Maastricht-Interieur-3
 
NL / EN / DE

Gezondheidsrecht nieuwsbrief september 2016

Voorwoord

De zorg heeft wederom diverse veranderingen ondergaan. Thuis & Partners Advocaten houdt u hiervan graag op de hoogte. Derhalve zenden wij u hierbij onze nieuwsbrief, met ditmaal interessante artikelen over geluidsopnames door de patiënt, het experiment met persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg en een recente uitspraak van de tuchtrechter over het doorbreken van het beroepsgeheim.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Robert Janssen

Voorzitter Sectie Gezondheidsrechttaperecorder.jpg#asset:900:metaPhoto


Geluidsopnames door de patiënt: een goede ontwikkeling?

Maart jl. schreef de Minister dat het maken van een geluidsopname van een gesprek met een arts is toegestaan en de patiënt behulpzaam kan zijn. In dit stuk zal mr. Riemens toelichten hoe de huidige stand van zaken is.

Lees verder


man-in-rolstoel.jpg#asset:1055:metaPhoto

Experiment met persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg

Zuid-Limburg is uitgekozen als een van de twee regio’s waarin een experiment met persoonsvolgende bekostiging in de Wet langdurige zorg zal worden uitgevoerd. Mr. Fokje Kuiper vertelt u er meer over.

Lees verder


dronken-bestuurder.jpg#asset:1056:metaPhoto

Een patiënt met een slok teveel op die na uw consult wegrijdt: wat doet u?

Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut. Soms zal de arts zijn zwijgplicht willen doorbreken. Terughoudendheid is desondanks geboden. Mr. Christiaan Riemens licht dit aan de hand van een zaak die onlangs bij de het Regionaal Tuchtcollege speelde nader toe.

Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring