Thuis Partners
 
NL / EN / DE

“Met het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2020) hoopt de wetgever, door het verkleinen van de verschillen tussen flex en vast werk, meer evenwicht op de arbeidsmarkt te creëren.”

De goede(?) juridische voornemens van de wetgever voor de arbeidsmarkt

Het einde van het jaar is altijd een mooi moment om de balans op te maken en goede voornemens te formuleren voor het nieuwe jaar. De wetgever is wat dat betreft niet anders. Het belangrijkste voornemen van de wetgever? Meer evenwicht op de arbeidsmarkt door de verschillen tussen flex en vast werk te verkleinen. Met het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2020) hoopt de wetgever haar voornemen te kunnen waarmaken. In dit stuk schets ik voor u de belangrijkste vijf maatregelen uit het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans die de wetgever wil inzetten om meer evenwicht op de arbeidsmarkt te creëren.

Verlenging proeftijd

1. Een verlenging van de proeftijd (van twee naar vijf maanden) voor werknemers die direct een vast contract van hun werkgever krijgen.

Verruiming ketenbepaling

2. Verruiming van de zogenaamde ketenbepaling. De periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd van twee jaar naar drie jaar.

Direct transitievergoeding opbouwen

3. Werknemers bouwen voortaan niet pas vanaf een dienstverband van twee jaar een transitievergoeding op, maar bouwen voortaan al vanaf de eerste dag dat zij werken een transitievergoeding op.

Verandering opbouw transitievergoeding

4. De transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Voortaan krijgt iedere werknemer een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Nu krijgen werknemers nog een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar.

Een minder gesloten ontslagstelsel

5. Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van ‘omstandigheden’. Nu moet een werkgever nog aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen. De nieuwe ontslaggrond, die ook wel de cumulatiegrond wordt genoemd, geeft de rechter de mogelijkheid om onvolledige ontslaggronden te combineren. Wel geldt dat de onvolledige ontslaggronden zodanig moeten zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De wetgever hoopt hiermee werkgevers over de streep te trekken om werknemers eerder een vast contract aan te bieden

De wet Arbeidsmarkt in balans is op dit moment nog maar een wetsvoorstel. Er zijn door diverse kritische Tweede Kamerleden al voorstellen tot wijziging ingediend. Net als bij uw en mijn voornemens kan en zal er dus mogelijk nog wel wat veranderen. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring