Dimitry-Aertssen
 
NL / EN / DE

Let op, Herstelkader rentederivaten bevat belangrijke vervaltermijn: 5 januari 2017!

De afgelopen jaren is er in en buiten de rechtszaal veel gediscussieerd over de nadelige gevolgen van rentederivaten, meer in het bijzonder renteswaps voor MKB ondernemers.

Nadat de banken er zelf niet in slaagden deze problematiek opgelost te krijgen en ook de AFM zich in de problematiek had verslikt, heeft minister Dijsselbloem aan drie onafhankelijke deskundigen (de derivatencommissie) de opdracht gegeven een zogenaamd Herstelkader op te stellen.

ABN AMRO, ING, SNS, Van Lanschot, Deutsche Bank en - na enkele dagen van twijfel - Rabo hebben het Herstelkader geaccepteerd. Daarmee zijn alle banken die in het verleden een groot deel van de Rentederivaten aan het MKB hebben verkocht, partij bij het Herstelkader.

Het Herstelkader zag op 5 juli 2016 het levenslicht. Het voert in het kader van deze nieuwsbrief te ver uitgebreid op de inhoud van het Herstelkader in te gaan. U vindt de regeling op www.derivatencommissie.nl . Kort samengevat komt de regeling er op neer dat de deelnemende banken aan de MKB klanten die binnen het Herstelkader vallen (daar kom ik zo nog op terug) een coulancevergoeding krijgen. Doordat het een coulancevergoeding betreft, heeft dit tot gevolg dat er geen schade hoeft te worden aangetoond! Anders gezegd, indien u in de relevante periode een renteswap hebt gehad, komt u in beginsel voor een vergoeding in aanmerking. Ook indien de renteswap in het verleden al werd afgewikkeld.

De vergoeding is gebaseerd op de rente die de MKB ondernemer (of particulier) per saldo onder een renteswap heeft betaald en naar verwachting nog zal betalen, met een maximum van € 100.000,-. Ook worden in beginsel de verhogingen in de renteopslagen aan klanten met een financiering in combinatie met een Renteswap vergoed. Daarnaast zullen de betrokken banken de rentederivaten op technische punten herstellen (deze samenvatting is ontleend aan de samenvatting van het Herstelkader).

Het Herstelkader kent een aantal beperkingen. Het Herstelkader is niet van toepassing indien de klant kwalificeert als professionele belegger. Dat bent u ondermeer indien er op het moment van aangaan van de renteswap sprake was van 2 van de drie navolgende criteria: een balanstotaal van ten minste € 20 miljoen, een omzet van ten minste € 40 miljoen of een totaal eigen vermogen van tenminste € 2 miljoen. Voorts is het Herstelkader niet van toepassing indien u kwalificeert als deskundige klant (art. 3.1.12 Herstelkader).

Voorts is er een beperking in de tijd. Het Herstelkader is van toepassing op klanten die tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een lopend Rentederivaat hadden. Deze groep moet op grond van het Herstelkader door de banken zelf benaderd worden, maar ik raad u toch aan de bank schriftelijk op deze verplichting te attenderen.

Verder is het Herstelkader van toepassing op klanten - die niet gelden als professionele belegger en/of deskundige - die rentederivaat hebben gehad waarvan de transactiedatum is gelegen na 1 januari 2005 en de oorspronkelijke einddatum is gelegen na 1 april 2011, maar het Rentederivaat voor 1 april 2011 is geëindigd ten gevolge van zogenaamde voortijdige afwikkeling. Deze groep wordt niet automatisch door de bank benaderd. Zij moeten dit zelf doen en wel binnen 6 maanden na verschijnen van het Herstelkader. Aangezien het Herstelkader op 5 juli 2016 is gepubliceerd, blijkt dat deze termijn op 5 januari 2017 eindigt! Aangezien er bij de aanmelding ook de nodige informatie moet worden meegezonden, is het niet verstandig tot het laatste moment te wachten. De verwachting is wel dat deze termijn nog wordt verlengd, maar zeker is dat niet. Vooralsnog moet er derhalve rekening mee worden gehouden dat deze klanten - die dus vaak al jaren geen renteswap meer hebben - zich uiterlijk 5 januari 2017 bij de betrokken bank hebben gemeld.

Indien u vragen hebt met betrekking tot het Herstelkader of rentederivaten in zijn algemeenheid kunt u contact opnemen met Dimitry Aertssen (sectie ondernemings- en insolventierecht; daertssen@thuispartners.nl). Dimitry organiseert ook met regelmaat samen met Harm Loopstra van Nash Consulting Masterclasses omtrent de problematiek rond renteswaps. Deze worden onder meer via onze website aangekondigd.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring