Rob-Lemmens-3
 
NL / EN / DE

WHOA: wat is dat?

De letters WHOA staan voor Wet homologatie onderhands akkoord. Voor velen van u zal dit nog steeds niet meteen een belletje doen rinkelen. Kort en goed komt het erop neer dat in juli van dit jaar een nieuw wetsvoorstel is ingediend door de minister dat het ondernemingen in zwaar weer mogelijk wordt gemaakt om schulden te herstructureren door met schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord te sluiten. De WHOA maakt het mogelijk om ook die schuldeisers die niet mee willen werken aan een dergelijk akkoord, te dwingen om mee te werken. De rechtbank kan het akkoord goedkeuren (homologeren) en onder bepaalde voorwaarden ook opleggen aan schuldeisers. De term dwangakkoord wordt in de praktijk ook wel gebruikt.

Het is een belangrijke verandering ten opzichte van de huidige situatie, waarbij aan een onderhands akkoord alle schuldeisers moeten meewerken. Momenteel komt een onderhands akkoord in de praktijk niet vaak voor omdat er altijd wel enkele schuldeisers niet bereid zijn om mee te werken. Vaak rest de onderneming dan niets anders dan het faillissement aan te vragen.

Het doel van de wetgever met de WHOA is het aantal faillissementen terug te dringen. Dit vanuit de gedachte dat er veel waarde bij een faillissement verloren gaat en een onderhands akkoord juist voordelen biedt voor schuldeisers, werknemers en andere betrokkenen.

De verwachting is dat met de invoering van de WHOA de herstructureringsmogelijkheden worden vergroot en maatwerk kan worden geboden voor ondernemingen in zwaar weer.

In beginsel is het zo dat de onderneming het initiatief zal moeten nemen tot aanbieding van het akkoord. De schuldeisers worden verdeeld in categorieën waarbij per categorie wordt gestemd over het akkoord. Het akkoord moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Het akkoord moet noodzakelijk en toereikend zijn om een faillissement af te wenden;
  2. Ten minste één klasse moet vóór het akkoord stemmen;
  3. Het akkoord moet redelijk zijn: - geen van de schuldeisers mag slechter af zijn dan bij faillissement; - de waarde die met het akkoord kan worden gerealiseerd, moet eerlijk onder de klassen van schuldeisers en aandeelhouders worden verdeeld.

De vorderingsrechten van alle categorieën schuldeisers en de rechten van aandeelhouders kunnen worden gewijzigd, met uitzondering van de rechten van werknemers uit arbeidsovereenkomst.

De beoogde regeling geeft de onderneming grote vrijheid bij het bepalen van de inhoud van het akkoord. De procedure kent korte termijnen en een snelle doorlooptijd. Het proces kent als waarborg een rechterlijk toetsing. De consequenties voor schuldeisers en aandeelhouders kunnen verstrekkend zijn. Het is een complex proces met tal van diverse (tegenstrijdige) belangen en vele betrokkenen. Het is belangrijk dat de onderneming tijdig voorbereidingen treft en zich laat adviseren door gespecialiseerde juristen.

De verwachting is dat de WHOA in werking treedt per 1 juli 2020, zij het dat de kans groot is dat die datum niet wordt gehaald. Tot die tijd moeten we het doen met de regeling zoals die thans geldt. Wanneer uw onderneming in zwaar weer verkeert, schroom dan niet om contact op te nemen voor advies en bijstand. Doe dit op tijd en wacht niet te lang.

Deze bijdrage werd geschreven door mr. drs. Rob Lemmens, specialist herstructurering en faillissementen [bereikbaar via rlemmens@thuispartners.nl en 045-5719005]

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring