Thuis Partners
 
NL / EN / DE

“Het beginsel van “goed werkgeverschap” brengt met zich mee, dat een werkgever een dienstverband niet slapend mag houden om betaling van de transitievergoeding te ontlopen.”

Hoge Raad: verplicht einde “slapende dienstverbanden”

Vanochtend heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de zogenaamde “slapende dienstverbanden”. Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij een werknemer langer dan 104 weken arbeidsongeschikt is, geen loon meer van de werkgever ontvangt, maar toch in dienst wordt gehouden om te voorkomen dat de wettelijke transitievergoeding moet worden betaald. De vraag is of dat geoorloofd is. Zijn werkgevers verplicht om mee te werken aan het beëindigen van slapende dienstverbanden? Ja, aldus de Hoge Raad.

De Hoge Raad volgt met zijn uitspraak het advies van advocaat-generaal De Bock, van afgelopen september. Sinds werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, gaat het argument, dat de werkgever met hoge kosten wordt geconfronteerd, niet meer op. Daarnaast is duidelijk, aldus zowel de A-G als de Hoge Raad, dat de wetgever af wil van de slapende dienstverbanden. Het beginsel van “goed werkgeverschap” brengt daarom met zich mee, dat een werkgever een dienstverband niet slapend mag houden om betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Op de werkgever rust de verplichting om in te stemmen met een voorstel van de arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. De werkgever hoeft echter niet meer te vergoeden aan de werknemer dan het bedrag aan transitievergoeding dat na 104 weken ziekte verschuldigd zou zijn. Dit alles kan anders zijn, als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reële kans is op re-integratie. Dat de werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, levert geen gerechtvaardigd belang op om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden.

Vragen over wat de uitspraak van de Hoge Raad in de praktijk betekent? De arbeidsrechtsectie van Thuis Partners advocaten beantwoordt deze graag!

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring