Maastricht-Interieur-3
 
NL / EN / DE

Gezondheidsrecht nieuwsbrief oktober 2017

VOORWOORD

Hierbij ontvangt u de oktober-editie van de Thuis & Partners advocaten gezondheidsrecht nieuwsbrief. Ondanks het feit dat de formerende partijen al langer dan 200 dagen onderhandelen, zijn er de afgelopen tijd volop ontwikkelingen op het gebied van het gezondheidsrecht geweest. Zo hebben de Eerste en Tweede Kamer eind september jl. door middel van een spoedwet ingestemd met de bevriezing van het eigen risico voor volgend jaar.

En er is meer nieuws te melden. Onze specialisten hebben een selectie gemaakt van lezenswaardigheden. Zo treft u een bijdrage aan van mr. Fokje Kuiper waarin zij aan de hand van recente jurisprudentie ingaat op het beroepsgeheim na overlijden.

Mr. Christiaan Riemens bespreekt de arbeidsrechtelijke- en tuchtrechtelijke zaak van een verpleegkundige die (een gedwongen opgenomen) alcoholverslaafde patiënte één glas wijn gunt.

Tot slot neemt mr. Christiaan Riemens onder de loep wanneer en hoe u een ontslag van een zorgverlener bij de Inspectie dient te melden. Het meldingsformulier dat daarvoor moet worden gebruikt is onlangs gewijzigd.

Namens de sectie gezondheidsrecht wens ik u veel leesplezier.beroepsgeheim.jpg#asset:925:metaPhoto

Medisch beroepsgeheim na overlijden

Op 19 juli van dit jaar heeft de rechtbank Limburg (zittingsplaats Roermond) een uitspraak gedaan over de vraag of ouders inzage mogen krijgen in het medisch dossier van hun door suïcide overleden meerderjarige dochter. De ouders hadden het vermoeden dat de instelling het overlijden van hun dochter had kunnen voorkomen. Aan de hand van het medisch dossier wilden zij nagaan of hun vermoeden juist was. Daarnaast voerden zij aan dat zij het medisch dossier nodig hadden om de kosten van de uitvaart en de door hen ondervonden affectieschade te kunnen claimen. Deze bijdrage werd geschreven door: mr. Fokje Kuiper.

Lees hier verder


wijn.jpg#asset:871:metaPhoto

Verpleegkundige gunt (een gedwongen opgenomen) alcoholverslaafde patiënte één glas wijn: wat zijn de gevolgen?

Verpleegkundigen hebben (veelal) als kracht ten aanzien van patiënten dat zij een groot inlevingsvermogen en een sterke betrokkenheid hebben. Tegelijk moeten zij een professionele distantie houden. Dat dit niet altijd goed gaat, illustreert onderstaande casus. Bijzonder in de hieronder te bespreken casus is dat het tuchtrechtelijk en arbeidsrechtelijk oordeel verschillen ten aanzien van de vraag of de psychiatrisch verpleegkundige mocht toestaan dat patiënte X een glas wijn nuttigde. De tuchtrechter oordeelt duidelijk met een nee, terwijl de civiele rechter oordeelt met een ja.

Mr. Christiaan Riemens licht toe.

Lees hier verder


complaint-form.jpg#asset:926:metaPhoto

De meldplicht bij een ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren

Sinds 1 januari 2016 rust ingevolge de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (‘Wkkgz’) op zorgaanbieders een meldplicht indien er sprake is van een ontslag wegens disfunctioneren. Bedoeling van de meldplicht bij ontslag wegens disfunctioneren is om de voorheen grote terughoudendheid van zorgaanbieders om de IGZ gegevens te verstrekken te doorbreken. De wettelijke meldplicht leidde in 2016 tot 128 meldingen over ontslag wegens disfunctioneren (IGZ Jaarbeeld 2016, p. 6). De IGZ vond het oude meldformulier echter onvoldoende om een compleet overzicht te geven. Het gevolg was dat het lastig was om snel tot een beoordeling van de situaties en de risico’s voor de veiligheid te komen. Vaak moest de inspectie daarom een brief sturen aan de melder waarin werd gevraagd om aanvullende informatie binnen twee weken aan te leveren.

Op 6 juli jl. is daarom het formulier op de website van Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gewijzigd waarmee het ontslag wegens disfunctioneren wordt gemeld (zie hier). Met het nieuwe meldformulier hoopt de IGZ dat zij sneller de vraag kan beantwoorden of actie van haar kant is vereist. Het begint echter bij u als zorgaanbieder die de vraag moet beantwoorden: wanneer moet ik een ontslag van een zorgverlener melden. Deze bijdrage werd geschreven door: mr. Christiaan Riemens.

Lees hier verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring