Maastricht-Interieur-2
 
NL / EN / DE

Gezondheidsrecht nieuwsbrief februari 2017

Voorwoord

Het begin van het jaar kende diverse grote wijzigingen op het gebied van het gezondheidsrecht. Thuis & Partners Advocaten houdt u hiervan graag op de hoogte.

Mr. Nico van der Peet brengt u in deze nieuwsbrief op de hoogte van de sinds 1 januari 2017 geldende nieuwe Governancecode Zorg 2017 en doet dat door deze te vergelijken met de herziene Nederlandse Corporate Governance Code.

Mr. Fokje Kuiper gaat in op een andere belangrijke wijziging in het gezondheidsrecht, de inwerkingtreding van de tweede tranche van de Wkggz. Tot slot treft u een interessante uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant aan waarin de zorgverzekeraar op de vingers is getikt.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Robert Janssen

Voorzitter Sectie Gezondheidsrecht


governance-code.jpg#asset:1033:metaPhoto

De herziene Governancecode Zorg en de herziene Corporate Governance Code tegen de meetlat

Recent zijn zowel de Nederlandse Corporate Governance Code als de Zorgbrede Governancecode uit 2010 herzien. De herziene Governancecode Zorg kent diverse overeenkomsten, maar ook verschillen ten opzichte van de eveneens herziene Corporate Governance Code. Mr. Nico van der Peet vertelt u er meer over door beide codes tegen de meetlat te houden.

Lees verder


complaint-form.jpg#asset:926:metaPhoto

Tweede tranche Wkkgz in werking getreden

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben die voldoet aan de Wkkgz. Onderdeel daarvan is aansluiting bij een erkende geschilleninstantie. Verder zijn zorgaanbieders nu verplicht om met iedere zorgverlener een schriftelijke overeenkomst te sluiten. Mr. Fokje Kuiper vertelt u er meer over.

Lees verder


fitness.jpg#asset:1034:metaPhoto

Zorgverzekeraars op de vingers getikt

In een kort geding dat diende op 4 januari jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant zorgverzekeraars CZ en Z&Z opdracht gegeven en aantal machtigingsaanvragen voor medisch specialistische revalidatiezorg opnieuw te beoordelen. De zorgverzekeraars wilden geen toestemming verlenen voor vergoeding van deze zorg, omdat niet zou zijn voldaan aan de door hen gestelde eisen van doelmatigheid. De rechter oordeelde dat het in beginsel slechts de behandeld arts is, die de beslissing neemt of een patiënt is aangewezen op bepaalde zorg. Het staat een zorgverzekeraar niet vrij om de indicatie van de behandelend arts niet te volgen, zonder te motiveren waarom en op basis waarvan. Mr. Fokje Kuiper vertelt u er meer over.

Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring