Maastricht-Interieur-5
 
NL / EN / DE

Arbeidsrecht nieuwsbrief augustus 2017

Ter introductie

In deze editie van de nieuwsbrief gaat Mr. Louisa Wissink in op de no-riskpolis binnen de banenafspraak en het actieplan “Perspectief voor vijftigplussers”. Verder bespreekt mr. Rob Lemmens de gevolgen van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie op de doorstart uit faillissement na een pre-pack en gaat Mr. Fabienne Degens nader in op de wijzigingen in de Arbowet die vanaf 1 juli 2017 van kracht zijn geworden. Ook in de Wet Normering Topinkomens heeft de wetgever wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen worden in het laatste artikel toegelicht door Mr. Fabienne Degens.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Sectie Arbeid


noriskpolis.jpg#asset:932


Wist u dat de no-riskpolis binnen de banenafspraak structureel is vanaf 1 februari 2017?


De no-riskpolis geldt voor een periode van 5 jaar nadat de no-riskpolis van toepassing is geworden.
Voor werknemers met een (voormalige) Wajong-uitkering of werkzaam op basis van een artikel 7-WSW-dienstverband is de no-riskpolis echter al structureel van toepassing. Voor de doelgroep van de banenafspraak is vanaf 1 februari 2017 de no-riskpolis eveneens structureel van toepassing.
Louisa Wissink vertelt hier meer over.


bankrupt_4567_00278.jpg#asset:840:metaPhoto


Doorstart na pre-pack is overgang van onderneming

In dit artikel bespreekt mr. Rob Lemmens een belangrijke uitspraak van het Europese Hof van Justitie met (waarschijnlijk) verstrekkende gevolgen voor de doorstart uit faillissement na een pre-pack. Lees verder


hardhat.jpg#asset:933:metaPhoto

De vernieuwde Arbowet per 1 juli 2017 in werking getreden

In een eerdere nieuwsbrief arbeid hebben we melding gemaakt van het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandigheden wet, teneinde de gezondheid en veiligheid van werknemers nog meer te bevorderen. Mr. Fabienne Degens bespreekt in dit artikel de wijzigingen in de Arbowet die vanaf 1 juli 2017 van kracht zijn geworden. Lees verder


02B54501-geld.jpg#asset:838:metaPhoto

Wet Normering Topinkomens (WNT) per 1 juli 2017 gewijzigd

De WNT heeft sinds de inwerkingtreding al veel stof doen opwaaien en heel veel vragen en onduidelijkheden opgeleverd voor instellingen die met de WNT worden geconfronteerd. De wetgever heeft besloten enkele wijzigingen door te voeren. Meer hierover door mr. Fabienne Degens.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring