Maastricht-Interieur-4
 
NL / EN / DE

Onderneming & Insolventie nieuwsbrief mei 2018

Voorwoord - onderwerpen nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u de mei-editie van de Thuis & Partners Onderneming & Insolventie nieuwsbrief.

In deze editie van de nieuwsbrief bespreekt Mr. Nico van der Peet waar men op moet letten bij de invoering van een dividendbeleid en de risico's die daarbij behoren.

Dienstverlenende bedrijven in de grensstreek die aan in Nederland gevestigde bedrijven diensten verlenen worden regelmatig geconfronteerd met nare discussies met de Nederlandse Belastingdienst. Het gevolg is vaak dat een winstgevend project eindigt in een zwaar verliesgevend project. Mr. Eugène Rosier gaat nader in op vraag of de dienstverlening van het Belgische of Duitse bedrijf aan het in Nederland gevestigde bedrijf moet worden aangemerkt als uitzending van personeel of als aanneming van werk.

Wanneer mag een orgaan van een rechtspersoon zelfstandig als procespartij optreden? Mr. Nico van der Peet geeft het antwoord op deze vraag.

Uit een recent in het Financieel Dagblad gepubliceerd artikel blijkt dat veel Nederlandse ondernemingen de jaarrekening niet tijdig opmaken en/of niet tijdig publiceren. Mr. Sylvana Vijn bespreekt de zeer nadelige gevolgen die daaraan verbonden kunnen zijn.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons.

Met vriendelijke groet,

Sectie Onderneming & Insolventie
dividend.jpg#asset:817:metaPhoto

Dividendbeleid en aansprakelijkheid

In dit video artikel gaat Mr. Nico van der Peet nader in op de do's and don'ts bij het invoeren van een dividendbeleid. Het dividendbeleid en de risico's die daarbij behoren, wordt besproken aan de hand van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. Kijk verder


uitzenden.jpg#asset:818Uitzenden of aannemen “that’s the question”

Dienstverlenende bedrijven in de grensstreek die aan in Nederland gevestigde bedrijven diensten verlenen worden regelmatig geconfronteerd met nare discussies met de Nederlandse Belastingdienst. Deze discussie spitst zich toe op de vraag of de dienstverlening van het Belgische of Duitse bedrijf aan het in Nederland gevestigde bedrijf moet worden aangemerkt als uitzending van personeel of als aanneming van werk. Mr. Eugène Rosier bespreekt de verschillen. Lees verder.
raad-van-commissarissen.jpg#asset:819

De raad van commissarissen als procespartij: Elliot vs Akzo Nobel

De raad van commissarissen van Akzo Nobel N.V. trad op als procespartij in een procedure. Normaal gesproken is het zijn van procespartij voorbehouden aan natuurlijke personen of rechtspersonen. Maar wanneer mag een orgaan van een rechtspersoon zelfstandig als procespartij optreden? Het antwoord op deze vraag volgt in dit video artikel met Mr. Nico van der Peet. Kijk verder


jaarrekening.jpg#asset:820

De risico’s van het te laat publiceren van de jaarrekening: verwaarloosbaar of reëel?

In dit artikel gaat Mr. Sylvana Vijn eerst kort in op de wettelijke verplichtingen rondom het opmaken en publiceren van de jaarrekening. Daarna worden de gevolgen van het niet voldoen aan die publicatieplicht besproken. Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring