer wiens dienstverband tenminste 24 maanden heeft geduurd en... Lees verder

12/04/2017

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Per 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd en heeft ook de transitievergoeding zijn intrede gedaan in het Nederlandse arbeidsrecht. Deze transitievergoeding is verschuldigd, indien het dienstverband tenminste 24... Lees verder

12/04/2017

De Wet Huis voor klokkenluiders en de gevolgen daarvan voor uw onderneming

De Wet Huis voor klokkenluiders is inmiddels een halfjaar oud. Ook de aangekondigde reparatiewwetgeving krijgt steeds meer vorm. Een goed moment om de tussenbalans op te maken en te bezien... Lees verder

17/03/2017

Trends in de herziene governance codes

Inleiding Governance is de wijze waarop een organisatie wordt geleid. In governance codes wordt eenvoudig gezegd vastgelegd hoe de structuur van een rechtspersoon in een specifieke branche zou moeten worden... Lees verder

17/03/2017

"Aanval is de beste verdediging"

Inleiding Aan dit gezegde moest ik direct denken toen ik de brief van 17 januari jl. van staatsecretaris Wiebes van Financiën (en hoofd van de Belastingdienst) aan de Tweede Kamer las.... Lees verder

22/02/2017

De herziene Governancecode Zorg en de herziene Corporate Governance Code tegen de meetlat

Inleiding Governance is de wijze waarop een organisatie wordt geleid. In governance codes wordt eenvoudig gezegd vastgelegd hoe de structuur van een rechtspersoon in een specifieke branche zou moeten worden... Lees verder

22/02/2017

Tweede tranche Wkkgz in werking getreden

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen op basis van de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. De wet geldt zowel voor zorginstellingen als voor zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals... Lees verder

22/02/2017

Zorgverzekeraars op de vingers getikt

Zorgverzekeraars mogen vooraf toetsen of een verzekerde redelijkerwijs is aangewezen op de vorm van zorg waarvoor hij vergoeding wenst. In de polisvoorwaarden staat daarom vaak dat een verzekerde niet alleen... Lees verder

06/01/2017

Mediation in de gezondheidszorg

Mondige patiënt Conflicten en slechte communicatie zijn belangrijke oorzaken van fouten in de zorg. Patiënten hier niet alleen de dupe van, maar zijn zich dit ook steeds meer bewust. De... Lees verder

06/01/2017

ABRvS 4 juni 2016

Feiten Arts X (hierna: ‘de arts’) was vanaf 1984 werkzaam als huisarts in een eigen praktijk. Vanaf april 2007 heeft de arts als waarnemer en invaller (resp. als huisarts en... Lees verder

06/01/2017

Hoge Raad 28 oktober 2016

Feiten: Het Regionaal Tuchtcollege (‘RTG’) legt aan een (waarnemend) huisarts de zwaarst mogelijke maatregel van doorhaling op. Dit heeft zeer grote gevolgen aangezien de huisarts hierdoor zijn titel kwijt raakt... Lees verder

08/12/2016

De faillietverklaring van een geturboliquideerde vennootschap op grond van een mogelijke vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid

Dankzij de turboliquidatie ex artikel 2:19 lid 4 BW kan een vennootschap, die niet meer over baten beschikt, snel en eenvoudig worden geliquideerd, zonder dat eerst het vermogen dient te... Lees verder

07/12/2016

Let op, Herstelkader rentederivaten bevat belangrijke vervaltermijn: 5 januari 2017!

De afgelopen jaren is er in en buiten de rechtszaal veel gediscussieerd over de nadelige gevolgen van rentederivaten, meer in het bijzonder renteswaps voor MKB ondernemers. Nadat de banken er... Lees verder

07/12/2016

De faillietverklaring van een geturboliquideerde vennootschap op grond van een mogelijke vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid

Dankzij de turboliquidatie ex artikel 2:19 lid 4 BW kan een vennootschap, die niet meer over baten beschikt, snel en eenvoudig worden geliquideerd, zonder dat eerst het vermogen dient te... Lees verder

07/12/2016

De ontvanger eindelijk aan de leiband

1 Inleiding In geval van een afwijzing op een verzoek om uitstel van betaling, het intrekken van reeds verleend uitstel van betaling of het niet toekennen van een kwijtschelding van... Lees verder

07/12/2016

BINGO!: maar voldoet uw promotioneel kansspel wel aan de gedragscode?

Het komt regelmatig voor dat bedrijven, ter promotie van een nieuw product of een nieuwe dienst of organisatie, een actie bedenken om product, dienst of organisatie onder de aandacht te... Lees verder

07/12/2016

Stand van zaken Herijking Faillissementsrecht - deel 3: Pijler III: modernisering van de faillissementsprocedure

Inleiding Zoals u inmiddels uit onze vorige nieuwsbrieven weet, werd eind 2012 het wetgevingsprogramma "Herijking faillissementsrecht” aangekondigd. Inmiddels, vier jaar na dato, maak ik de balans op wat betreft de... Lees verder

24/11/2016

Staatsecretaris Wiebes heeft de werking van de wet DBA (opnieuw) uitgesteld

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) is door het parlement aangenomen en zou met ingang van 1 mei jl. in werking zijn getreden. Omdat al werd voorzien dat de... Lees verder

21/09/2016

Geluidsopnames door de patiënt: een goede ontwikkeling?

Het is niet ondenkbaar dat een patiënt, zeker bij een emotioneel beladen gesprek, niet alle informatie direct weet op te nemen. In een dergelijke situatie kan het volgens de Minister... Lees verder

21/09/2016

Experiment met persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg

Vanaf 2017 start in de regio Zuid-Limburg een experiment met persoonsvolgende zorginkoop voor de sector verpleging en verzorging. Dit houdt in dat alle zorgaanbieders die voldoen aan de inkoopvoorwaarden van... Lees verder

21/09/2016

Een patiënt met een slok teveel op die na een consult wegrijdt: wat doet u?

Exact deze situatie was onlangs bij het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam aan de orde. De feiten lagen als volgt: Tijdens een consult merkt de arts op dat de patiënt heeft... Lees verder

09/09/2016

"Vijf jaar en procedures bij de rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge Raad later, krijgt Goldschmeding alsnog gelijk"

Zo sluit het artikel in het FD van twee weken geleden af waarin de fiscale zaak van Goldschmeding werd besproken. Langslepende procedures worden vaak als argument gebruikt om een onbevredigend... Lees verder

09/09/2016

Pandrecht op voorwaardelijke eigendom

Veel, zo niet de meeste, leveranciers bedingen een eigendomsvoorbehoud in hun algemene voorwaarden. Een eigendomsvoorbehoud houdt in dat de eigendom bij de leverancier blijft totdat de volledige koopprijs van de... Lees verder

09/09/2016

Aansprakelijkheid van een bank voor de helft van het faillissementstekort

Bestuurders van een failliete vennootschap lopen het risico dat de curator hen wegens het kennelijk onbehoorlijk vervullen van hun taak aansprakelijk stelt voor het faillissementstekort. Procedures waarin de curator een... Lees verder

09/09/2016

Stand van zaken Herijking Faillissementsrecht - deel 2: Pijler II: versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven

Inleiding Eind 2012 werd het wetgevingsprogramma "Herijking faillissementsrecht” aangekondigd. Inmiddels, vier jaar na dato, maak ik de balans op wat betreft de verwezenlijking van het programma. Het wetgevingsprogramma rust op drie... Lees verder

12/07/2016

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen: bestaande regeling BV en NV gaat ook voor stichting gelden

Inleiding In de gezondheidszorg is de stichting in de praktijk de dominante rechtsvorm. Op 13 juni 2016 heeft de minister het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aan de Tweede Kamer... Lees verder

12/07/2016

Vragen rond de calamiteitenmelding in de zorg

Inleiding Medische missers zijn “hot”. Er is de afgelopen weken veel gezegd en geschreven over calamiteitenmelding in de zorg. Minister Schippers wil dat de onderzoeksrapporten, die zorgaanbieders verplicht zijn op... Lees verder

12/07/2016

De eed van Hippocrates en WhatsApp-gebruik: een onmogelijke combi?

Inleiding Digitale middelen worden steeds meer gemeengoed binnen de zorg. Naast talloze mogelijkheden zijn er aan het gebruik van digitale toepassingen ook (juridische) risico’s verbonden. In dit artikel staat het... Lees verder

12/07/2016

Zorgverzekeraar veroordeeld tot vergoeding behandelkosten ziekte van Lyme

Univé moet de kosten van behandeling in Duitsland vergoeden aan een patiënte bij wie de ziekte van Lyme is vastgesteld. Dit is beslist in een kort geding dat de patiënte... Lees verder

10/06/2016

Invoering digitaal deponeren jaarrekening

Inleiding De "Wetswijziging deponering in handelsregister langs elektronische weg" en het bijbehorende "Besluit elektronische deponering handelsregister" treden per 1 juli 2016 in werking. Hiermee worden rechtspersonen verplicht de jaarrekening voortaan... Lees verder

10/06/2016

Bestuurders let op: bijzondere gevolgen door de invoering van de wet modernisering vpb-plicht overheidsondernemingen

1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de wet modernisering vpb-plicht overheidsondernemingen in werking getreden. Door deze wet worden bepaalde economische activiteiten van "de overheid" (van de rijksoverheid tot gemeenten)... Lees verder

10/06/2016

The Netherlands Commercial Court: naar een snelle en Engelstalige beslechting van (inter)nationale handelsgeschillen

De Raad voor de rechtspraak streeft ernaar om op 1 januari 2017 met de Netherlands Commercial Court ("NCC") te starten. Een speciale in Amsterdam gevestigde rechtbank gespecialiseerd in (inter)nationale handelsgeschillen... Lees verder

10/06/2016

Stand van zaken Herijking Faillissementsrecht - deel 1: Pijler I: fraudebestrijding

Inleiding Eind 2012 heeft de voormalige Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten het wetgevingsprogramma "Herijking faillissementsrecht" aangekondigd. Dit programma heeft tot doel verbeterpunten in het faillissementsrecht te verkennen en "praktische... Lees verder

25/03/2016

De contouren van het Nederlandse UBO-register zijn zichtbaar: de grootaandeelhouder komt in de openbaarheid

Inleiding Al eerder liet de Minister van Veiligheid en Justitie in het kader van fraudebestrijding weten aan te sturen op de instelling van het centraal aandeelhoudersregister ("CAHR") en een register... Lees verder

25/03/2016

Het verschoningsrecht van advocaten en notarissen is geen rustig bezit meer!

1. Wat als geheim is bedoeld, moet ook geheim blijven! Dat advocaten en notarissen een bijzondere positie binnen de maatschappij innemen, is niet onbekend. Zij worden namelijk door cliënten in vertrouwen... Lees verder

25/03/2016

De agenda 2016 van de Nederlandse privacy waakhond

Sinds 1 januari 2016 heet het voormalige College Bescherming Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens. Met die naamsverwisseling lijkt de voormalige tandenloze tijger ook een serieuzere waakhond van de privacy te worden. Op... Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring