Maastricht-Interieur-9
 
NL / EN / DE

Gezondheidsrecht nieuwsbrief juli 2017

Voorwoord - onderwerpen nieuwsbrief


Hierbij ontvangt u de juli-editie van de Thuis & Partners gezondheidsrecht nieuwsbrief. Met deze editie van de nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van het laatste kantoornieuws. Daarnaast treft u diverse interessante artikelen aan betreffende recente ontwikkelingen op het gebied van het gezondheidsrecht. Zo treft u een bijdrage van mr. Fokje Kuiper aan dat ingaat op het zelfbeschikkingsrecht van de minderjarige. Mr. Christiaan Riemens bespreekt aan de hand van een tuchtrechtelijke uitspraak wat de (tuchtrechtelijke) gevolgen kunnen zijn bij het gebruik van een technisch hulpmiddel zonder de gebruiksaanwijzing van dat technisch hulpmiddel te lezen. Tot slot bespreekt mr. Fabienne Degens de Evaluatiewet WNT en de gevolgen daarvan voor uw zorginstelling.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Robert Janssen

Voorzitter Sectie Gezondheidsrechtkinderarts.jpg#asset:996:metaPhoto

Het recht op zelfbeschikking van een minderjarige patiënt - jongen van 12 mag zelf beslissen over chemokuur

Wat doe je als arts wanneer een 12-jarige patiënt laat weten dat hij geen chemotherapie wil ondergaan? Voor deze moeilijke vraag kwam een oncoloog in Noord-Holland te staan, zo blijkt uit een recente uitspraak van de rechter in kort geding.

Lees verderoperatie.jpg#asset:995:metaPhoto

Het gebruik van technische hulpmiddelen binnen de zorg: lees de gebruiksaanwijzing of loop tuchtrechtelijke risico’s

Tijd is kostbaar en de (uitgebreide) gebruiksaanwijzing van simpele apparaten lezen doen veel mensen niet. Wanneer een arts de gebruiksaanwijzing van een technisch hulpmiddel niet leest, kan dit echter tuchtrechtelijke gevolgen hebben. Dat geldt temeer wanneer na een incident de (aansprakelijkheidsverzekeraar van de) arts niet zorgvuldig is met betrekking tot de financiële afwikkeling en de arts deze niet tijdig daarop aanspreekt. Dit alles volgt uit een tweetal recente uitspraken van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam.

Lees verder02B54501-geld.jpg#asset:838:metaPhoto

Wet Normering Topinkomens (WNT) per 1 juli 2017 gewijzigd

De WNT heeft sinds de inwerkingtreding al veel stof doen opwaaien en heel veel vragen en onduidelijkheden opgeleverd voor zorginstellingen die met de WNT worden geconfronteerd. In 2015, twee jaar nadat de WNT in werking is getreden, heeft er een evaluatie van die wet plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan heeft de wetgever besloten enkele wijzigingen door te voeren.

Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring