Thuis Partners
 
NL / EN / DE

Terugblik op de Dag van de Limburgse Commissaris 2019

Op donderdag 7 november 2019 bundelden de Universiteit Maastricht, Delfin Executives en Thuis Partners advocaten wederom hun krachten en vond voor de – inmiddels - zesde keer de Dag van de Limburgse Commissaris plaats. Als decor voor deze dag werd voor de derde keer voor de ECI Cultuurfabriek in Roermond gekozen. Een cultureel centrum in een prachtig monumentaal fabriekspand. Na een welkomstwoord door mr. Dimitry Aertssen van Thuis Partners advocaten was het tijd voor het inhoudelijk programma.

De eerste spreker van de dag was prof. mr. Mieke Olaerts van de Universiteit Maastricht. Haar lezing ging over de commissaris en de lange termijn van de onderneming. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat commissarissen meer aandacht willen kunnen besteden aan de strategie en de lange termijn van de onderneming. Maar wat is die lange termijn en wat hebben commissarissen er zelf aan als zij zich ook op de lange termijn visie van de onderneming gaan richten? Dergelijke governance vraagstukken zijn niet iets van deze tijd, maar deden zich al voor in het tijdperk van de VOC. Reeds toen werd een Raad van Commissarissen ingesteld om de continuïteit van de onderneming te kunnen waarborgen. De relatie tussen governance en duurzaamheid is daarentegen evident gelinkt aan de tijd waarin wij nu leven. Hoe dienen commissarissen in hun functie en taken met duurzaamheid om te gaan? Door vragen te stellen zoals “Waar staan we nu?”, “Waar willen we heen?” en “Hoe duurzaam is onze onderneming?”, kunnen commissarissen hun aandacht verbreden naar de lange termijn én de duurzaamheid van de onderneming. Op die manier functioneert de Raad van Commissarissen als een stabiele factor voor de continuïteit van de onderneming.

Het tweede onderdeel van de dag waren de ieder jaar terugkerende prikkelende stellingen en dillema’s uit de praktijk. Aan de hand van diverse stellingen werd onder leiding van Frank van Buuren van Delfin Executives en mr. Nico van der Peet van Thuis Partners advocaten gevraagd hoe de aanwezigen commissarissen over bepaalde kwesties denken. Worden vrouwen bijvoorbeeld onvoldoende gehoord in Raden van Commissarissen? En komt dat door het enkele feit dat vrouwen minder vertegenwoordigd zijn in Raden van Commissarissen of gaat het niet om aantallen? En vinden commissarissen dat het tot hun takenpakket behoort om in gesprek te gaan met een mogelijk nieuwe eigenaar van de onderneming of om zich bezig te houden met de digitalisering van de onderneming?

De laatste spreker van de dag was mr. Peter Wakkie. Aan de hand van een amusant en interessant verhaal, waarin meerdere anekdotes passeerden, gaf hij de aanwezige commissarissen “tips and tricks” hoe zij het maximale uit hun functie kunnen halen. Een van die tips was het creëren van zoveel mogelijk verticale informatielijnen. Ga als commissaris dus niet enkel met het bestuur in gesprek, maar probeer zoveel mogelijk geluiden uit de onderneming te horen. Op die manier waarborg je als commissaris dat je weet wat er in de onderneming speelt. Commissarissen dienen een functie daarnaast niet meteen te aanvaarden, maar een soort due diligence uit te voeren door met meerdere betrokkenen bij de onderneming in gesprek te gaan. Als commissaris dien je verder voortdurend alert te blijven op wat je wel en niet mag. Op die manier kunnen commissarissen het maximale uit hun functie halen en tevens zo goed mogelijk proberen te voorkomen dat zij achteraf worden aangesproken op de wijze waarop zij hun functie hebben uitgeoefend. Mochten zij toch worden aangesproken, dan is het tot slot fijn als zij op een aansprakelijkheidsverzekering kunnen terugvallen. Zelfs als een rechter aan het eind van een procedure zou oordelen dat een commissaris niets kan worden verweten, dan nog krijgen commissarissen met hoge kosten voor de procedure te maken. Het is daarom niet verstandig om een functie als commissaris te aanvaarden als er geen aansprakelijkheidsverzekering door de onderneming is afgesloten.

De Dag van de Limburgse Commissaris werd afgesloten met een aangeklede borrel in de bar van de ECI Cultuurfabriek. De Universiteit Maastricht, Delfin Executives en Thuis Partners advocaten kijken terug op een geslaagde dag en hopen u allen volgend jaar weer te mogen verwelkomen op de Dag van de Limburgse Commissaris 2020!

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring