Thuis Partners
 
NL / EN / DE

Slotdocument Commissie-Van Manen

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft op 29 januari 2018 haar slotdocument aan Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat overhandigd. Het betreft het vierde en tevens laatste rapport onder voorzitterschap van Jaap van Manen. In het slotdocument blikt de Commissie-Van Manen terug op haar werkzaamheden en constateert zij dat de naleving van de Corporate Governance Code goed is. De Commissie-Van Manen blikt ook vooruit waarbij zij aandacht vraagt voor enerzijds de positie van aandeelhouders bij het nastreven van lange termijn waardecreatie en in overnamesituaties en anderzijds voor technologische ontwikkelingen. 

Op 11 december 2013 is de Monitoring Commissie Corporate Governance Code onder voorzitterschap van Jaap van Manen aangesteld door de Minister van Economische Zaken. Tijdens deze benoemingsperiode is de herziene Nederlandse Corporate Governance Code ingevoerd en wettelijk verankerd. Uit een enquête volgt dat beursondernemingen in grote mate rekenschap geven van de nieuwe elementen van de herziene Code ("Code 2016") De enquête heeft zich toegespitst op thema’s zoals lange termijn waardecreatie, cultuur, risicomanagement, diversiteit, verantwoord belonen en het executive committee.

 De Commissie-Van Manen vraagt aandacht voor de positie van aandeelhouders bij het nastreven van lange termijn waardecreatie en in overnamesituaties. Bij de herziening van de Corporate Governance Code heeft de Commissie-Van Manen dit onderwerp nagenoeg onaangeroerd gelaten vanwege nationale en internationale ontwikkelingen waarvan de uitkomsten nog niet vaststonden. Nu die uitkomsten wel bekend zijn, meent de Commissie-Van Manen dat actief participeren aan de algemene vergadering van aandeelhouders en in dialoog treden met de onderneming bijdraagt aan de lange termijn waardecreatie van de onderneming. Van de aandeelhouder mag dus een actieve houding worden verwacht en van de onderneming een open houding. 

De Commissie-Van Manen benadrukt dat ook in overnamesituaties de dialoog tussen partijen een belangrijke rol speelt. Er dient een wederzijdse dialoog plaats te vinden tussen de bieder en de doelvennootschap. De Commissie-Van Manen roept aandeelhouders op om een bod te beoordelen op de wijze waarop het tot stand is gekomen en het gedrag van de bieder en de doelvennootschap daarbij.

De Commissie-Van Manen meent dat bestuurders en commissarissen meer aandacht kunnen hebben voor de impact van technologische ontwikkelingen en de kansen en risico’s die daarmee gepaard gaan. Bij het formuleren van een goede strategie door het bestuur kan dit aspect niet ontbreken. De Raad van Commissarissen speelt hierbij een belangrijke rol door het stellen van vragen over disruptieve ontwikkelingen.       

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring