Maastricht-Interieur-11
 
NL / EN / DE

Ondernemingsrecht & Insolventierecht nieuwsbrief december 2017

Voorwoord - onderwerpen nieuwsbrief
Hierbij ontvangt u de december-editie van de Thuis & Partners Onderneming & Insolventie nieuwsbrief.

In deze editie van de nieuwsbrief geeft mr. Philippe van den Heuvel tips waar bestuurders op kunnen letten bij het aangaan van een BCA-polis teneinde ervoor zorg te dragen dat deze verzekering "de lading dekt".

Mr. Sylvana Vijn gaat in op een oordeel van de rechtbank Gelderland dat een stichting er niet in is geslaagd om te bewijzen dat de statutair bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Dit oordeel van de kantonrechter is in belangrijke mate gebaseerd op de getuigenverklaringen van de voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht en van de statutair bestuurder. Het verzoek van de stichting om de arbeidsovereenkomst met de statutair bestuurder te ontbinden, is daarom afgewezen.

Tot zijn arrest van 1 december 2006 ging de Hoge Raad er van uit dat wanneer er een bestuurlijke boete werd opgelegd omdat er te weinig belastingen werden geheven, het niet uitmaakte wie opzet of grove schuld kon worden verweten: de belastingplichtige zelf of zijn adviseur. Het opzet of grove schuld (en dus wetenschap) van de adviseur werd in beginsel botweg aan de belastingplichtige toegerekend voor het bepalen of en in hoeverre de belastingplichtige een boete kreeg opgelegd.
In het arrest van 1 december 2006 gaat de Hoge Raad om: toerekening van opzet of grove schuld (en dus van wetenschap) van de adviseur aan zijn cliënt mag niet plaatsvinden. Beslissend voor het opleggen van een bestuurlijke boete aan een belastingplichtige is alleen nog zijn eigen opzet of grove schuld. Daarmee loopt het fiscale boeterecht in de pas met het Nederlandse strafrecht.
Mr. Eugène Rosier gaat in op de verdere ontwikkelingen naar aanleiding van dit arrest.

Mr. Nico van der Peet legt uit wat een turboliquidatie is. Hoe vindt een turboliquidatie plaats? Wanneer kan een turboliquidatie plaatsvinden en wat zijn de mogelijkheden van een crediteur?

Tot slot bespreekt mr. Van der Peet een recente uitspraak van de Ondernemingskamer in zake de commissarissen ZED+ B.V.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons.

Met vriendelijke groet,
Sectie Onderneming & Insolventieondertekening-contract.jpg#asset:842:metaPhoto


De samenwerking tussen belastingadviseur en belastingplichtige: kans op bestuurlijke boeten?
Tot zijn arrest van 1 december 2006 ging de Hoge Raad er van uit dat wanneer er een bestuurlijke boete werd opgelegd omdat er te weinig belastingen werden geheven, het niet uitmaakte wie opzet of grove schuld kon worden verweten: de belastingplichtige zelf of zijn adviseur. Het opzet of grove schuld (en dus wetenschap) van de adviseur werd in beginsel botweg aan de belastingplichtige toegerekend voor het bepalen of en in hoeverre de belastingplichtige een boete kreeg opgelegd.
In het arrest van 1 december 2006 gaat de Hoge Raad om: toerekening van opzet of grove schuld (en dus van wetenschap) van de adviseur aan zijn cliënt mag niet plaatsvinden. Beslissend voor het opleggen van een bestuurlijke boete aan een belastingplichtige is alleen nog zijn eigen opzet of grove schuld. Daarmee loopt het fiscale boeterecht in de pas met het Nederlandse strafrecht.
Mr. Eugène Rosier gaat verder in op dit arrest.verzekeringISS_4567_04090.jpg#asset:839:metaPhoto


Dekt uw bestuurders- /commissarisaansprakelijkheidsverzekering de lading?
Bestuurders en bestuurders van rechtspersonen worden de laatste jaren steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld voor fouten die zij in de uitoefening van hun functie zouden hebben begaan. Om dit risico af te dekken worden in toenemende mate bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten. Dit soort polissen worden in de volksmond ook wel BCA- of D&O-polissen genoemd. Mr. Philippe van den Heuvel geeft een aantal tips waar bestuurders op kunnen letten bij het aangaan van een BCA-polis teneinde ervoor zorg te dragen dat deze verzekering "de lading dekt".

-->02B54501-geld.jpg#asset:838:metaPhoto


Statutair bestuurder maakt gebruik van diensten van het bedrijf van haar echtgenoot: geen (schijn van) belangenverstrengeling
Op 2 november 2017 heeft de kantonrechter van de rechtbank Gelderland geoordeeld dat een stichting er niet in is geslaagd om te bewijzen dat de statutair bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Dit oordeel van de kantonrechter is in belangrijke mate gebaseerd op de getuigenverklaringen van de voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht en van de statutair bestuurder. Het verzoek van de stichting om de arbeidsovereenkomst met de statutair bestuurder te ontbinden, is daarom afgewezen. Mr. Sylvana Vijn gaat verder in op dit oordeel.

bankrupt_4567_00278.jpg#asset:840:metaPhoto


Hoe werkt een een turboliquidatie?
Mr. Nico van der Peet legt uit wat een turboliquidatie is. Hoe vindt een turboliquidatie plaats? Wanneer kan een turboliquidatie plaatsvinden? Wat zijn de mogelijkheden van een crediteur?vergadering03B67749.jpg#asset:841:metaPhoto


Ondernemingskamer: wanbeleid van raad van commissarissen ZED+ B.V
In dit artikel bespreekt mr. Van der Peet een recente uitspraak van de Ondernemingskamer in zake de commissarissen ZED+ B.V.

Lees verder.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring