Fokje-Kuiper-2
 
NL / EN / DE

Tweede tranche Wkkgz in werking getreden

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen op basis van de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. De wet geldt zowel voor zorginstellingen als voor zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen etc. Ook aanbieders van cosmetische behandelingen vallen onder de Wkkgz, maar alleen als sprake is van aantasting of wijziging van het weefsel. Daarnaast geldt de wet voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen.

De Wkkgz verplicht al deze zorgaanbieders om met ingang van 1 januari van dit jaar een klachtenfunctionaris beschikbaar te hebben, die gratis en onafhankelijk kan bemiddelen om tot een oplossing te komen waar iedereen tevreden mee is.

Verder moeten zorgaanbieders per 1 januari zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. De geschilleninstantie moet zijn erkend door de Minister van VWS. De erkenningsvereisten staan in artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Samen met patiënten- of cliëntenorganisaties moeten zorgaanbieders er over nadenken of ze een eigen geschilleninstantie willen oprichten of zich willen aansluiten bij een reeds bestaande geschillencommissie. Op de website Geschilleninstantieszorg.nl van het CIBG vindt u een overzicht van alle reeds erkende geschilleninstanties. Wie op 1 januari niet is aangesloten, is officieel in overtreding en riskeert een bestuurlijke boete.

Tot slot zijn zorgaanbieders met ingang van 2017 verplicht om een schriftelijke overeenkomst aan te gaan met alle zorgverleners die voor hen werken. In deze overeenkomst staan normen en waarden waaraan de zorgverlener moet voldoen, zodat de zorgaanbieder kan instaan voor de kwaliteit van de zorg en de goede afhandeling van eventuele klachten. Met zorgverleners die in dienst zijn op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst hoeft niet nog een tweede overeenkomst te worden gesloten. Wel kan het in sommige gevallen zinvol zijn de bestaande arbeidsovereenkomst aan te vullen.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Fokje Kuiper (advocaat)

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring