Maastricht-Interieur-6
 
NL / EN / DE

Gezondheidsrecht nieuwsbrief juli 2016

Voorwoord - onderwerpen nieuwsbrief

Het gezondheidsrecht is danig in beweging. Bestuurders en professionals in de zorgsector moeten reageren op regelgeving die continu verandert. De advocaten van Thuis & Partners Advocaten staan zorginstellingen en haar bestuurders gaarne ter zijde in deze woelige tijden. In dit kader zenden wij u hierbij onze nieuwsbrief, met ditmaal interessant leesvoer over het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, de calamiteitenmelding en het gebruik van WhatsApp. Als uitsmijter wordt een recente uitspraak (in kort geding) over het vergoeden van behandelkosten met u besproken.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Tot slot: een ieder van u is momenteel druk doende met de implementatie van de Wkkgz. Om zorginstellingen extra van dienst te zijn, biedt Thuis & Partners Advocaten aan om door middel van een korte presentatie (aan directie, management en/of medewerkers) de belangrijkste zaken rondom de Wkkgz op een rij te zetten. Deze presentatie kan gewoon bij u op kantoor/de instelling plaats vinden, bijvoorbeeld tijdens een lunchbijeenkomst.

Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact met mij opnemen. De presentatie zal worden gegeven door mij of één van de andere leden van onze sectie Gezondheidsrecht. Natuurlijk zijn aan de presentatie geen kosten verbonden.

R.W. Janssen (Hoofd Sectie Gezondheidsrecht)


beveiligingscamera.jpg#asset:1069:metaPhoto

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen: bestaande regeling BV en NV gaat ook voor stichting gelden

In de gezondheidszorg is de stichting in de praktijk de dominante rechtsvorm. Onlangs heeft de minister het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aan de Tweede Kamer gezonden. Dit wetsvoorstel beoogt de regeling voor bestuur en toezicht bij de verschillende soorten rechtspersonen aan te vullen en verduidelijken. In dit artikel gaat mr. Dimitry Aertssen nader in op dit wetsvoorstel.

Lees verder


psabeleid.jpg#asset:1015:metaPhoto

Vragen rond de calamiteitenmelding in de zorg

Medische missers zijn “hot”. Minister Schippers wil dat de onderzoeksrapporten, die zorgaanbieders verplicht zijn op te stellen in geval van een calamiteit, voortaan via internet openbaar worden gemaakt. Van fouten moet je immers leren. Maar hoe is dit eigenlijk in de wet geregeld?

Lees verder


dokter-whatsapp.jpg#asset:1070:metaPhoto

De eed van Hippocrates en WhatsApp-gebruik: een onmogelijke combi?

Een grote groep artsen maakt voor werkgerelateerde doeleinden gebruik van de mogelijkheid om foto’s te versturen via de applicatie Whatsapp. Het is de vraag of dit verenigbaar is met het beroepsgeheim.

Lees verder


teek.jpg#asset:1071:metaPhoto

Zorgverzekeraar veroordeeld tot vergoeding behandelkosten ziekte van Lyme

Univé moet de kosten van behandeling in Duitsland vergoeden aan een patiënte bij wie de ziekte van Lyme is vastgesteld. Mr. Fokje Kuiper licht het kort geding waarin dit is beslist nader toe.

Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring