Maastricht-Interieur-8
 
NL / EN / DE

Onderneming & Insolventie nieuwsbrief september 2016

Voorwoord - onderwerpen nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u de september-editie van de Thuis & Partners Onderneming & Insolventie nieuwsbrief.

In deze editie bespreken wij verschillende mogelijkheden om een procedure tegen de Belastingdienst te versnellen, de mogelijkheid van het vestigen van een pandrecht op voorwaardelijke eigendom, een recent vonnis waarbij de financier aansprakelijk wordt gesteld voor de helft van het faillissementstekort en het tweede artikel in het drieluik over de stand van zaken met betrekking tot het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht.

Daarnaast zijn wij verheugd u te berichten dat wij twee nieuwe advocaten hebben toegevoegd aan ons team. Op 18 augustus jl. zijn mrs. Sylvana Vijn en Christiaan Riemens beëdigd als advocaat. Zij zullen binnen ons kantoor werkzaam zijn in de algemene rechtspraktijk.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons.

Met vriendelijke groet,

Sectie Onderneming & Insolventieweegschaal.jpg#asset:1062:metaPhoto

"Vijf jaar en procedures bij de rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge Raad later, krijgt Goldschmeding alsnog gelijk"

Een procedure tegen de Belastingdienst hoeft geen 5 jaar te duren. Mr. Eugène Rosier inventariseert de mogelijkheden.

Lees verder


magazijn.jpg#asset:1063:metaPhoto

Pandrecht op voorwaardelijke eigendom

Kan een geldnemer zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust, rechtsgeldig verpanden aan haar bank/financier? In het volgende artikel geeft mr. Rob Lemmens antwoord op deze vraag.

Lees verder02B54501-geld.jpg#asset:838:metaPhoto


Aansprakelijkheid van een bank voor de helft van het faillissementstekort

Mr. Sylvana Vijn bespreekt een recent door de Rechtbank Den Haag gewezen vonnis, waarin de Rabobank is veroordeeld tot betaling van de helft van het faillissementstekort.

Lees verder


02E60156.jpg#asset:882:metaPhoto

Stand van zaken Herijking Faillissementsrecht - deel 2: Pijler II: versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven

In deze editie van onze nieuwsbrief gaat mr. Britta Zeschmann nader in op pijler II: de versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven. Zij bespreekt onder meer de stille bewindvoering, de pre-pack en het dwangakkoord.

Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring