Maastricht-Interieur
 
NL / EN / DE

Gezondheidsrecht nieuwsbrief mei 2017

Inleiding

In deze nieuwsbrief treft u interessante stukken aan over het verschoningsrecht, toetsing van het ‘PSA-beleid’ van uw zorginstelling en een uitspraak van de tuchtrechter die goed weergeeft hoe moeilijk het soms is voor een huisarts om buiten de vuurlinie van een (v)echtscheiding te blijven.

Daarnaast willen wij hierbij nadrukkelijk ons Seminar Gezondheidsrecht onder uw aandacht brengen. Dit seminar zal op donderdag 15 juni a.s. vanaf 13.30 uur in het Parkstad Limburg Theater te Heerlen plaatsvinden. Deelname aan dit seminar is kosteloos. Uiteraard zijn ook uw collegae van harte welkom. De uitnodiging voor ons seminar is op onze website beschikbaar. Indien u interesse heeft, klik dan hier.

Wij wensen u veel leesplezier toe en verwelkomen u en/of uw collegae graag bij ons seminar!verschoningsrecht.jpg#asset:1014:metaPhoto


Het verschoningsrecht in beweging? Een korte beschouwing n.a.v. het concept wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Het (professioneel) verschoningsrecht is in beweging. In het concept Vaststellingswet Boek 1 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (‘Sv’), dat begin februari 2017 is gepubliceerd (zie hier de bijgevoegde bijlage voor de MvT), probeert de wetgever meer duidelijkheid over de reikwijdte van het verschoningsrecht te verschaffen. Mr. Christiaan Riemens licht toe of de wetgever in die opzet slaagt.

Lees verderpsabeleid.jpg#asset:1015:metaPhoto


Het voeren van een goed PSA-beleid: kan uw beleid de toets der kritiek doorstaan?

Psychosociale arbeids(over)belasting is sinds jaar en dag een veel voorkomende oorzaak van werkgerelateerd ziekteverzuim binnen de sector Zorg & Welzijn. De Inspectie SZW heeft ook in 2017 weer de preventie van psychosociale arbeidsbelasting tot haar speerpunt gemaakt. U kunt dus mogelijk een bezoek van de Inspectie SZW verwachten. Het is derhalve van groot belang om structureel te toetsen of uw instelling voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. Mr. Christiaan Riemens maakt kenbaar hoe en waar uw instelling aan zelftoetsing kan doen.

Lees verdervechtscheiding.jpg#asset:1016:metaPhoto


Huisarts en (v)echtscheiding

Twee tuchtrechters oordelen over het handelen van huisartsen, die ieder voor zich betrokken raakten bij de echtscheidingsproblematiek van hun patiënt(en). De ene huisarts kreeg een waarschuwing, naar aanleiding van een klacht van de ex-echtgenoot, omdat zij zich te veel had laten beïnvloeden door de versie van het verhaal van haar vrouwelijke patiënte. De andere huisarts kreeg een klacht van haar (ex)patiënte, omdat zij zich te weinig zou hebben aangetrokken van een vraag om hulp tegen de ex-echtgenoot. Deze klacht werd afgewezen. Mr. Fokje Kuiper vertelt u er meer over.

Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring