Maastricht-Interieur-5
 
NL / EN / DE

Gezondheidsrecht nieuwsbrief mei 2018

Voorwoord

Hierbij ontvangt u de mei-editie van de Thuis & Partners advocaten gezondheidsrecht nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief treft u diverse interessante stukken aan. Allereerst zal ondergetekende aan de hand van een recent arrest ingaan op het opzeggen van een zorgovereenkomst. Vervolgens bespreekt Fokje Kuiper een uitspraak van de tuchtrechter waarin een zorgverlener een waarschuwing krijgt wegens het niet (vooraf) controleren van de bekwaamheid van de door haar ingeschakelde waarnemer. Tot slot gaat Christiaan Riemens in op de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg.

Daarnaast willen wij hierbij alvast nadrukkelijk ons Seminar Gezondheidsrecht onder uw aandacht brengen. Dit seminar zal op donderdag 14 juni a.s. vanaf 14:00 uur in het Parkstad Limburg Theater te Heerlen plaatsvinden. Deelname aan dit seminar is kosteloos. Uiteraard zijn ook uw collegae van harte welkom. De officiële uitnodiging met het definitieve programma volgt nog. In ieder geval zal het programma -voor het eerst- een interactieve gezondheidsrechtelijke quiz bevatten. Uiteraard kunt u zich nu al inschrijven door een e-mail te sturen aan Christiaan Riemens (criemens@thuispartners.nl) met daarin uw naam, kantoorgegevens, functie en het aantal deelnemers.

Namens de sectie gezondheidsrecht wens ik u voor nu veel leesplezier.

Robert Janssenrolstoel1.jpg#asset:828:metaPhoto

Het opzeggen van een zorgovereenkomst: aanwezigheid gewichtige reden voldoende?

Een zorgovereenkomst kan in beginsel slechts door de zorginstelling worden opgezegd indien er gewichtige redenen aanwezig zijn. Met de aanwezigheid van een gewichtige reden is een zorginstelling er echter nog niet, zo bleek uit een recent arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Robert Janssen vertelt u er meer over.

Lees verder


baby.jpg#asset:825:metaPhoto

Verloskundige bestraft voor onvoldoende opleiding waarneemster

Een verloskundige heeft van het RTG in Zwolle een tuchtrechtelijke waarschuwing gekregen, omdat ze niet heeft gecontroleerd of haar waarneemster wel voldoende opleiding heeft gevolgd om een echografie te maken. De waarneemster zelf heeft een berisping gekregen. Fokje Kuiper vertelt u meer over deze opmerkelijke uitspraak.

Lees verder


information.jpg#asset:826:metaPhoto

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Het tweede deel van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens wordt ingevoerd per 1 juli 2020. Iedere zorgorganisatie dient deze wet te implementeren en op de voorgeschreven wijze met de elektronische verwerking van gegevens om te gaan. In dit artikel wordt door Christiaan Riemens geschetst wat van iedere zorgorganisatie wordt verwacht.

Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring