Thuis Partners
 
NL / EN / DE

“Vanuit zakelijk en juridische perspectief is het goed om als DGA op gezette tijden een aantal checks te doen. ”

De juridische goede voornemens voor de DGA

Vanuit zakelijk en juridische perspectief is het goed om als DGA op gezette tijden een aantal checks te doen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan het navolgende.

Zijn mijn samenwerkingsovereenkomsten nog passend?

Iedere ondernemer heeft wel een aantal contracten waar de samenwerking met één of meer cruciale partners in wordt geregeld. Denk aan een aandeelhoudersovereenkomst, een joint-venture overeenkomst, een agentuur, een distributie overeenkomst, een maatschapsovereenkomst, etc.

Een dergelijke samenwerking is doorgaans dynamisch. De contracten veelal statisch. Eens in de zoveel tijd komt er dan ook een moment dat het contract niet meer aansluit op de actualiteit. Dit moet uiteraard voorkomen worden. Ook als er niets hoeft te veranderen, kan het geen kwaad uw meest cruciale contracten van tijd tot tijd te herlezen, zodat u ze ook goed in het achterhoofd hebt bij eventuele onderhandelingen.

Is mijn bedrijf klaar voor de Brexit?

Zoals het er nu naar uitziet stormen we af op een harde Brexit. Dat heeft zeker niet alleen gevolgen voor douane formaliteiten. Ook voor het rechtsverkeer heeft dat ernstige consequenties. Verschillende Europese verordeningen zullen van de één op de andere dag ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk niet meer gelden, waardoor er onduidelijkheid kan ontstaan over het recht dat op bijvoorbeeld een overeenkomst van toepassing is, welke rechter bevoegd is van een geschil met een in Groot-Brittannië gevestigde partij kennis te nemen, of een Nederlands vonnis nog wel in Groot-Brittannië erkend wordt (en andersom) en wat de gevolgen zijn als uw contractspartij in Groot-Brittannië failliet wordt verklaard, etc.

Het is derhalve de hoogste tijd om te onderzoeken of contracten moeten worden aangepast en door andere keuzes met betrekking tot toepasselijke recht en bevoegde rechter meer zekerheid te verkrijgen.

Een potentieel alternatief voor een Britse rechter is overigens het Netherlands Commercial Court te Amsterdam. Dit volledig Engelstalige onderdeel van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam is op 1 januari jl. van start gegaan. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl/English/NCC/Pages/default.aspx

Ook wanneer premier May het akkoord met de EU landen wel door het Britse parlement krijgt, blijft het van belang dit goed te regelen. Het akkoord bevat op deze onderdelen immers vooral een overgangsperiode. Geen eindoplossing.

Zijn er nog cruciale contracten die ik dit jaar moet opzeggen?

Veel voor een ondernemer cruciale contracten hebben een looptijd van meerdere jaren en worden automatisch weer voor jaren verlengd als ze niet tijdig worden opgezegd. Denk aan bijvoorbeeld huurovereenkomsten, distributieovereenkomsten, licentieovereenkomsten, etc. Zorg voor een goed contractbeheer en goede agendering van momenten waarop moet worden opgezegd.

Is mijn bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nog up to date?

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen zijn relatief goedkoop. Voor veel ondernemingen en not for profit instellingen is het ook verstandig er één te hebben. Niet alleen omdat deze verzekeringen een eventuele claim afdekken, maar vooral ook doordat de kosten van rechtsbijstand om een claim van u af te houden in een dergelijke verzekering doorgaans verzekerd zijn.

U moet er echter wel voor zorgen dat een dergelijke verzekering ook up to date blijft. In de praktijk blijkt nogal eens dat niet alle rechtspersonen die voor de verzekering relevant zijn op de polis zijn bijgeschreven. Nieuw opgerichte rechtspersonen zijn bijvoorbeeld nog niet aangemeld. Of een joint-venture, waar het bestuurderschap met een andere ondernemer wordt gevoerd, valt tussen ‘wal en schip’, etc. Ook hier kan een jaarlijkse check daarop geen kwaad.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring