Maastricht-Interieur-11
 
NL / EN / DE

Onderneming & Insolventie nieuwsbrief juni 2016

Voorwoord - onderwerpen nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u de vijfde editie van de Thuis & Partners Onderneming & Insolventie nieuwsbrief.

In deze editie bespreken wij de invoering van het digitaal deponeren van de jaarrekening, de gevolgen van de invoering van de Wet modernisering vpb-plicht overheidsondernemingen, de oprichting van de Netherlands Commercial Court, en gaan wij nader in op de stand van zaken met betrekking tot het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons.

Met vriendelijke groet,

Sectie Onderneming & Insolventie


office-worker.jpg#asset:1078:metaPhoto

Invoering digitaal deponeren jaarrekening

Per 1 juli 2016 worden rechtspersonen verplicht de jaarrekening digitaal te deponeren. Mr. Philippe van den Heuvel informeert u nader

Lees verder


liability.jpg#asset:1079:metaPhoto

Bestuurders let op: bijzondere gevolgen door de invoering van de wet modernisering vpb-plicht overheidsondernemingen

Op 1 januari 2015 is de wet modernisering vpb-plicht overheidsondernemingen in werking getreden. In deze bijdrage bespreekt mr. Eugène Rosier de (onbedoelde?) gevolgen van deze wet voor de bestuurders/feitelijk leidinggevers van overheidsondernemingen.

Lees verder


hamer2.jpg#asset:1080:metaPhoto

The Netherlands Commercial Court: naar een snelle en Engelstalige beslechting van (inter)nationale handelsgeschillen

De Raad voor de rechtspraak streeft ernaar om op 1 januari 2017 een in Amsterdam gevestigde rechtbank te starten, gespecialiseerd in (inter)nationale handelsgeschillen waar Engelstalig kan worden geprocedeerd. Mr. Sylvana Vijn bespreekt deze nieuwe voorziening voor internationale geschillenbeslechting.

Lees verder


fraude.jpg#asset:1081:metaPhoto

Stand van zaken Herijking Faillissementsrecht - deel 1: Pijler I: fraudebestrijding

Eind 2012 heeft de voormalige Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten het wetgevingsprogramma "Herijking faillissementsrecht" aangekondigd. In dit artikel gaat mr. Britta Zeschmann in op de eerste pijler van dit programma, nl. fraudebestrijding.

Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring