Thuis Partners
 
NL / EN / DE

‘Baanbrekend’ arbitraal vonnis voor langdurige zieke werknemers met een slapend dienstverband

Zieke werknemers die op initiatief van de werkgever, na 104 weken loondoorbetaling, worden ontslagen, hebben recht op een transitievergoeding. Als gevolg hiervan is een hardnekkig probleem ontstaan dat bij zieke werknemers voor veel onzekerheid zorgt: het zgn. slapende dienstverband. Tot de dag van vandaag is de lijn in de rechtspraak dat het enkel in dienst houden van een werknemer om een transitievergoeding te ontlopen geen verwijtbaar handelen van de werkgever oplevert.

Kortom: werknemers blijven (tegen) hun zin in een slapend dienstverband zitten. De wetgever heeft daarom bedacht dat werkgevers (op zijn vroegst) vanaf 1 april 2020 (met terugwerkende kracht) compensatie krijgen voor de kosten van een transitievergoeding als zij een langdurige arbeidsongeschikte werknemer ontslaan. Veel werkgevers houden de slapende dienstverbanden echter in stand, onder het mom van ‘eerst zien, dan geloven’.

Onlangs heeft een terminaal zieke werknemer (een medisch specialist) het Scheidsgerecht Gezondheidszorg verzocht om zijn werkgever te bevelen dat deze zijn (slapende) dienstverband, onder toezegging van een transitievergoeding van € 144.659,-, moet opzeggen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg wees het verzoek van de werknemer, in weerwil van eerder geschetste lijn in de rechtspraak, toe. Doorslaggevend voor het Scheidsgerecht Gezondheidszorg was (onder meer) de komende wetgeving die compensatie van de aan langdurige arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoeding (vanaf op zijn vroegst 1 april 2020) mogelijk maakt. Onder verwijzing naar die wetgeving oordeelt het Scheidsgerecht dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht is om op korte termijn langs de weg van opzegging de arbeidsovereenkomst te beëindigen en wel zonder inachtneming van een opzegtermijn en onder toezegging tot betaling van de transitievergoeding.

Een bijzondere en gewaagde uitspraak die ongetwijfeld de komende tijd (in- en buiten rechte) zal worden aangehaald door werknemers met slapende dienstverbanden. De tijd zal leren of dit arbitraal vonnis in de rechtspraak zal worden gevolgd. Uiteraard houden we u hierover op de hoogte.


Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring